Innovativ demokratitenking


Innlegg i Adresseavisen 2.10.19

I kronikken "Kommunepolitikere, et hinder for endring og innovasjon?" 30.9 skriver forfatterne at de har "sett at politikerne vi intervjuet driver ledelse med mandat fra folket gjennom valg, som betrodde politikere" og fortsetter med at dette "kan hemme og være et hinder for samarbeidsdreven innovasjon, snarere enn å fremme denne".

De anbefaler derfor at politikerne "kombinere tidligere ledelsesroller med en samskapende ledelse der politikerne i større grad gir avkall på kontroll og styring og tillater seg å komme tettere på eksterne aktører gjennom å invitere til og å fasilitere samarbeidsdreven innovasjon og endring".

Men at politikerne driver ledelse med et folkevalgt mandat, at dette skal være det øverste maktorganet i vårt samfunn og at dette skaper en helt annen rolle enn f.eks. en administrativ leder eller en bedriftsleder, er ikke noe politikerne velger. Det er hele fundamentet for demokratiet vårt. Alternativet, som framstilles svært vagt her, at man slipper fra seg kontroll (over hva, til hvem? - man må fra sammenhengen anta at det er "eksterne aktører") er potensielt å undergrave nettopp dette demokratiske systemet.

Vi har nettopp hatt en bystyreperiode hvor det at politikere (tidvis uten å vite det) har "gitt avkall på kontroll og styring" over til pengesterke aktører innenfor eiendomsmarkedet har ført til en av de største politiske skandalene i Trondheim de siste tiårene. Jeg vet ikke hvor "innovative" disse eiendomsaktørene var, men deres politiske påvirkningsmetoder var i det minste innovative, selv om slik nok også har skjedd før. Vi trenger i hvert fall ikke mer av det, samme hvor innovativt det er - heller mindre.

Min anbefaling vil nok heller være at de folkevalgte skal ha kontroll, og være svært bevisst på sin samhandling med eksterne aktører. Rett som det er vil det også være de folkevalgtes både rett og plikt, å hindre "innovative endringsprosesser", rett og slett fordi de har et mandat fra en befolkning som er imot dem. Alternativet til et slikt fungerende demokrati har vi sett, og det var ikke vakkert.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering