Å skyte seg selv i foten


Innlegg hos Arbeidets Rett. Klikk på faksimilen for å komme dit.

I Røros kommune har det i mange tiår vært tre grunnskoler: Røros, Brekken og Glåmos. Nå er de to sistnevnte nedleggingstruet. I den forbindelse er innlegget under skrevet.

Alle som har kjørt fra distriktsnorge over svenskegrensa og kjørt litt rundt i Sverige, har sett det. Svenske bygder er ganske folketomme og du finner mil på mil med skog og lite bebyggelse. I Norge har det vært annerledes. Her har det vært en helt annen aktivitet i distriktene, og sentraliseringspolitikken har ikke vært så sterk, selv om den har tiltatt de siste årene.

Dette viser en ting: Politikk fungerer - herunder distriktspolitikk, og våre folkevalgte har et stort ansvar når de gjør sine veivalg, for de får faktiske store konsekvenser for mange mennesker.

For Røros som er en distriktskommune er dette selvsagt ekstra viktig. Røros er en av de kommunene som vil lide under en tiltagende sentraliseringspolitikk hvor innbyggerne kan få gjennomført stadig færre oppgaver og offentlige tjenester lokalt. Å motvirke sentraliseringslogikken er en betingelse for et fortsatt levedyktig Røros.

Derfor er vi overrasket over at det nå ser ut som krefter i kommunen rett og slett har overtatt den samme logikken til internt bruk. Det er skremmende når det blir foreslått å legge ned barneskolene i Brekken og på Glåmos basert på noen enkle kostnadsberegninger. Selvsagt vil det være billigere i et enkelt regnearkskjema å kjøre alle elevene til Røros, men politikere skal ha et helhetsblikk på samfunnet og løfte blikket over slike enkle serviettregnestykker.

For like selvsagt vil man kunne presentere regnestykker som gjør det billigere å legge ned Røros sykehus og overføre alle pasienter til St. Olavs eller Tynset. Like selvsagt kan man lage regnestykker som viser hvor lønnsomt det er å redusere tilbudet ved Røros videregående skole. Og slik kan man fortsette med politi, vegvesen, post og en rekke andre tjenester som både er og ikke er blitt kuttet de senere årene. Ja, vil det mest lønnsomme av alt kanskje ikke være å gjøre som i Sverige, tømme distriktene og bosette alle Rørosinger i noen blokker i en forstad til Trondheim?

Alle skjønner hvor galt en slik tankegang vil være. At noe er lønnsomt på papiret og at det er samfunnsmessig lønnsomt på lang sikt og bidrar til politikkens mål om å gi alle muligheten til å leve gode liv over hele landet er to svært ulike ting. Om man skal legge ned skoler må det være fordi det er for få elever til å gi et pedagogisk forsvarlig tilbud - ikke på bakgrunn av enkle stykkprisanalyser.

Dersom rørospolitikerne gjør alvor av forslaget om skolenedleggelser, skyter de seg selv i foten. Da har de liten troverdighet i argumentasjonen sin, neste gang et helseforetak, eller Erna Solberg kommer trekkende med en sentraliseringsreform, for denne logikken er ikke døden bare for Brekken og Glåmos. Den er døden for hele Rørossamfunnet.

Ap og SV utgjør flertallet i kommunestyret på Røros nå. Det hviler et stort ansvar på dem.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering