Grenseløs markedsnaivitet

Dagbladet refererer 13.5 til en ny rapport fra Telemarksforskning, som viser at noen få store barnehagekjeder er i ferd med å presse mindre og ideelle aktører vekk fra det private barnehagemarkedet.

Dagbladet skriver:

Barnehager som ikke er en del av en kjede, er redusert fra 2330 barnehager i 2013 til 1996 barnehager i 2017.

Rapporten viser også at disse kjedene har dobbelt så store overskudd som de mindre:

De enkeltstående barnehagene har et gjennomsnittlig årsresultat per barn i heltidsplass på 2394 kroner, mens de største kjedene har et overskudd på 5427 kroner.

Rapporten peker på lavere bemanning som svar på hvorfor:

Høyere overskudd kan delvis spores tilbake til lavere bemanning, også når en ser bare på dem som jobber direkte med barna.

Samtidig beskriver rapporten en såkalt markedssvikt:

Barnehager som bruker lite ressurser på barnehagedrift, blir ikke nødvendigvis valgt bort av foreldrene. Fritt brukervalg og konkurranse regulerer ikke sektoren på den måten det var tenkt.

Det er her jeg må spørre meg om vi er vitne til en grenseløs naivitet. Trodde høyresida helt på virkelig at barnehager skulle fungere som et marked? At foreldre skulle rive ungen ut av barnehagen og vekk fra venner over til en annen barnehage langt unna både hjem og jobb fordi bemanningen var lav (noe de uansett aldri oppdaga siden de bare er der for levering og henting, og treåringen ikke har lest de siste avisoppslagene og debatten rundt bemanning i barnehagesektoren og vet helt hva hun skal forvente?)

Barnehager er selvsagt ikke et marked. De er en del av den helt grunnleggende samfunnsmessige infrastrukturen. De fleste er glade for å få en barnehageplass når permisjonstiden er over, og enda mer glad om den er noenlunde i nærheten.

Det er overmodent å ta et strammere offentlig grep om denne sektoren og sørge for at penger det offentlige og foreldrene går til barna våre, og ikke til å presse bemanningen og lønns- og pensjonsnivået til ansatte!

Derfor er det gledelig at stadig flere får øynene opp for dette. Et stort flertall i befolkningen er mot profitt i velferden, og store kommuner som Oslo har satt stopp for nye kommersielle barnehager. Det er å håpe at det blir enda flere kommuner etter valget til høsten. Det fortjener både barna våre og de barnehageansatte.

Der fikk vi litt av svaret på hvordan Espira og andre barnehagekjeder skaffer seg superprofitt. De lar være å ansette fagarbeidere: https://www.dagbladet.no/nyheter/barnehage-kjempen-har-sluttet-a-ansette...

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering