MDG vs. MDG

OPPDATERT: Teksten ble bearbeidet videre til et innlegg hos Radikal Portal. Klikk på faksimilen under for å komme dit

---------


Miljøpartiet de grønne har det litt trått om dagen. Veksten har stagnert, og det er Rødt som får velgerne som vil ha en ny kurs og som tror en annen verden er mulig. Da kan det selvsagt være logisk for MDG å kaste seg på den lange rekken aktører som nå forsøker å angripe Rødt, men er nå måten de gjør det på så klok?

La meg ta et kjapt historisk tilbakeblikk. (Jeg har ikke trålt gjennom alle gamle programmer, men tatt det første relevante jeg fant hos NSD).

Fra MDGs program 2009-2013:

"Både WTO, Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet, EU og lignende frihandelsunioner er primært opprettet for å øke spillerommet for kapitalkreftene i verden. Dette er et alvorlig anslag mot demokratisk politisk styring av samfunnsutviklingen, og kan aldri veies opp av økt produksjon og velferd på enkelte områder. Miljøpartiet De Grønnes svar på dette er en grønn globalisering, der solidaritet står i sentrum for vår samlede
økonomiske politikk."

"Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for: Å erstatte EØS-­avtalen med en eller flere demokratisk jevnbyrdige handelsavtaler"
http://www.nsd.uib.no/polsys/data/filer/parti/10343.pdf

4 av MDGs førstekandidater mente fortsatt dette ved siste valg: https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/08/10/195321877/mdg-har-...

Når MDG nå kritiserer Rødt i dag, høres det slik ut:
"Eksempelvis ønsker [Rødt] å erstatte EØS-avtalen. Her legger de seg på linje med Trump som naivt tror på bilaterale handelsavtaler over multilateralt samarbeid. Handel med EU utgjør 80 % av norsk eksport."
https://www.dagbladet.no/kultur/derfor-bor-de-som-stemmer-rodt-egentlig-...

Nytt tema:

Fra MDGs prinsipprogram (2009):
" NATOs «out of area»­strategi er et alvorlig anslag mot kollektiv sikkerhet og konflikthåndtering, fordi den er basert på atomvåpen, og fordi den er løsrevet fra FN og derfor alltid vil kunne mistenkes for å bunne i egeninteresser. Deltakelse i offensivt rettede militære allianser som NATO og EUs forsvarssamarbeid er uforenlig med våre prinsipper."
http://www.nsd.uib.no/polsys/data/filer/parti/10352.pdf

Fra MDGs partiprogram 2001-2005:

"De Grønne mener Norge må melde seg ut av NATO og heller legge vekt på arbeidet i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE)."
http://www.nsd.uib.no/polsys/data/filer/parti/H9403.html

Når MDG nå kritiserer Rødt høres det slik ut:
"Dette understrekes ved deres ønske om å melde seg ut av NATO og la norsk forsvar være moralsk utilsmusset av utenlandsoperasjoner i et par uker før vi blir en del av Russland."

Det er ikke rart om MDG mister noen velgere til Rødt når de tar slike kuvendinger i politikken. Men det er rart om de tror de får dem tilbake ved å i praksis sette sin egen historie og store deler av egen medlemsmasse i bås med Donald Trump, og påstå at "de mangler forankring i virkeligheten".

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering