Gerhardsen (jpg-bonanza)

En gang i tiden fantes det sosialister i Arbeiderpartiet. Det var i gamle dager. Det skjedde et viktig politisk skifte i 1978 når regjeringen Norli bl.a. avsluttet motkonjunkturpolitikken. Det var den første spikeren i kista for et sosialistisk Arbeiderparti, og det første skrittet i nyliberalismens offensiv. Også før kunne man skjelne en viss diskrepans mellom Arbeiderpartiets retorikk og arbeiderpartiets politikk, men i perioden fram til 1978 gjorde faktisk Arbeiderpartiet grep i det norske samfunnet som virket utjevnende på klasseskillene.

Det er særlig et utdrag fra det siste bindet av memoarene til Einar Gerhardsen som er avslørende for Arbeiderpartiet som privatiseringsparti fra 80-tallet og utover. Vi gir ordet til Einar, her i jpg-format.Høyoppløselig:
http://farm3.static.flickr.com/2173/2202081032_b3122dc4b7_b.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2051/2202083404_679c8b36d5_b.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2388/2202085602_045b775cd3_b.jpg

Særlig avslørende blir denne artikkelen av Einar Gerhardsen når vi sammenholder den med en oversikt over de liberaliseringer som er skjedd senere. Under følger en oversikt hentet fra Lysestøl og Eilertsen "Den nyliberale revolusjonen". Også denne i det fantastiske jpg-formatet:
Høyoppløselig:
http://farm3.static.flickr.com/2046/2202183926_79a3cfef68_b.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2238/2201394133_2450c31b74_b.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2013/2202187762_888f701b20_b.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2406/2201401215_92f8e5b6a7_b.jpg

NB! Alle denne klippingen og limingen er sikkert en smule tvilsomt i forhold til åndssvak..., unnskyld, ...åndsverksloven. Jeg velger likevel å ta den redaksjonelle sjansen på det i dette enkelttilfellet. Dersom åndsverksloven kommer i veien for gode politiske poenger og den spissed politiske debatt, bør åndsverksloven vike, og ikke debatten. Eller?

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering