Objektivister

Flere av våre lesere har sikkert slumpet borti den kuriøse politiske sekten som kaller seg "objektivister". Hellig overbevist om at det går an å bevise, og "rasjonelt", "logisk" og "objektivt" tenke seg til alt mellom himmel og jord, har de blitt stående igjen på 50-tallet etter at til og med naturvitenskapen gjennom moderne fysikk har innsett at det ikke nødvendigvis er så enkelt.

Inspirert av den amerikanske kulten rundt Ayn Rand, har slike grupperinger endt opp med å være alt annet enn rasjonelle, logiske og objektive. Her i Norge finner vi dem i promille (eller var det ppm?)-partiet DLF ( www.stemdlf.no ).

Hvorfor bruke tid og krefter på å skrive om ei sær sekt, som har oppslutning fra et titalls personer her i landet? Jeg har ikke tenkt å bruke mye tid på dem. En tankegang som mener man kan objektivt bevise hvilken samfunnsmodell som er den beste og avgjøre alle moralske spørsmål på samme måte diskrediterer seg sjøl på en mye mer effektiv måte enn jeg klarer, men det er interessant å se hvordan deler av tankegodset deres av og til sprer seg inn i andre grupperinger på høyresida.

Det er også viktig folkeopplysning å advare mot de galeste folkene i de forskjellige delene av politikken, slik jeg også forsøkte å gjøre her: http://omicron.leftist.net/?q=node/284

Jeg skal derfor legge opp noen lenker omkring sekt-tendensene til objektivistene, slik at unge naive søkende sjeler kan bli advart mot dette uvesenet (prøv Jehovas Vitner i stedet, de har i det minste litt oppslutning, så slipper du å sitter i en kjeller med de samme ti galningene hele tida).

Man kan forøvrig observere at det meste av kritikken kommer fra andre på høyresida, og at objektivismen er et svært marginalt fenomen utenfor enkelte smale miljø i USA.

David Ramsay Steele - Alice in Wonderland:
http://www.la-articles.org.uk/alice.htm
Steele, som sjøl er liberalist, anmelder Barbara Brandens bok, "The Passion of Ayn Rand", som avslører hvordan objektivistbevegelsen på mange måter ble det motsatte av det den satte seg fore å være.

Michael Shermer - The Unlikeliest Cult
http://www.2think.org/02_2_she.shtml
Shermer, som er en ledende amerikansk skeptiker, er selv avhoppet objektivist og viser i denne teksten hvordan objektivismen utviklet seg til å bli en kult.

Wirkman Virkkala - Ayn Rand: An Unsympathetic Introduction
http://www.insteadofablog.com/2002.09.27.shtml
Nok en liberalist som slakter randianerne. Er det ikke koselig når høyrefolka krangler seg imellom dere?

Og så burde man sikkert lese Robert Nozicks "On the Randian Argument", som tydeligvis ikke er på nett noe sted.

Litt skryt og noen lettertede objektivister på husmannsplassen: http://www.blogging.no/blog.php/isfjeld/post/18775

And, after some careful study, when I came to see massive error in her basic ideas (such as, once again, her definitions of egoism and altruism), I was not shocked. I do agree with one of Rand's notions: moral error is often closely tied to conceptual error. And Rand, no paragon of virtue, relied upon confused notions to excuse her most vicious tendencies, and those confusions nurtured further viciousness.

Det er uten tvil at Robert Nozick mener Ayn Rand har en brutal og anti-humanistisk grunnholdning.

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Nozick

En kort gjennomgang av Nozicks holdning til statsdannelser og menneskelige rettigheter.

Det finnes kun en brukbar målestokk for belønning: Hva er produktet eller ytelsen verdt for andre mennesker? Den, som er dyktig til å tilfredsstille andre menneskers ønsker og behov, får en stor belønning. Den, som er mindre dyktig, får en mindre belønning. Det frie marked avgjør belønningens størrelse. Markedsbelønningen er verken riktig eller gal, rettferdig eller urettferdig. Den er bare et faktum.

Nozicks resonnerer for at staten også har en forpliktelse til at ta seg av dem, der uforskyldt er brakt i en situasjon, hvor de ikke kan forsørge seg selv, og den skal sørge for, at alle får muligheter for å utøve friheten ved å stille grunnuddannelse til rådighet.

For å presisere det: Selv om jeg er positiv til en del av kritikken folk som står på høyresida kommer med i forhold til objektivistene, er jeg selvsagt ikke enig i det politiske prosjektet de representerer heller :)

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering