Ta grep mot fastlegekrisa


Faksimile fra Rørosnytt 13/7. Klikk på den for å komme dit.

Leserinnlegg om fastlegekrisa sammen med Rødts førstekandidat på Røros.

Hele grunnfjellet i det trygge norske offentlige helsevesenet er i ferd med å forvitre! Her på Røros har 1/3 av innbyggerne manglet fastlege og pensjonerte leger har måttet gå inn i jobb igjen for å ta unna i den mest kritiske situasjonen - og dette er ikke et lokalt fenomen. Nasjonalt er opp mot 300 000 nordmenn uten fastlege.

Grunnplanken i velferdsstaten er i ferd med å svikte.

Årsakene til dette er selvsagt flere. Det er for få unge leger som vil gå inn og bli fastleger.

Men det er selvsagt også en grunn at veksten i private kommersielle legetjenester koblet til private helseforsikringsordninger stjeler ressurser fra det offentlige helsevesenet for alle. Vi har et gratis utdanningssystem i Norge - i hvert fall om du er norsk eller fra EU. Det er en del av velferdsstaten, men vi ser at kommersielle aktører nå tar de fellesressursene vi utdanner og privatiserer dem for kommersiell profitt.

Det første skrittet for å stoppe dette er nettopp å gjøre det offentlige helsevesenet så bra at ingen tjener noe på å kjøpe private helsetilbud i Norge.

Så hva gjør vi?

Vi i Rødt vil svare på dette langs tre spor: Rekruttering, avbyråkratisering, og rett bruk av tid.

1. Ansett fastlegene og andre i primærhelsetjenesten i kommunen til fastlønn. La dem bruke tida si til helse - ikke byråkratiet som følger å drive eget AS. og la ferske leger slippe å sette seg i milliongjeld ved å kjøpe et legekontor i starten av karrieren. Leger skal drive med medisin - ikke regnskap, arbeidsgiveransvar osv.

2. Så må vi gjøre noe med misbruket av fastlegers tid. Skrot fraværsgrensa i den videregående skolen og gjør IA-avtalen til lov. Vi kan ikke bruke tiden til høyt utdannet medisinsk personell til å skrive ut sykemeldinger til unge og voksne som bare trenger å holde senga noen dager før de kan gå på jobb igjen!

3. Tett lekkasjen til private klinikker. Her har faktisk regjeringa gjort noe, men vi må følge opp dette tett. Vi må som samfunn sette inn begrensede ressurser der behovet er størst, Ikke der profitten er størst.

Til slutt: Utdann flere leger. dette er ett området hvor det faktisk ikke mangler søkere. I dagens situasjon må vi se på opptakstallene.

Med Rødt ved roret vil kommunene få bedre økonomi, legene få trygge økonomiske rammevillkår, og tid til å drive med behandling av pasienter. Det skal bli mer attraktivt å bli fastlege, og det skal bli flere av dem!

Kilder:
https://www.nearadio.no/nyheter/i/3EPBRe/fastlegekrisen-paa-roeros-omlag...
https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/fastlegekrisen-er-fullstendig-ute-a...

Også på trykk hos Fjell-Ljom: https://www.fjell-ljom.no/fylkestingsvalg-kommunevalg-ronny-kjelsberg/ta...

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering