Om penger, politikk og landbruksjord...

Rødt driver med avbyråkratisering, så mens Trondheim Ap trengte fire heltidspolitikere for å skrive en kronikk om boligpolitikk, klarer vi oss med tre null- eller deltidsbetalte. Klikk på faksimilen for å lese innlegget og se hvem som har bidratt til det, eller les rent tekstformat under.


Penger og politikk i Trondheim

Det demokratiske systemet er, i likhet med det kapitalistiske, avhengig av folks tillit.

Som Adresseavisens forholdsvis brede dekning av Ap-politiker Rune Olsøs ulike næringslivsroller har belyst, kan tilliten til systemet settes på prøve når det stilles spørsmålstegn ved politikeres agenda.

Selvsagt kan også politikere ha næringslivsinteresser, men tillit er mer enn formelle krav til fratredelse ved inhabilitet i saksbehandling. Det handler også om etikk og troverdighet, og som alle politikere vet - politisk påvirkning foregår ikke bare i formelle møter med referatføring og habilitetsvurderinger.

Av og til kan politikere få flere hatter på hodet enn det er plass til. Det er derfor bra at mediene bidrar til å avsløre politikeres økonomiske interesser i politiske saker. Rødt vil gjerne peke på de politiske konsekvensene av Arbeiderpartiets påfallende snuoperasjoner i Overvik-saken. Trondheim kommune er allerede en versting når det gjelder nedbygging av verdifull matjord, og utviskinga av den grønne streken øst for byen viser bare at dette er et rykte kommunen har gjort seg fortjent til.

Kun tre prosent av Norge er dyrka mark, og av dette igjen er det bare 1,3 % som egner seg til å dyrke matkorn på. Det er derfor bare trist når landbruksjord av nasjonal toppkvalitet skal bygges ned ei mil fra Trondheim sentrum - helt uten noen troverdig begrunnelse.

For den framtidige boligmangelen det henvises til er i verste fall flere tiår fram i tid. Det er overhodet ikke slik at kommunen mangler boligarealer. Å bruke boligmangel som argument for å bygge på Overvik nå, er kano-argumentasjon: Den er både hul og vaklevoren. Og hvor ble det av fortettinga, som Arbeiderpartiet ellers snakker om både tidlig og seint, ikke minst når industriområdene på Nyhavna skal omreguleres? Det er vel ikke på bygrensa det skal fortettes? Boligbygginga på Overvik er dårlig fortettingspolitikk, dårlig miljøpolitikk og direkte tragisk matsikkerhets- og landbrukspolitikk. Når avstanden mellom et partis politikk og retorikk blir så stor som dette, er det ikke rart at mediene setter spørsmålstegn ved de impliserte partenes troverdighet. Og akkurat den blir ikke bedre av at noen blir styrtrike underveis.

Innlegg i Adresseavisen 6.12.2016

For mer viderverdigheter om det politiske liv i Trondheim, kjøp gjerne denne boka: http://venstresida.net/?q=node/3821

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering