Distriktspolitikk uten privatisering


Innlegg i Fjell-Ljom 6.9.19.

Jeg fortsetter å skrive innlegg med toppkandidatene til fylket. Her en utfordring til Senterpartiet (eller kanskje deres potensielle velgere), sammen med toppkandidaten.

Les den også hos Namdalsavisa: https://www.namdalsavisa.no/meninger/2019/09/03/Distriktspolitikk-uten-p...

Når Rødt var mot fylkessammenslåingen i Trøndelag, var en viktig årsak at vi var bekymret for at et større fylke ville bety mindre oppmerksomhet til distrikter som allerede sliter mange steder i Trøndelag.

Vi har i Norge tradisjonelt ført en mer aktiv distriktspolitikk enn mange andre land, med det resultat at vi fremdeles har en del levende bygder. Dagens utvikling peker likevel på at den politikken som har vært ført så langt ikke er nok for å sikre fortsatt bosetting og aktivitet i hele fylket.

Nå trenger vi å ha et tydelig distriktsfokus på politikken i Trøndelag framover.

For å opprettholde levende distrikter, må vi selvsagt opprettholde gode offentlige velferdstilbud, som skole, bibliotek, sykehus, tannlege og så videre, men vi må også ha tydelige prioriteringer i forhold til hva vi gjør med næringsstøtten i Trøndelag, og ikke minst må vi legge til rette for landbruket. Rødt går til valg på å gjøre det enklere å opprettholde et bredt tilbud på de videregående skolene i distriktene og vi har sloss mot anbudspolitikken i kollektivtrafikken som har rasert tilbudet i mange bygder i Trøndelag fra dag en.

I Trøndelag lefler Senterpartiet nå med høyresida, selv om 80% av velgerne mener de burde komme med en avklaring. Ingen vet i dag hva de vil gi Høyre og Frp i bytte mot fylkesordførerkjedet. Rent karakterbasert skolevalg kan bli en av konsekvensene av Sp's vingling, ytterligere privatisering og anbudsutsetting av offentlige oppgaver en annen. I motsetning til Senterpartiet er vi i Rødt derimot ikke villige til å selge politikken vår for verv og posisjoner.

Dersom du er opptatt av distriktspolitikk, men ikke vil ha høyrepolitikk i Trøndelag, har du et alternativ i Rødt!

Også på trykk i Namdalsavisa 5.9. Arbeidets Rett 6.9 og Trønderbladet 6.9.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering