Espira-barnehager fortsatt koblet til skatteparadis


INVESTERINGSSELSKAP: Den p.t. tredje største eieren til Espira-barnehagenes morselskap.

Etter den forrige saken jeg skrev om monopoliseringstendensene blant kommersielle barnehager, skrev jeg også en liten tweet (under) og da fikk jeg Kommunikasjonsdirektøren for Espira-kjeden i twitterfeeden min.

Klikk på datoen i tweeten for å lese hele twittertråden.

Innimellom en lang rekke mer og mindre vage forsøk på avsporinger, kom følgende mer konkrete utfordring etter at jeg hadde ymtet frampå noe om skatteparadiser: "Hvilke aktører har eiere på Cayman Islands, forresten? Siden du nevner det."

Det fine med denne utfordringen var jo at jeg kunne grave litt i eierskapet til Espira-barnehagene. Espira er eid av det svenske konsernet AkadeMedia. Akademedia har igjen en lang rekke eiere, noen store, andre små.

En oversikt over de største eierne, finner du på AkadeMedias hjemmeside:

Den tredje største eieren er investeringsselskapet Fidelity. Det er et stort multinasjonalt selskap som har avdelinger blant annet nettopp på Cayman Islands (i tillegg til andre skatteparadiser som Bermuda), noe man kan se direkte fra deres egen hjemmeside:

Så svaret på kommunikasjonsdirektørens spørsmål om hvilke aktører som har eiere på Cayman Islands er: Espira.

Espira har forøvrig en lang historie med skatteparadiseiere. Tidligere var hovedaksjonæren i det svenske morselskapet investeringsselskapet EQT, med kontor på Guernsey. På tross av at det ikke kommer så tydelig fram på nettsidene deres, har de nå solgt seg ut.

Det betyr med overveldende sannsynlighet at store verdier er ført ut til skatteparadiser. Den eneste grunnen til å være registrert på små øystater som Guernsey, Cayman Islands etc. er nemlig å unndra seg skatt. Videre er det bare amatører som tar penger ut av selskaper som Espira gjennom utbytte (det må man jo skatte av).

Pengene tas enten ut som konsernbidrag, og forsvinner lenger opp i selskapsstrukturen, eller de tas ut gjennom salg med gevinst. La deg derfor aldri narre av at private velferdsprofitører uttaler "vi tar ikke ut utbytte" eller lignende. Det betyr ingenting.

Men på tross av dette salget, har de norske Espira-barnehagene altså fortsatt store eiere med koblinger til skatteparadiser. Så kan man jo, uavhengig av hvordan man stiller seg til velferdsprofitt ellers, i tillegg spørre seg om hvor klokt det er av det offentlige å sende penger inn i selskapsstrukturer som aktivt bidrar til å undergrave hele det felles skattesystemet de samme offentlige myndighetene er avhengige av?

Se også "Velferdsprofitører og spindoktorer": http://venstresida.net/?q=node/3957
Her kan du bl.a. lese at 80% av overskuddet i private barnehager forsvinner ut i konsernbidrag.

Oppdatering:
Når han blir presset på spørsmål om skatteparadiser, svarer kommunikasjonsdirektøren "Jeg har ingen sterke meninger om dette, nei".

At skatteparadiser er skadelige er jo fullstendig mainstream. Til og med f.eks. Erna Solberg og Siv Jensen erkjenner det.

Men altså ikke Espiras kommunikasjonsdirektør. Det har sikkert ingenting å gjøre med at arbeidsgiveren hans har eiere der.

Der fikk vi litt av svaret på hvordan Espira og andre barnehagekjeder skaffer seg superprofitt. De lar være å ansette fagarbeidere: https://www.dagbladet.no/nyheter/barnehage-kjempen-har-sluttet-a-ansette...

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering