Frp og de skumle muslimene

Det virker på meg som om den regelrett usaklige og hatske hetsen mot muslimer og islam tiltar i styrke. Siste innslag jeg har fått med meg er et par triste utspill i Adresseavisa.

Det nedenstående stod forøvrig på trykk som et innlegg i Adressa 5/10 - 07.
Frp's Morten Ellefsen (Adressa 20/9) og den anonyme signaturen «Engasjert» (Adressa 22/9) kaster seg med i hylekoret om Islam og de livsfarlige muslimene, og hvordan dette står i motstrid med «vestlige verdier». I min verden består ikke vestlige verdier i kollektiv fordømming av hele religioner og folkegrupper. Når Ellefsen advarer mot «islamister» er det fort gjort å glemme hva det er som har ført til en radikalisering av enkelte muslimske miljøer.

I opptakten til krigføringen i Irak og Afghanistan valgte Frp-eliten å knytte seg stadig tettere opp til USA. Frp-toppene forsikret sine velgere om at USAs krigføring ikke handlet om olje, eller strategiske, globale maktspørsmål, men at den var et nødvendig grep for å få slutt på terroren.

Utviklingen siden den gang gir et forklaringsproblem for Frp. Vold avler vold, og USA og Frps "krig mot terror" øker konfliktnivået og styrker ekstreme krefter både i Midt-Østen og i Europa.

Dersom Frp virkelig ikke ønsket å gi mer makt til islamistene, burde de kanskje ikke opptre som nyttige idioter for de samme med politikken sin, og sine utspill i media?

Globale konflikter handler ikke om kultur og religion, men om makt og penger. Både i Vesten og Midt-Østen brukes derimot kultur og religion for å mobilisere vanlige folk til å forsvare de økonomiske og militære interessene til elitene. Slik bruker også Frp her i Norge kultur og religion for å mobilisere stemmer fra «folk flest», mens de står for en økonomisk politikk som tjener rederforbundet og John Fredriksen.

Verdier, religion, etnisitet og kultur har til alle tider blitt brukt som et påskudd for de som vil mobilisere folk til krig og konflikt. Slik så vi det f.eks. i Jugoslavia og Rwanda, hvor gamle naboer plutselig begynte å drepe hverandre. Slike begreper blir brukt til å mobilisere også i dag. Morten Ellefsen og Irans statsminister Mahmoud Amadinejad har mer til felles enn noen av dem liker å tenke på.

Se også denne kommentaren:
http://omicron.leftist.net/?q=node/420

Jeg ble angrepet i samme avis 15/10. Tilsvaret til den kommentaren ligger under:

Religion og samfunn

Bjørn Alsberg kommenterer mitt innlegg om konsekvensene av Frps ensidige støtte til USAs krigføring den 15. oktober. I den forbindelse vil jeg gjerne presisere noen punkter.

I alle religioner og andre grupperinger vil det finnes mer og mindre ”ekstreme” varianter, det har det selvsagt lenge gjort også innen Islam som det har i andre religioner. At USAs politikk i bl.a. Midt-Østen har bidratt til å styrke noen av de ekstreme kreftene innen Islam skal man likevel være rimelig naiv for ikke å innse.

La oss f.eks. ta utgangspunkt i Irak-krigen. I den perioden Saddam Hussein begikk sine mest grusomme overgrep, skjedde dette faktisk med amerikansk stilltiende støtte, og delvis også med amerikanske våpen (solgt via Pinochet-Chile). En av de viktigste årsakene til dette var USAs motstand mot det Iranske prestestyret, et prestestyre USA selv også banet veien for gjennom å velte det populære demokratiet, og å innsette Sjahen som diktator i 1953. USA møter nå seg selv i døra.

På samme måte skyldes oppblomstringen av Taliban i Afghanistan i stor grad CIAs opptrening av Mujaheddin-soldater for å slåss mot Sovjets okkupasjon på 80-tallet. Et par tiår senere møter USA som kjent seg selv i døra også her.

Dette er bare noen få eksempler på hvordan intervensjoner og stormaktsmanøvre skaper kriger og enorm lidelse for store mengder mennesker. Stormakter kan fjerne diktatorer, og de kan innsette dem, men det blir ikke gjort med tanke på de beste interessene for befolkningen i de landene hvor det skjer. Det er alltid stormaktens egne strategiske interesser som ligger til grunn. Dette kan vi enkelt se gjennom USAs støtte til f. eks. Saudi-Arabia, Kuwait og Pakistan - ikke akkurat de mest demokratiske land i verden.

Jeg vil derfor fastholde at stormaktspolitikk er hovedårsaken til urolighetene i Midt-Østen, og ikke religion. Ved siden av koransitater (som i likhet med bibelsitater er så magfoldige at de kan brukes til å bevise hva som helst) trekker Alsberg fram Richard Dawkins meme-teori som sannhetsvitne. Jeg kan ha sansen for mye av det Dawkins skriver, men hans teori om religion som hovedårsaken til konflikter er overdrevet. Han trekker f.eks. fram religion som årsaken til konflikten i Nord-Irland. At religion kan (mis)brukes til både det ene og det andre er det likevel liten tvil om, men den reelle årsaken til konflikten ligger nok heller i flere hundre år med engelsk okkupasjon.

Indremisjonspredikant Ronny foretrekker sensur fremfor åpen debatt ?

Raymond Ibrahim er oversetter og redaktør av 'The al-Qaeda Reader', som er utkommet på forlaget Broadway Books.

Jeg vil oppsumere noen av hans tanker om den ideologiske krig som nå foregår.

Al-Qaedas to ansikter

Fiendens verdier

I en artikkel med overskriften: Jeg var selv fanatiker... jeg vet, hvordan de tenker i Daily Mail etter de mislykkede terrorangrep i London og Glasgow, gir Hassan Butt, en tidligere helligkriger, sitt bidrag til forklaringen på det islamistiske motsætningsforhold imellom propagandaen om gjengjeldelse og den teologiske lære om det evige fiendskap over for de vantro.

"Jeg husker hvordan, vi pleide at bryte ut i latter, når en eller anden i tv sagde, at islamske terrorhandlinger som 11. september og Madrid-bomberne, utelukkende skyldtes Vestens utenrikspolitikk.
Ved at gi regjeringen skylden for disse handlinger, gjorde disse kritikere av 'Blairs bomber' vårt propagandaarbeide for oss.
Og de bidrog også til at overdøve kritisk granskning av den virkelige motor bak vår vold: den islamske teologi."

Uansett hvilke motiver man vil tillegge al-Qaeda for å ha erklært krig imot Amerika, må ét stå klart: Vi må forholde oss til hele al-Qaedas retorikk og ikke bare den, der spesifikt er henvendt til Vestens offentlighet. Og især må vi utvikle et bedre blikk for de teologiske aspekter, som den radikale islamisme hviler. Som Butt utrykker det:

"Den vesentligste grunn til, at de radikale islamister har kunnet forøke deres tilhengerskare, er, at de færreste muslimske institusjoner i Storbritannia ønsker at diskutere denne teologi.

De aviser å ta fatt på den vanskelige og ofte kompliserte sannhet: At islam kan utlegges som rettferdiggjørende vold imot ikke-rettroende. I stedet gjentar de bare mantraet, at islam er fred, imens de håper på, at denne debatt går over."

Uansett hvilken holdning, man har til 'krigen mot terror', må en bestrebelse på at forstå våre fiendes verdier både være en praktisk nødvendighet i krigstid og et fundamentalt mål for frihetens voktere. Det er mitt håp, at alle deltagere i denne debatt, vil kunne dra fordel av et dypere kjennskap til disse verker. Under alle omstendigheter går det ikke an å avvise al-Qaeda som en irrasjonell bevegelse uten ideer.

http://chronicle.com/temp/reprint.php?id=8ytztvdt6sy6x5p550p2m258myk1c1n...

http://www.powells.com/biblio?isbn=9780385516556

Minner om debattreglene:

1. Diskuter sak, hold deg til temaet under den enkelte artikkel. Ønsker du å diskutere noe helt annet som ikke hører inn under noen artikler, gjør det på det åpne forumet.
2. Unngå personangrep og nedsettende karakteristikker på meddebattanter.
3. Unngå kommentarspam. Hold deg til saken og skriv det du mener. Unngå å oversvømme den samme debatten med innlegg etter innlegg.
4. Ikke klipp-og-lim inn lengre tekster skrevet av andre debattanter. Vil du henvise til noe, legg ved en lenke. Dette har med både folkeskikk og copyrightlovgivning å gjøre (uansett hvor lite vi liker denne lovgivninga).
5. Velg et nick (pseudonym) og hold deg til det. Dine meddebattanter har rett til å vite at de diskuterer med en person og ikke fem.
6. Rasistiske innlegg og andre innlegg som innebærer hets av enkeltgrupper er heller ikke akseptert. Igjen en kombinasjon av folkeskikk og norsk lov.

Kommentaren din er tvilsom i forhold til 1 (den handler ikke om forholdet mellom Frp og islamister), Den bryter klart 2 (1.setning) Den er svært tvilsom i forhold til 4 (det virker ikke som du har skrevet dette sjøl, du bare limer inn noe på dansk).

Å oppvise normal folkeskikk og holde seg innenfor debattreglene burde ikke være så vanskelig. Jeg lar likevel dette innlegget ditt stå som et eksempel, slik at du kan se at det ikke først og fremst er meningene dine, men måten du fremsetter dem på som gjør at innleggene dine ofte blir slettet.

Stakkars lille naivist.

Til vår anonyme venn fra Moss: Takk i like måte...

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering