Nye MDG-bomskudd

En lokal fylkestingsrepresentant fra MDG angrep Rødt i kronikkform i sommer i omtrent identisk stil med det Civita gjorde, og gav mulighet for flere tilsvar.

Svar fra undertegnede og gruppelederen i bystyret følger under, eller hos Adressa (28.7.18), her: https://www.adressa.no/meninger/ordetfritt/2018/07/26/Takk-for-tydeliggj...

Takk for tydeliggjøring av hvor langt til høyre MDG har beveget seg

Rødt går frem på meningsmålingene og har stor vekst i medlemstall. Samtidig er MDG i tilbakegang. Kanskje er det dette som skaper frustrasjon hos Tommy Reinås når han angriper Rødt i Adressa 23.

juli, heller enn å bruke tiden sin på partiene som ikke tar klimaendringer på alvor.
Reinås framstiller det som skrekkelig at vi vil ha et annet samfunn. Det stemmer - særlig innenfor økonomien mener vi at den må demokratiseres og jobbe etter andre mål enn i dag.
Men dette er ikke ukjente tanker for MDG. Et eksempel på det er en kronikk Rasmus Hanson hadde i valgkampen 2013 (Klassekampen 22.7), hvor han skrev om hvordan veksttvangen i økonomien måtte avvikles, hvordan vi måtte ha storstilt sosial utjevning og avsluttet med at «en slik økonomi kan knapt kalles kapitalisme».

Det er nesten så vi i Rødt kunne sagt det selv. En viktig grunn til at vi ønsker å skrote kapitalismen er at den er en viktig årsak til klimagassutslippene. Kapitalismen som system er nemlig avhengig av kontinuerlig vekst. Det eneste «tiltaket» som har fått de globale klimagassutslippene til å gå ned de siste årene, er den økonomiske krisa i 2008. Det ga en kortvarig nedgang. Når vi samtidig vet at denne krisa fører millioner ut i arbeidsledighet og nød, er det tydelig at dagens system gir oss valget mellom en økologisk eller en sosial krise.
Det brukte MDG å være enige med oss i Rødt om, men Reinåskronikken er en tydelig indikasjon på partiets høyredreining. Med en slik utvikling er det ikke rart at radikale MDGere forlater partiet til fordel for noen som har et tydeligere systemperspektiv på økonomi og miljø.

Videre kommer Reinås med en kritikk av Rødt for å ikke ha fremmet et eneste miljøforslag. Det er uklart for oss om Reinås ikke har fått med seg sakene, eller om han ikke har forstått innholdet i sakene som har vært behandlet. På Stortinget har Rødt f.eks. foreslått å stille konsesjonsbehandlinga av kraftkabelen NorthConnect i bero inntil konsekvensene for norsk vassdragsnatur, endringer i strømprisen og hvordan dette vil påvirke kraftforedlende industri er utredet.

I Trondheim har Rødt som eneste parti kjempet i flere år for å beholde Nyhavna som havneområdet, mens MDG heller vil bygge boliger for de rikeste. Hvordan å flytte varetransport fra sjø og bane over på semitrailere skal være god miljøpolitikk er vanskelig for oss å forstå.

Til sist kommer Reinås med en rekke av de samme selektive utdragene tatt ut fra sammenheng fra Rødts prinsipprogram som har kommet fra høyresida de siste ukene. Dette er godt besvart av Bjørnar Moxnes i nasjonale mediene, men vi kan komme med en overordnet betraktning.

Rødts sosialisme er demokratisk, og skal bygges nedenfra og oppover. Det som står i vårt prinsipprogram er våre prinsipper, hva vi vil jobbe fram mot. De konkrete løsningene skal folk bygge sammen, nedenfra. Det brukte å være MDGs politikk også.

Avslutningsvis vil vi takke Reinås for å tydeliggjøre hvor langt til høyre MDG har beveget seg. Det vil sannsynligvis gjøre det enda enklere å velge parti for miljøengasjerte velgere som har innsett at kapitalismen faktisk er et problem.

(Oppdatering: I etterkant av dette innlegget har jeg blitt kontaktet av flere med SV-bakgrunn som har villet påpeke at SV og Rødt har stemt likt i de fleste voteringene om Nyhavna, og at de også er opptatt av å bevare den som et havneområde. Uten å gå inn i detaljer på ulike voteringer i bystyret i Trondheim, er SV's syn herved presisert.)

Et knippe MDG-politikere svarte så med enda mer feilinformasjon om Rødts politikk.

Vårt svar til dette igjen er innlimt under (Adresseavisen 10.8.2018):

Rødt står først i rekka for å forsvare folk
Et knippe MDG-politikere fortsetter i Adresseavisa 10.8 det parløpet de startet mot Rødt i sommer sammen med Civita. I løpet av et svært kort innlegg rekker de å spre betydelige mengder feilinformasjon om Rødts politikk. Når de skriver at Rødt er mot privat eiendomsrett framstiller de det som om vi vil ta hjemmene og eiendommen fra folk. Det er blank løgn. Folks personlige eiendom, om det er hus, hytte, veteranbil, LP-samling, bestemors porselensservise osv. skal vi stå først i rekka for å forsvare om noen forsøker å ta fra dem. Det samme gjelder alle de andre politiske frihetene folk tar for gitt i dag. For den som husker ti år tilbake i tid startet tvert imot den største økonomiske krisa siden 30-tallet med at en uregulert kapitalisme sørget for at mange folk ble kastet ut av hjemmene sine og på gata. Om MDG'erne faktisk hadde lest Rødts program ville de også sett at vi vil ha mer, og ikke mindre av at folk eier sine egne arbeidsplasser. Mer makt til de ansatte vil innebære en betydelig demokratirevolusjon av økonomien.

Den eneste rettigheten vi vil ha slutt på er retten til å tjene enorme penger på andres arbeid. Det ligger under både galopperende sosiale ulikheter og en vekstspiral som ødelegger klima og miljø. MDG brukte å være enige med oss i Rødt om disse problemene med kapitalismen, men det er de tydeligvis ikke lenger. De har til og med adoptert Unge Høyre-retorikken om "grenser for politikk". Rødt er nemlig også opptatt av maktspredning, men vi vil helst ha det mellom ulike demokratiske organer, og ikke gjennom at noen få søkkrike mennesker undergraver demokratiet.

Vi tror ikke denne skarpe høyredreiningen til MDG hvor de går i tospann med høyresiden om å angripe Rødt vil overbevise særlig mange. De første meningsmålingene etter sommeren tyder også på det. Når Rødt har løftet seg opp mellom 5 og 6 %, mens MDG står på stedet hvil kan det jo være en indikasjon. Kanskje har den misvisende kritikken virket mot sin hensikt? Vi tror det, og ønsker derfor ytterligere innlegg fra MDG i debatten velkommen.

Kanskje kan det være interessant å se på denne analysen for å forstå MDGs frustrasjon:

Zynk har analysert omtale av de ulike partiene på sosiale media som en prediksjon på valgframgang. Rødt er på topp, mens MDG havner på bunn. Det er tydelig at mange er skuffet over partiet. Personlig er jeg ikke overrasket. Mange stemte på MDG fordi de så det trengtes en forandring, noe nytt. MDG striglet seg for å måte veksten, og gjorde noen nødvendige oppgjør med konspirasjonsteoretikere og alernativmiljø i egne rekker, men dessverre kastet de babyen ut med badevannet og framstår nå bare som nok et mainstream parti som bare vil flikke litt på det eksisterende systemet. Det er dessverre ikke tilstrekkelig verken for å redde miljøet, eller demokratiet.


Les artikkel hos Nettavisen: https://www.nettavisen.no/meninger/erikstephansen/--her-er-vinneren-og-t...
Eller last ned rapporten: https://zynk.no/artikkel/big-data-bar-hvem-vinner-kommunevalget

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering