De siste fylkesmålingene - prosentvis endring for Rødt

Jeg er egentlig motstander av å behandle politikk som en sportsbegivenhet der hvem som går opp og ned og målinger i hytt og vær får mer oppmerksomhet enn de politiske sakene. Hvem som får rett blir viktigere enn hvem som har rett.

Jeg håper likevel på forståelse for at en som har vært med i et lite parti i mange år og nå opplever en enorm (relativt sett) vekst blir litt nysgjerrig på hvordan det går.

For å gi litt annen statistikk enn pollofpolls har jeg kjapt listet opp de ti siste fylkesmålingene for Rødt som er publisert i perioden 25/8-31/8. Pollofpolls fylkesbaserte modell tar med alle fylker. Jeg vil lage en liten sak for å undersøke den siste tendensen basert på fylkesmålinger heller enn å få med hele landet. Det betyr f.eks. at det er med to Akershusmålinger her, mens halvparten av fylkene slett ikke er med. Men det er likevel en god blanding. Jeg vil heller ikke vekte fylkene etter folketall. Det vil svekke evt utslag i folketunge fylker som Oslo og Hordaland, men samtidig redusere betydningen av statistiske avvik i enkeltmålinger. (Og det er enklere.)

For hver måling lister jeg opp valgresultatet fra 2013, resultatet i målingen og til slutt økningen. Under hver måling ligger direktelenke til målingen hos Pollofpolls. Til slutt vil jeg regne ut en "gjennomsnittsvekst" og kikke på hvordan den ville slått ut nasjonalt.

Fylke: 2013-måling-vekst

Hordaland: 0,9-3,2-3,6
http://www.pollofpolls.no/?cmd=Maling&gallupid=3253

Østfold: 0,7-2,6-3,7
http://www.pollofpolls.no/?cmd=Maling&gallupid=3255

Akershus: 0,7-3,1-4,4
http://www.pollofpolls.no/?cmd=Maling&gallupid=3251

Nordland: 1,6-5,5-3,4
http://www.pollofpolls.no/?cmd=Maling&gallupid=3246

Troms: 1,8-4,2-2,3
http://www.pollofpolls.no/?cmd=Maling&gallupid=3248

Hedmark: 0,7-2,5-3,6
http://www.pollofpolls.no/?cmd=Maling&gallupid=3247

Sogn og Fjordane: 0,6-2,5-4,1
http://www.pollofpolls.no/?cmd=Maling&gallupid=3245

Akershus: 0,7-4,3-6,1
http://www.pollofpolls.no/?cmd=Maling&gallupid=3243

Rogaland: 0,4-1,6- 4,0
http://www.pollofpolls.no/?cmd=Maling&gallupid=3241

Oslo: 3,2-6,3-2,0
http://www.pollofpolls.no/?cmd=Maling&gallupid=3238

Vi kan se at veksten i de fleste fylkene ligger på tretallet - dvs mellom en tre- og firedobling. Prosentvis er jo dette en enorm vekst, om enn den ikke framstår fullt så enorm i prosentpoeng.

Om vi nå regner ut et "nasjonalt snitt" av disse prosenttallene ender vi på 3,72 - nesten en firedobling.

Om vi så regner ut hva det ville gi dersom det tilsvarte den nasjonale veksten fra 2013-2017. Det gir 1,1 x 3,72 = 4,1. Dvs. over sperregrensa.

Det er likevel på sin plass å advare. Det kan virke som om Rødt vokser forholdsvis mest i fylker hvor partiet har vært svakest før. Det betyr at f.eks. de store byene - særlig Oslo neppe vil tre-firedobles (selv om Oslomålingen som kom før den som er tatt med her var en del bedre og ville gitt to direktemandater).

Det er derfor fornuftig å se dette tallet nøkternt og anta at Rødt nok må påregne enda litt mere vekst i den siste uka fram mot valgdagen for å bryte sperregrensa. Men oppslutninga om Rødt ser altså ut til å kunne firedobles i store deler av landet, og det er et svært godt utgangspunkt for en sluttspurt.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering