Universitet og status

Jeg utgjør en av et lite knippe motstemmer i noe som ellers framstår som en rektoral flom av hyllester til universitetsstatusen i denne langsaken fra Khrono i helgen.

https://khrono.no/det-handler-om-universitetsstatus/735543

I saken er jeg sitert på følgende:

— Jeg har grublet litt på hvorfor det er så om å gjøre med denne universitetsstatusen. Det er jo et ord sammensatt av to, universitet og status. Jeg tror det er det siste som er driveren, sier universitetslektor Ronny Kjelsberg ved NTNU.

Han satt som hovedtillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag da fusjonen med NTNU ble planlagt og gjennomført.

— En får litt flere rettigheter, og jeg kan forstå at det er fint for ledelsen, men mitt inntrykk er at det ikke er så god plass til kulturen fra de tradisjonelle høgskoleutdanningene i universitetene.

Kjelsberg mener en mister mye hvis alle skal bli universitet og følge de samme reglene. De forskjellige institusjonene bør heller ta ulike roller, mener han.

— Tidligere hadde vi en klar arbeidsfordeling. Høgskolene sørget for kompetanse til det regionale arbeidslivet, og jeg er redd for at ingen lenger vil ta den rollen hvis alle blir universitet, sier Kjelsberg.

Han påpeker også at det ikke er sånn at den klassiske høgskolestudenten ikke lenger eksisterer bare fordi høgskolene gradvis forsvinner.

— Vi må tenke på hvem vi utdanner til hva. En stadig større andel tar universitetsutdanning, men mens utdanningene blir mer og mer like, er studentene veldig ulike. Hvis akademiseringen av høgskolefagene får fortsette tror jeg det vil føre til økt frafall, sier Kjelsberg og legger til:

— En må spørre seg hva samfunnsoppdraget skal være. Hvis samfunnsoppdraget ikke skal være å utdanne forskere, men folk som skal ut i annet arbeid, da er ikke universitetsstatus løsningen.

For utdyping se denne lengre teksten basert på et foredrag under en utdanningspolitisk konferanse på Nesna, som siden også ble utviklet til et bokkapittel i boken "Kampen om campus Nesna": http://venstresida.net/?q=node/4017

Det er svært få ting, om noen, jeg har skrevet jeg har fått så mye overveldende positive tilbakemeldinger på som den.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering