Frankrike, Palestina og Italia - hva er demokrati?

Vår kamp er kronet med seier. Fransk arbeidsliv er atter fritt.

Dessverre viser Gahr Støre samme dag mer av sitt Israel-vennlige ansikt.

For å avslutte med en gladmelding, ser det ut til at Berlusconi er på vei ut av politikken.

Disse sakene har kanskje ikke så mye med hverandre å gjøre, men alle handler litt om vårt syn på demokrati.

Demokrati? Hva er det? Det er et interessant spørsmål. Fra høyresiden klages det nå over at "mobben" i Frankrike kan presse fram lovendringer. Det er "lite demokratisk" påstås det, og minner om sytingen hver gang ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner ytrer seg her hjemme. At LO med 800.000 medlemmer har makt i et land med en befolkning på 4.5 millioner er vel ikke akkurat hårreisende? Det er kanskje mer hårreisende at næringslivet som representerer eierinteressene til et fåtall har så stor makt over dagsorden. Verdiskapning må vite.

I Palestina er det annerledes. Der levnes ikke det representative demokratiet like mye ære. Når man velger inn representanter som Vesten ikke liker, trekker vi støtten til palestinerene. Dette er en krisemaksimeringspolitikk, som neppe vil føre til annet enn et enda mer desperat folk, og helt sikkert noen dødsfall etter hvert som palestinerene ikke får råd til å drive sykehus, få inn mat etc.

I sin uttalelse slenger Gahr Støhre inn "Vi krever selvsagt også at Israel respekterer inngåtte avtaler, etterlever FN-resolusjoner og avstår fra vold." Men i motsetning til palestinerene er det selvsagt ikke aktuelt med noen som helst form for sanksjoner dersom Israel skulle fortsette å bryte FN-vedtak som de har gjort gjennom mer enn et halvt århundre.

Vi kan håpe at de motkreftene som nå mobiliseres mot en utsultingspolitikk av palestinerene kan nå fram.

Hva er så demokrati?

Er demokrati synonymt med representativt demokrati, slik at dersom en bestemt gruppe mennesker er valgt inn uten valgjuks, bør de ha full frihet til å gjennomføre akurat det de vil? Er det demokratisk?

Er det “flertallsdiktatur” som er demokrati? Dvs. kan flertallet bestemme hvor mye som helst uten å ta hensyn til mindretallet? Hvor går grensa? Hvor mye inflytelse skal mindretallet ha?

Slike ting må naturligvis reguleres av et lovverk, men lovverket blir jo også vedtatt av flertallet. Er det kun flertallets “frykt” for selv en gang å bli mindretall som skal gjøre at det tar hensyn til mindretallet?

Hva når avgjørelser blit tatt i saker som ikke har vært framme i en valgkamp, hvor folk ikke får sagt meninga si (slik som EØS i Norge)? Er det demokratisk?

Er det demokrati når stadig mer av makten over økonomien blir fjernet fra de demokratiske foraene vi har? Er markedet demokratisk når det er din kjøpekraft som avgjør din innflytelse? Pengeseddelen er viktigere enn stemmeseddelen?

Å vise engasjement er en svært god måte å vise overfor makthaverene at deres kurs er upopulær. Så lenge vi ikke har aktiv demokratisk deltagelse i alle prosesser (f.eks. deltagende budsjettering som i Brasil et.al.) eller mulighet for tilbakekallelsesvalg (som i VenezÂ’la) er det kanskje den eneste muligheten for frustrerte borgere å bli hørt på. Den eneste muligheten for å presse igjennom litt demokrati.

Denne gangen vant demokratiet over oligarkene i Frankrike!

Men også representativt demokrati er bedre enn ikke noe demokrati.

Dersom prognosen for det Italienske valget slår til, er dette en gledens dag. Nok en av krigshisserene faller fra maktens tinder. Aznar var først, så Bondevik nå Berlusconi, så må vi vel dessverre vente litt til på Bush og Blair (som i det minste er blitt svært upopulære).

Under Berlusconi har Italia fått verdens 3. største utenlandsgjeld på 1500 milliarder euro (mens Berlusconis privatformue har økt til 9,6 milliarder). Det spørs om Prodi klarer å rydde opp i det med det første. Misnøyen kan nok fortsette. Vi får bare håpe FrP blir holdt borte fra pengebingen så vi slipper lignende tilstander i Norge. Det er nok ingen tilfeldighet at FrP ligger på over 30% samtidig som målinger viser at nordmenns matematikkunnskaper er svært dårlige.

Viva Italia! Seieren følger våre faner :)

Men det var pinadø bare såvidt det holdt i 'lia.

Det ble en lang natt. Når jeg dro hjem i går kveld i 20-tida var jeg sikker på Prodi-seier, men når jeg sjekka fram mot midnatt lå Berlusconi an til å vinne. Når jeg våknet igjen i morrest sånn i 7-tida var Prodi igjen vinneren, og slik ser det fortsatt ut, men det holdt hardt.
http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/04/10/463372.html

Det er utrolig hvordan man kan mobilisere når man har tilnærmet mediemonopol i ryggen...

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering