Desperasjon i Arbeiderpartiet? - Verdens Gang edit

På oppfordring skrev jeg kjapt om min forrige bloggpost til et innlegg jeg sendte VG på vegne av partiet (se illustrasjon).

Jeg legger selvsagt ut også denne versjonen her. Klikk på faksimilen for større bilde.

Desperasjon i Arbeiderpartiet?

Var Ap anno 1978 et autoritært parti, Mellem?

Arbeiderpartiets trofaste ridder i kampen mot venstresida, Fredrik Mellem, har et innlegg i VG 17.12, hvor hovedpoenget hans virker å være at Rødts mål om et sosialistisk samfunn hvor "eie av de viktigste produksjonsmidlene" bør være demokratisk, er i strid med menneskerettighetene.

Som de fleste som har vært borti temaet vet er dette er helt i strid med den allmenne tolkningen av menneskerettighetene, men selvsagt en våt drøm for Civita og andre markedsfundamentalister.

Men i den sammenhengen lurer jeg på hva Mellem vil si om den "drømmen om et sosialistisk samfunn" som Einar Gerhardsen legger fram i siste bind av memoarene sine (s. 168) hvor han dro linjene fra nasjonalisering av telesektoren og deler av bankvesenet og beskriver hvordan Arbeiderpartiet hadde sosialisert stadig større deler av den norske økonomien - en prosess han så for seg skulle fortsette.

Var det i strid med menneskerettighetene? Var Arbeiderpartiet anno 1978 et autoritært parti?

Eller hva med politikken som lå til grunn da Arbeiderpartiet startet oppbyggingen etter krigen som gjorde Norge til en moderne velferdsstat? Vi kan kort sitere fra "Grunnsyn og Retningslinjer" vedtatt på DNAs landsmøte i 1949:

"Det norske Arbeiderparti vil at Norge skal bygges som et sosialistisk samfunn. All samfunnsnyttig virksomhet må organiseres ut fra omsynet til de felles interesser og for å dekke de virkelige behov hos folket. Alle mennesker skal ha like gode muligheter til å ta del i utviklingen fram mot større velstand og et rikere liv. [...] Utviklingen fram mot et slikt samfunn skal skje i samsvar med tradisjonene i det norske folkestyre. Vi skal utvide demokratiet til å omfatte hele samfunnslivet, framfor alt den økonomiske virksomheten. Til dette trenger vi en planlegging under folkets kontroll. Ved et forpliktende fellesskap og en planmessig ledelse av samfunnet skal vi sikre den personlige frihet og skape trygghet for alle."

Dette er formuleringer og tankemåter som er relativt like de Mellem kritiserer i Rødts program av i dag. Jeg regner med han husker med gru hvilken samfunnsutvikling vi fikk i Norge i årene som fulgte, da landet ble styrt av et slikt autoritært parti som jobbet i strid med menneskerettighetene?

Men det var da. Det mest interessante er vel verden her og nå. Under dagens kapitalisme eier de 8 rikeste like mye som den fattigste halvdelen av jordas befolkning. Det er svært interessant om Arbeiderpartiet mener slike groteske klasseskiller er uttrykk for en menneskerettighet.

Innlegg i VG 19.12.2018

Nå også på nett hos VG:
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/J19pA8/desperasjon-i-arbeiderpartie...

Og på partiet Rødts blogg: https://rødt.no/blogg/desperasjon-i-arbeiderpartiet

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering