Gjør læreryrket greit igjen

De siste årene har rekrutteringen til lærerutdanningene stupt rundt om i landet. Om kun kort tid kan vi her i Trøndelag få store problemer med å rekruttere lærere både på videregående og grunnskole. Særlig i distriktene er behovet prekært.

Mye har vært skrevet de siste årene om lærernes lønn, og å ha et lønnsnivå som tilsvarer det andre med lengre utdanning har er nok nødvendig for å trekke flere til, og beholde flere i læreryrket, men det er ikke tilstrekkelig.

Når ungdom i dag har et ønske om å gå inn i læreryrket, og når etablerte lærere ønsker å forbli der, er mye av den viktige motivasjonen en indre motivasjon, knyttet til et ønske om å gjøre en god jobb, om å se eleven, og hjelpe eleven og til en betydelig profesjonsstolthet.

Når mange velger seg bort fra læreryrket, er en viktig årsak at de ikke tror eller ikke ser hvordan de skal kunne lykkes med det innenfor de rammebetingelsene de får i dagens skole. Det kan ikke løses med lønn.

Det kan kanskje delvis løses med mer ressurser som gir en lavere totalbelastning på den enkelte læreren, men det hjelper ikke med de stadig strammere rammene som over tiår har blitt satt rundt den enkelte lærers yrkesutøvelse.

Markedsstyring av offentlig sektor, New Public Management, mål- og resultatsstyring, juridifisering - også ukjært barn har mange navn. Til felles har en utvikling med bl.a. stadige dokumentasjonskrav, obligatoriske tester og en byråkratisering av lærerrollen ført til en stadig svekkelse av lærernes autonomi, med tilhørende mindre makt over egen arbeidshverdag og mindre tid og muligheter til å skape nettopp de magiske øyeblikkene tilpasset nettopp sine elever, som vart det som motiverte til læreryrket i utgangspunktet.

Rødt vil snu denne utviklinga og ha en tillitsreform i skolen som fjerner skjemaveldet og gi mer tillit til læreren gjennom å avbyråkratisere lærerrollen og gi de ansatte i skolen mer tid til å bruke kompetansen sin i møte med elevene.

Vi vil også ha flere lærere i videregående skole (maks gruppestørrelse på 20 elever pr. lærer på studieforberedende linje, maks 12 elever pr. lærer på yrkesfaglige linjer), og øke kontaktæreressursen fra 1 til 2 arbeidstimer.

Dette vil gi lærerne både myndighet, og tid til å gjøre den jobben de begynte i læreryrket for å gjøre. Noe av dette vil koste mer, men noe av det viktigste - å fjerne reguleringer, tester og påbud og gi læreren mer frihet i sin lærerrolle, det koster ingenting.

Skal vi rekruttere de lærerne vi trenger i Trøndelag i framtida, er dette en reform som er på overtid!

Innlegg i Namdalsavisa 21.8, Fosna-Folket 22.8 sammen med Rødts 3. kandidat i Trøndelag.

OPPDATERT: Det ble også tid til nok et innlegg om skole i valgkampen!

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering