Avlys kraftkrisa!

Det er relativt enkle grep som skal til for å hindre kraftkrise i Midt-Norge, og det helt uten bruk av forurensende gasskraftverk. Dessverre er det politiske miljøet stivnet i forhold til mulighetene, og det mangler slik politisk vilje til å ta disse grepene.

Vi trenger mer kraft, og vi trenger mer miljøvennlig kraft og denne utbygginga må finansieres. Så langt er de fleste enige. Uenighetene kommer først når man diskuterer hvordan dette skal løses, og ikke minst – hvem som skal ta regninga.

RV foreslår at de som har tjent seg rike og håvet inn penger gjennom det svært løsslupne kraftmarkedet som Stoltenberg I-regjeringen innførte bør kunne avkreves å ta sin del av regninga med å bygge opp ny miljøvennlig kraft.

Med vårt forslag vil alle som produserer kraft over 100 GWh pålegges å øke produksjonen med 10 % med forurensingsfri strøm. 5 % av dette skal skje i Trøndelag. Dette kan de løses både ved å bygge ut ny kraft, øke effektiviteten av eksisterende anlegg eller gå sammen med industrien om energigjenvinning. Aktørene kan også gå sammen om større utbygginger.

Alternativet dersom dette ikke blir gjort er at det betales 10 øre pr. manglende produsert kWh inn til staten som skal brukes til samme formål. Ordningen vil deretter avvikles når kraftmålet er nådd, og krisa avverget.

Slik vil det frigjøres millioner som kan satses på å bygge opp forurensingsfrie gasskraftverk, eller også offshore vindkraft som er et område Norge har alle forutsetninger for å bli ledende i. Dette er en framtidsrettet strategi som åpner for ny teknologiutvikling, og en grønnere hverdag.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering