Teknologi og vitenskapsvideoer

Som den trofaste leser av dette nettsted vet, så ga jeg for et par år siden ut en bok om Teknologi og vitenskap på Universitetsforlaget. Jeg har også vært så heldig å få bruke boka i undervisningen i et førsteårsemne alle ingeniørstudenter må igjennom. I den forbindelse har jeg også laget noen undervisningsvideoer for å ta opp utvalgte tema.

Det kan være ulike grunner til at temaene er valgt ut. Noen er mindre detaljer jeg har en spesiell forkjærlighet til. Andre er tema som passer like god for en videoforelesning som for en forelesning live. Andre ting må hårdhendt prioriteres inn og ut som henholdsvis video og liveforelesning.

Det er derfor ikke noe komplett sett med forelesninger dere får her. Det er f.eks. ingen videoer fra bokas del 2 om vitenskapelig metode. Det mest komplette er nok dette med prosjektstyring, rapportskriving og studentrollen. Ellers er det små drypp her og der fra boka. Jeg vil legge ut forelesningene under, i den rekkefølgen de naturlig hører hjemme i boka - delt opp etter de fire hoveddelene av boka. Jeg legger også ved to andre forelesninger som egentlig ikke er en del av de planlagte videoene jeg har laget til dette emnet, men som også hører naturlig inn her. En er en video om atomteoriens oppbygging som jeg laget for mange år siden til et fysikkemne (du hører den er gammel pga. den begredelige lydkvaliteten). Den andre er et opptakk av en live videoforelesning om ingeniøretikk jeg hadde i emnet for en gruppe studenter på en annen campus. Totalt vel 4 timer og 40 minutter med forelesninger.

Vel bekomme!

Del 1 - Teknologi- og vitenskapshistorie

Teknologi og vitenskap
En kort videoforelesning hvor vi diskuterer sammenhengen mellom teknologiutvikling og utviklingen av (natur)vitenskap, blant annet ved å sammenligne utviklingen i Kina og utviklingen i den arabiske verden.

Industriell revolusjon - hvorfor det?
Hvorfor kom den indistrielle revolusjonen på det stadet og til den tiden den kom? Og kunne den kommet et annet sted, til en annen tid?

Bonusspor: Gammel forelesning om atomteoriens historie fra Demokrit til Rutherford

Del 3 - Etikk, miljø

Bonusspor: Gammel nettforelesning om ingeniøretikk i opptak:

HMS - Helse, miljø og sikkerhet
Regelverket rundt HMS i korte trekk - og en hemmelig gjest!

Ingeniørrollen
Den store videoforelesningen som plasserer ingeniøren midt i samfunnsutviklinga.

Fysikken bak klimaendringene
Her får vi en kort forelesning om vitenskapen bak klimaendringene. Litt grunnleggende om drivhuseffekten, om karbonkretsløpet, om klimamodeller og hvordan vi vet det vi vet om dagens og fortidens klima og hva som er forskningsstatusen i dag.

Del 4 - Verktøy

Prosjektstyring
Her kommer den store forelesningen om prosjektstyring. Her får du vite hva et prosjekt ER, om ulike typer prosjekter, og hvordan de styres om mål, og planlegging, samt eksempler på noen vanlige verktøy og teknikker for prosjektstyring. Til slutt kommer også den sedvanlige advarselen om alle feilene man kan gå i i prosjektarbeidet. Ikke gjør det da.

Prosjektstyring del 2 - grupperelasjoner, møter og presentasjoner
Prosjektarbeid innebærer at man må jobbe sammen med andre mennesker, avholde møter og holde presentasjoner. Her får du noen viktige tips og advarsler om fallgruver på disse områdene.

Rapportskriving 1 - oppbyggingen av en rapport
Har får du en gjennomgang av hva som er den vanlige oppbyggingen av en rapport, og hvilke elementer som må med, og stadig mas om betydningen av å ha et klart og tydelig språk.

Rapportskriving 2 - Litteraturliste, kildehenvisninger, referanseteknikk
Her er et bonusspor til rapportskrivingen, som tar for seg hvordan man setter opp en litteraturliste, samt fører referanser.

Studentrollen - motivasjon, og litt om hjernen
Her snakker vi (eller foreleseren da) om hvor viktig motivasjon er for å lykkes i studiene (og i det meste av annen aktivitet), litt om målsetting og hvordan du kan jobbe systematisk med det for å finne fram til motivasjon, samt rydder opp i noen vanlige misforståelser om hvordan hjernen fungerer.

Studentrollen og tid
Hvordan ser rammene ut rundt studenthverdagen, og hva kan du gjøre med dem, og innenfor dem? Hvilke aktiviteter er du nødt til å rydde plass til for å få studiehverdagen til å fungere?

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering