OBM på NTNU - livetweet


Storfint besøk: Statsråden tar en siste småprat med prorektor for innovasjon samt teknisk før start.

Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe holdt gjesteforelesning på NTNU i dag. Jeg var til stede og livetweetet fra foredraget. Resultatet presenteres under her mer eller mindre uredigert, så les det som en rekke løsrevne enkeltpoeng i kronologisk rekkefølge mer enn en sammenhengende tekst.

Twittertråd:


Da er det straks klart for gjesteforelesning av kjent hyttegjest og UH-statsråd Ola Borten Moe her på NTNU. Fullt hus og alle gleder seg på S3.

"Norge inn i fremtiden" er visst tittelen. Høres ut som politikerprat.

Snart 1/6 fullt auditorium. Ikke så mange realister som har lyst til å høre på politikerprat?

Da er klokka blitt tolv får vi høre av prorektor.


Studenter deler ut "Borten bingo". Elsker studenter. (Oppdatering. Jeg får beskjed om at det var https://twitter.com/SRNorway som stod bak skjemaet. Sånn er det når man begynner å dra på åra. Alle under 35 ser ut som studenter.)

Borten Moe tar i bruk Høyres "utenforskap"-begrep for å forklare den resterende arbeidsledigheten, heller enn å se på sosiale problemer som en gradient.

Vi har høy inflasjon, men andre har det enda verre sier Borten Moe. Det er en god trøst det.

Borten Moe er glad for at vi har større begrensninger i streikeretten enn Frankrike. Quelle surprise.

"Vi må bruke mindre penger, ikke mer" sier Borten Moe. Hva med "Vi må kreve inn mer skatt av de som har tjent seg søkkrik(ere) mens andre har slitt"? Om det er det tyst.

Gassprisene påvirker hele det europeiske energisystemet, men ikke Midt/Nord-Norge og Sverige får vi høre. Men politiske valg har kanskje også bittelitt med saken å gjøre eller? Markedsløsninger er vel ingen naturlov, Ola?

Gassprisen påvirker kunstgjødsel, sier Borten Moe. Men hva med husdyrgjødsla - bondens gull? Som politiker har jo Borten Moe lang erfaring med bullshit.

Fascismens frammarsj i Sverige og Italia er "et annerledes valgresultat" får vi høre. Og kommer av en "marginalisering av enkelte grupper, kanskje meninger"...

Nå får vi se en graf med nedgang i produktivitetsvekst. Burde man satsemer på utdanning og forskning da, kanskje? Men den problemstillinga tar vi kjapt ned, ja. Vi bruker visst så mye på det fra før sammenlignet med resten av verden.

Skylder på nytt på Forskningsrådet for å ha fulgt de beskjedene de tidligere har fått fra departementet, og skisserer en jevnt nedadgående tildelingskurve. Og forsvarer det med en ny sammenligning som viser hvor mye penger vi bruker på utdanning...

Hoi. Der kom plutselig Ernas "fruktbarhetstall" opp. Vi må visst lage mer barn igjen. Helst på ei hytte i Nord-Trøndelag.

Der kom det en dårlig koronasex-vits ja. Mangler nå bare en referanse til Per Borten for å få Borten-bingo!

Og nå kommer "yrkesaktive per person" som argument for pensjonskutt, uten å ta inn hvor vanvittig mye mer vi produserer med en arbeidstime i dag mot i 1967. Det er den kanskje vanligste kuttløgnen jeg hører fra politikere.

OBM sammenligner med Finlands statsbudsjett, og mener de har et annet forhold til pengebruk og dermed kan utnytte ressursene bedre...

Studentene bak bingoen fikk helt rett. Ikke et ord om klimakrisa fra OBM. Den er ikke på agendaen når temaet er "Norge inn i fremtiden".

Så er det spørsmålsrunde:

Samskipnadene lar visst være å bygge 1/3 av de studentboligene de får bevilgning til sier OBM som svar på et spørsmål. Mistenker det ikke er så enkelt.

Blir utfordret fra salen på klima og biodiversitet. OBM svarer at du ikke kan løse klima og biodiversitet uten å løse fattigdom. Men reelt sett er det *ulikhet* du må løse. Du kan ikke løfte de fattige uten å dempe forbruket til de rikeste.

Der kom "the stone age didnt't end because we ran out of stone"-vitsen...

OBM er ikke så glad for å måtte snakke engelsk i Q&A

Q&A: Norge tjener seg søkkrike på olje og gass, og eksporterer eksternalitetene. Ola deler ikke helt virkelighetsbeskrivelsen.

Og så et høflig oppspill til en oppsummering fra møtelederen som fører til en kjapp repetisjon av halve foredraget.

OBM kommer ikke til å binde studiestøtten til G. Selvsagt ikke. Hvordan skal da studentene kunne snytes bitelitt år for år som en kokt frosk.

OBM har stor tro på Lånekassens gulerot/pisk-innretning for å bedre gjennomføringa. Men denne har vært der i 20 år og kan ikke være årsaken til endringer.

Prøvde å tegne meg i stad, men det var litt for mange ivrige studenter. Bra at de fikk komme til orde da. Jeg fikk utløp på twitter.

Oppsummering
Det var vel omtrent som ventet. Null klimafokus (men litt framsnakking av norsk olje da), en ekstremt simplistisk og strategisk økonomiforståelse, og et kort innsmett med unnskylding av ytre høyre.

Ting jeg savnet og syntes var svært svakt:

1. Han sammnelignet "yrkesaktive per person" i 1967 til i dag, men mange på NTNU jobber jo med teknologiutvikling. Og hvor "mange" som er i arbeid er jo ikke avgjørende. Det avgjørende er hva de som jobber produserer av varer og tjenester, og vi produserer jo i snitt mye mer per arbedistime i dag enn vi gjorde i 1967. Og med klimakrise er det knappest mye mer folk i del landene som forbruker mest vi trenger.

2. "Høyt trykk" i økonomien, pluss reallønnsnedgang gjør at mange sliter, mens noen gjør det veldig bra, samtidig som vi må dempe presset i økonomien.

For meg skriker dette en ting: å øke skattene til de som klarer seg veldig bra i det norske samfunnet, heller enn å pøse oljepenger inn i økonomien, samtidig som vi kan hjelpe alle de som sliter. Men det perspektivet var fraværende.

3. Norge bruker mye offentlige midler på forskning, men har lite privat finansiering. Moe må se på hva slags land vi lever i. Vi har ikke mye "gamle penger" sammenlingnet med andre land som strør om seg med millioner til forskningsprosjekter. Vi har heller ikke mye høyteknologisk industri som er forskningstung. Da krever drt faktisk at det offentlige trør til om vi skal utvikle slike næringer.

Man kan nesten tro at oljeselskapseieren Ola Borten Mo tenker vi skal fortsette som råvareprodusenter i stedet?

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering