Frps problemer


MINKENDE POTENSIALE: Stadig færre er tilbøyelige til å la seg narre av høyrepopulistisk skremselspropaganda.

Det er litt overraskende at ikke flere peker på den dypereliggende årsaken til problemene Fremskrittspartiet nå opplever.

Frp sliter på målinger og i valg. Man snakker om bompenger og om regjeringsslitasje, men Frp har i perioder slitt tidligere også. Da har partiet hatt et standardsvar: Kom med et uhyrlig utspill om innvandring, og få debatten til å handle om det i stedet. Men det ser ikke ut til å virke like bra lenger.

Årsaken til det finner vi nok i SSBs årlige undersøkelse om holdninger til innvadnrere og innvandring. https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/okt-aksept-for-d...

Aldri før har det vært færre som ønsker at det skal bli vanskeligere for flyktninge rå få opphold i Norge. Tallet er nå nede på 23%. Vel så viktig for Frps fryktbaserte retorikk er kanskje at også de som mener innvandrere er en kilde til utrygghet er på rekordlave 24%. De som er uenige i utsagnet utgjør tilsvarende rekordhøye 61%. Det begrenser kraftig andelen av befokningen som kan la seg lokke av skremselsretorikk fra Frp.

Hvordan er det blitt slik? Det er nok flere årsaker, men vi kan i stor grad trekke veksler på tidligere undersøkelser som viser en klar sammenheng mellom det å ha erfaringer og kontakt med innvandrere og synkende skepsis til de samme. Folk som har gjort seg personlige erfaringer, lar seg ikke skremme av lettvint retorikk.

Og blant nordmenn som vokser opp i dag er det å ha andre unger i bernehagen eller på skolen med litt annen hudfarge og bakgrunn helt ordinært. Og de opplever at de er helt vanlige unger, og etter hvert voksne de også.

Frps problemer er altså med virkeligheten. De klarer ikke narre folk lenger når folk har erfaringer selv. For virkeligheten stemmer rett og slett ikke med skremmebildene til høyrepopulistiske demagoger.

Vi fikk nylig et godt eksempel på det fra Sverige også. Landet som er beryktet for "svenske tilstander" - særlig i sør-Sverige. For hvordan er disse tilstandene i virkeligheten? Svensk politi kan fortelle oss: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/november/farre-medborgare-utsat...

De preliminära övergripande resultaten från årets trygghetsmätning, som gjordes i september i år, visar att andelen medborgare i region Syd som inte utsatts för något som helst brott under de senaste 12 månaderna ligger på 82,25 procent. Det är den högsta siffran som någonsin uppmätts.

Likaså visar undersökningen att andelen medborgare som utsatts för våld, stöld eller skadegörelse fortsätter att minska, och är nu nere på historiskt låga 14 procent – att jämföra med 15 procent 2018 och 17 procent 2012.

I tillegg øker folks trygghetsfølelse. Dette samtidig med at et kontinuerlig hylekor fra ytre høyre forteller oss av kriminaliteten blir verre og verre. Folk uten egne erfaringer, eller andre kilder til kunnskap (eller kildekritikk), kan gå fem på slik propaganda. Men stadig færre tilhøer disse gruppene. "Grunnfjellet" til Frp er i ferd med å gå samme vei som KrF sitt: Det dør ut.

Les også: Fryktskapernes problem og venstresidas utfordring http://venstresida.net/?q=node/3893

Kanskje litt off - topic: hva synes du om budskapet i denne artikkelen??
https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/2Gg83G/vi-har-ikke-rad-t...

Det er jo et underliggende uutalt premiss for konklusjonene at det private forbruket bare skal fortsette å øke (og mest blant de som ahr mest fra før selvsagt). Aldri før har vi skapt så mye verdier per arbeidstime (pga. teknologiutviklinga). Enhver som påstår vi må kutte i velferd snakker mot bedre vitende, eller innenfor en svært stram hegemonisk virkelighetsoppfatning hvor alle alternative måter å gjøre ting på er umilig. Men da blir det jo bare et sirkelargument.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering