Lokalvalg i UK - på stedet hvil for Labour, katastrofe for de konservative

Lokalvalget i Storbritannia har blitt framstilt som et hardt slag for både de konservative og Labour, men det er strengt tatt ikke helt sant dersom man ser på de tørre tallene.

Jeg vi i det følgende benytte tallene BBC har samlet her: https://www.bbc.com/news/uk-politics-48091592

De konservative tapte 1334 lokale representanter, det er mer enn hver fjerde representant. Labour gikk riktignok også tilbake, men bare med 82 representanter som tilsvarer knapt 4 prosent (ikke prosentpoeng) av setene fra 2015.

Omregnet til nasjonale tall, ligger Labour og de konservative her likt på 28%.

Om man derimot ser på andre indikatorer, som valgdistrikter, vi vi se at Labour faktisk gikk fram i 89 områder, mens de gikk tilbake i 82, så her er det en liten positiv tendens for Labour. De konservative går tilbake i 181 distrikter, og fram i bare 29.

Den store seierherren her er nok Liberaldemokratene som lå med brukket rygg etter deltagelsen i David Camerons regjering. De løfter seg i lokalvalgene nå - sannsynligvis med god hjelp fra velgere som er mot Brexit.

Av de mindre partiene går de Grønne også klart fram, mens UKIP nesten blir utradert.

Det er i tillegg en enorm økning i uavhengige kandidater. Det kommer utvilsomt delvis som et resultat av den kaotiske politiske situasjonen akkurat nå, men det kan ligge noe interessant der utover det også. Jeg har desverre ikke sett noen helhetlig analyse av disse tallene enda som kan si noe om de peker i noen bestemt politisk retning.

I sum kan dette vanskelig ses på som noe annet enn en venstredreining. De konservative går mot sentrum. Labour holder stand, og de grønne (som i UK ligger godt til venstre) vokser stort, mens ytre høyre utraderes.

Labour går ikke fram, men i en posisjon hvor de er under et betydelig krysspress holder de stand, og om man ser på de nasjonale tallene er det svært sannsynlig at dette resultatet ville betydd et regjeringsskifte, selv om ingen parti ville fått rent flertall.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering