Fellesskap framfor fragmentering

Innlegg i Namdalsavisa sammen med 2.kandidaten til Fylkestinget.

En nylig meningsmåling utført av Sentio for Fagforbundet, bekrefter tidligere undersøkelser, og viser at over halvparten av befolkningen er enige i at private ikke bør få ta ut profitt fra offentlige velferdstjenester.

Dette flertallet tror jeg ikke bare gjelder velferdsprofitt. Jeg tror det gjelder hele den nedbyggingen, oppsplittingen, (del)privatiseringen, markedsstyringen og avdemokratiseringen som har rullet ut over det som var offentlig sektor de siste 30 årene.

Det har aldri vært et folkekrav å få kommersielle aktører inn i helse- eller utdanning. Det har aldri vært et folkekrav å få vår felles infrastruktur som vei og jernbane oppsplittet i et rent kaos, delprivatisert og solgt. Det har aldri vært noe folkekrav å få bussene våre ut på anbud, det har aldri vært et folkekrav å privatisere og bygge ned posten, slik at den skal gå med overskudd, men ikke med posten (overalt og hver dag i alle fall). Ei heller er det noe folkekrav å erstatte det som har vært et felles telenett til alle med et villniss av private kabler i hytt og vær uten noen felles tanke på hvordan man lager et best mulig tilbud til alle for å nå samfunnsmessige mål, og gjøre det mulig å bo og drive virksomhet over hele landet.

Nylig var en av de mange direktørene og lederne vi har fått i jernbanen - pressesjefen i Vygruppen, på Dagsnytt atten. For dem er vi nå "kunder" eller i høyden en del av "markedet". Hos NSB fikk vi tidligere lov til å være passasjer og relasjonen vår til jernbanen var ikke primært et kundeforhold, men et av demokratisk medeierskap. Dette er en del av den triste utviklingen hvor alle relasjoner blir kunderelasjoner. Det reduserer oss alle til passive konsumenter og undergraver vår rolle som innbyggere og som demokratiske aktører. Det er ikke bra verken for hver av oss eller samfunnet som helhet, og har aldri vært noe det har gått fakkeltog i gatene for.

Likevel har dessverre også sosialdemokrater over hele landet tidvis gått i partnerskap med høyresiden de siste tiårene, og vært med på å rive ned mye av det som deres forfedre bygde opp i store deler av forrige århundre. Her i Trøndelag har det handlet om anbudsutsettingen av kollektivtrafikken gjennom konstruksjonen AtB som ikke eier en eneste buss eller har ansatt en eneste bussjåfør. Man har en oppsplitting av roller og ansvar som nærmer seg jernbanekaoset regjeringa viderefører. Arbeiderpartiet i Trøndelag burde heller sett på hva man har gjort i Oslo, der man har avsluttet oppsplittingen av Oslo sporveier, og samlet det i ett kommunalt selskap under demokratisk kontroll.

Også på trykk i Fjell-Ljom 22.8.19:

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering