Sentrum-høyres glideflukt

Helt siden Frp oppstod har venstresiden kritisert rasismen som finnes på høyresiden i partiet. Delvis har andre fra sentrum og høyresiden gjort det samme, og de har i hvert fall sjelden løftet øyenbryn når folk fra venstresiden har gjort det.

Frp har selvsagt forandret seg gjennom årene. Nå er det vel snart 20 år siden jeg leste Snoens "Kong Carl", men det han beskriver om hvordan Carl I Hagen holdt på makta i partiet ved å manipulere fløyen av "liberalister" opp mot fløyen av "rasister" beskriver likevel todelingen i partiet godt også i etterkant. Liberalistene ble sparket ut på Bolkesjø, men så ble Kleppe, Simonsen m.fl. ekskludert noen år senere igjen, noe som svekket den fremmedfiendtlige fløyen, før vi nå ser et oppsving igjen med Listhaugs stadig sterkere posisjon i partiet.

Det bør ikke være noen tvil om at deler av det tankegodset som beveger seg på Frp's høyre fløy på en rent nøktern og saklig måte godt kan betegnes som rasisme. To nyere akademiske rasismedefinisjoner jeg ofte har brukt er følgende:

Ottar Brox i boken "De liker oss ikke" Den norske rasismens ytringsformer fra 1997:

"...vi tar her utgangspunkt i et mentalt bilde som rasisten har av etniske eller kulturelle grupper som mindreverdige, umoralske eller på annen måte negativt avvikende i forhold til ens egen etniske kategori, altså i forhold til den "normalen" eller målestokken som rasisten bedømmer andre etter."

Sindre Bangstad og Cora Alexa Døving som i boken “Hva er rasisme?” vektlegger tre prosesser:

"Å dele inn en befolkning i ulike kategorier der noen gis negative essensielle trekk.
Å redusere et individs identitet til de gitte negative karaktertrekkene for en kategori.
Å bruke de negative karaktertrekkene som argument for underordning og diskriminering."

Begge disse har til felles en bevissthet på et fenomen som gjerne kalles “essensialisering”. F.eks. kultur eller religion kan nemlig få nøyaktig samme funksjon som det klassiske “rase”-begrepet dersom de framstilles som “tydelige og avgrensede monolittiske enheter som utøver en avgjørende innflytelse over hvordan mennesker som knyttes til denne kulturen eller religionen, tenker og handler, hvordan de “er” som mennesker.” (Den siste definisjonen på essensialisering er fra Jonas Gardells bok "Islamofobi" som ble svært aktuell lesning for å forstå tankegodset bak 22. juli.)

Så er det jo vanskelig å benytte Brox' definisjon direkte. Man kan jo ikke uten videre kikke inn i hodene til folk, men det er heller ikke så viktig. Rasisme er først og fremst noe man gjør, heller enn er, og det krever bevisstgjøring for å unngå.

Og man må nesten ha levd under en stein for ikke å se at retorikken fra fremstående Frp-ere spiller rett inn i ytre høyres fiendebilder om "de andre" (primært muslimer, men også f.eks. romfolk om vi går noen år tilbake) som utgjør en eksistensiell trussel mot vår sivilisasjon og som må bekjempes med en intensitet som følger av dette.

Det er ikke urimelig å kalle dette for rasisme. En artikkel på Forskning.no peker på at retorikken fra bl.a. Listhaug har fellestrekk med det man akademisk betegner som hatretorikk. http://forskning.no/meninger/debattinnlegg/2017/09/slik-virker-hatretori...

Selv en politisk "alliert" som Abid Raja mener at Listhaug fremmer hverdagsrasisme. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/rasisme/venstre-raja-listhaug-fremmer...

Så heller ikke i 2017 og heller ikke i akademiske kretser eller i partier på høyresiden framstår det særlig oppsiktsvekkende om man peker på rasisme i tilknytning til aktører, herunder statsråder fra høyresiden i Fremskrittspartiet. Og Frps høyrefløy har blitt styrket i regjering i de siste fire årene. Sandberg og Amundsen har erstattet mer moderate aktører. Listhaug har blitt forfremmet til en post hun kan bruke aktivt til å forsterke de konfliktene hun vet Frp vokser seg store på. Nøyaktig det motsatte av hva som burde være denne ministerpostens rolle.

Når Høyre og Erna Solberg godtar dette er det ikke Frp som er blitt moderert i regjering. Det er Høyre som er blitt radikalisert.

Derfor blir jeg dessverre heller ikke overrasket når Minerva-redaktøren nå drar fram en kort Twittermelding fra undertegnede i en Facebookdiskusjon som et slags "bevis" på at folk på venstresiden polariserer debatten og drar rasismekortet i utide.

Denne twittermeldingen var en del av en diskusjon hvor jeg påpeker at partier må gjøre valg, og at Venstre har gjort et for meg rimelig uforståelig et, som de må stå for. Det den aller mest var ment å sette fokus på var Venstres usmakelige arbeidslivspolitikk - hvor uviktlig antirasismen tydeligvis var ble brukt for å sette det i relieff.

Men uansett - som jeg har vist over er det slett ikke urimelig å diskutere rasisme som fenomen i tilknytning til den ytterste høyresiden i Frp, og det har både venstresiden og mange fra høyresiden gjort siden Frp ble stiftet.

Og dessverre viser den sitt tydelige ansikt også som et resultat av valgresultatet, som når hets og hat mot minoriteter blomstrer opp som resultat av fortsatt borgerlig regjering. Burde ikke Sylvi Listhaug og hennes støttespillere stille seg spørsmålet om hvorfor de blir omfavnet av nynazister og andre høyreekstreme som tolker hennes posisjon som en seier for sine ideer og bruker sin økte selvtillit til å trakassere og true andre? Jo det burde de. Her er bare ett av mange eksempler, som minner om høyreekstremes økte selvtillit etter Trump-seiern i USA:

Det er altså ingen grunn til å slutte å gjøre det vi alltid har gjort - diskutere rasismen som eksisterer i deler av Fremskrittspartiet. Men nå registrerer jeg altså at stadig flere fra både Høyre og Venstre går i fistel med en gang noen påpeker dette. Det henger selvsagt sammen med at de har plassert disse kreftene i regjering, og må forsvare dette både overfor seg selv og andre. Det er vondt og vanskelig. Det skjønner jeg godt. Da er kanskje enkleste metode å omskrive virkeligheten litt.

OPPDATERT:
Som en illustrasjon på hvordan Høyre har beveget seg. Torbjørn Røe Isaksen i 2004:

"- Det er jo fortsatt noen av oss som mener at religionsfriheten er viktig i Norge. Per Sandberg er tydeligvis ikke en del av den gruppen. Jeg har nesten ikke ord for hvor håpløst jeg synes dette forslaget er. Frp er jo til og med så utilslørt rasistiske at de lager et forslag som utelukkende har som formål å ramme de som går med muslimske skaut og ikke de som går med for eksempel andre religiøse symboler."
https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2004/februar/vil-ikke-forby-hijab/

Fabian Stang 2007: "– Frp driver på sentralt hold fortsatt med en sånn liten undertone av rasisme for å fyre oppunder de stemmene. Det vil vi ikke akseptere."
https://www.nrk.no/norge/fabian-stang-klar-for-a-pavirke-frps-asylretori...

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering