Konspirasjonsoppsummering

Det er kanskje på tide med en liten oppsummeringspost om den "konspirasjons-debatten" jeg har deltatt i - primært her på dette nettstedet og i Klassekampen i store deler av mai.

Så søte når de er sinte...
Reaksjonene har ikke vært helt uventede. Jeg har diskutert denne tenkingen tidligere, og vet at folk blir veeldig sinte, mye sintere enn i vanlige politiske diskusjoner, når dette spørsmålet kommer opp.

Det handler vel kanskje mye om at du ikke bare påstår de tar feil - du påstår i stor grad at de er "not even wrong" - at tenkingen deres faller utenfor det området du anser som grunnlag for saklig og rasjonell debatt.

Derfor sikret jeg meg også at artikkelen jeg startet debatten med var grundig og veldokumentert. Her ville man selvsagt lete med lys og lykt etter noe som var feil. Det har derimot mine motdebattanter slitt med å finne. Derfor har de i overveldende grad diskutert andre ting i stedet, med anklager om personangrep, stempling, knebling etc. Det minner faktisk i stor grad om ytre høyres klassiske forsvar de siste årene: Når de møter motargumenter blir ytringsfriheten deres angrepet. Det er en rimelig pinlig øvelse å være vitne til.

"Stempling"?
Begrepet "konspirasjonsteorier" er selvsagt et negativt ladet begrep. Når jeg bruker det, forsøker jeg derfor å reservere det for den type teorier som relativt åpenbart er feilaktige. Å bruke det til å stemple og delegitimere rasjonelle bekymringer om maktnettverk o.l. ville ikke bare være uredelig, jeg har heller ikke noe motiv for det, og jeg vet i forkant at det ikke vil fungere, for det er faktisk forsket på det også. Det at noe blir karakterisert som "konspirasjonsteorier" gjør ikke at folk tror mindre på det.

Støtte
Reaksjonene jeg har mottatt både offentlig og på tomannshånd har vært delte. I overveldende grad har jeg opplevd stor støtte. Mange har kontaktet meg med et oppgitt "takk for at du orker", fordi de i likhet med meg ser med bekymring på en utvikling som kan bidra til å delegitimere og ødelegge for den systemkritiske venstresida. Samtidig har de ikke selv orket å ta tak i dette fordi miljøene som støtter opp om denne tenkingen (gjerne sentrert rundt den beryktede facebookgruppa "Vi som bryr oss om avisa Klassekampen", som avisa har måttet ta aktivt avstand fra), setter ganske harde verbale skyts inn.

Men i motsetning til en del som har klaget på artikkelen min, mener jeg at man får tåle motytringer når man ytrer seg, med unntak av ting som begynner å gå over mot regelrette trusler, selvsagt. Jeg fikk vel én antydning om at jeg burde "passe meg litt", men jeg er jo en voksen mann på 1.84 og 90 kg, så jeg blir sjelden redd for slikt. Det er likevel trist når folk henfaller til slike metoder. Det er jo ikke alle som har løftet like mye benkpress i ungdommen som meg, så det kan dessverre funke å true enkelte til taushet, men det var altså bare en enkelt kommentar i et felt.

Et generasjonsskille
Jeg opplever vel ellers et betydelig generasjonsskille i tilbakemeldingene her. Steigans støttespillere har i all hovedsak vært i guppa "menn 60+". Jeg har i en kommentar tidligere antydet to grunner til det: Gammelt kjennskap/vennskap overstyrer den kritiske sansen. Samt at denne generasjonen ikke helt har skjønt hvordan internett fungerer (det er jo en grunnleggende del av argumentasjonen min, som jeg så langt ikke har sett noen meningsmotstandere gjøre noe annet enn å unnlate å diskutere med stort omhu). Kanskje er økt tendens til konspirasjonstenkning også logisk i dette segmentet, siden det er grupper som både har blitt utsatt for forfølgelse (overvåkning) og aktivt konspirert sjøl (i fagbevegelsen, innad i gamle RV etc.) tidligere. Det kan sikkert bidra til en litt mer "paranoid stil" på tenkingen. Fåtallet yngre støttespillere, kommer det i all hovedsak fra folk som har utvist aksept for og/eller tro på konspirasjonstenkning tidligere.

Slik sett er det ikke overraskende. Det eneste som nok er noe skuffende er at enkelte eldre folk med Akp-bakgrunn som strengt tatt burde vite bedre har latt seg bruke inn i forsvar av Steigan. Et eksempel er Arnljot Ask som har skrevet et innlegg på Steigans blogg, hvor han i hovedsak snakker om Tyrkia og kurderne - et tema jeg overhode ikke har vært innom og som slik sett er helt irrelevant til min kritikk. Samtidig har han også latt seg narre til å gå inn i en "klag over sensur"-modus, heller enn å ta tak i kritikken.

En skummel utvikling
Men det er blant annet dette som dessverre gjorde det nødvendig for meg å si ifra. Konspirasjonsteorier av denne typen, har tidligere vært helt marginale på norsk venstreside. Det som har vært av tendenser til antisemittiske konspirasjonsteorier har ført til hhv. eksklusjon og preventiv utmelding fra RV/Rødt av to som nå fremstår som Steigans forsvarere - H.O. Brendberg og T. Andresen. Norske 911-truthere o.l. har i hovedsak eksistert utenfor eller helt i utkanten av organisasjonslivet i Norge.

Steigan har et navn fra "gamle dager" og er mindre eksplisitt og ytterliggående enn tidligere "eldre radisser som rører" som Johan Galtung eller Berit Ås, og er i en helt annen posisjon til å trekke konspirasjonstenkningen inn i mainstreamen. Man kan i en lett Bourdieusk stil si at han veksler inn gammel ml-kapital i ny konspirasjonskapital. Og det er alvorlig.

Av de kritiske tilbakemeldingene jeg har fått har også svært mange handlet nettopp om 9/11-konspirasjoner, chemtrails etc. Det er nok en indikasjon på at dette er et reelt problem. Det stjeler allerede fokus og ressurser på venstresiden og leder folk på ville veier.

Et karrieretrekk?
Det har kommet mange merkelige påstander om undertegnede og undertegnedes motiver for å starte denne debatten. Det mest lattervekkende er påstandene om at det er et karrieretrekk av meg. Jeg jobber i universitetssektoren. For den som er kjent med universitetssystemet og med New Public Management, er det åpenbart at det å bruke tid på å krangle om konspirasjonstenkning i Klassekampen i stedet for å produsere ting som kan gi uttelling i det akademiske tellekantsystemet, er et ekstremt dårlig karrieretrekk. I det store og hele kan jeg vel slå fast at det å ha brukt massevis av tid som politiker, tillitsvalgt og i samfunnsdebatt om alt mellom himmel og jord, har vært et vanvittig dårlig karrieretrekk. Jeg burde heller ha holdt meg på instituttet og involvert meg i forskningsvirksomheten her, slik at jeg kunne få navnet mitt på noen fagfellevurderte forskningsartikler og ikke bare på artikler som havner under debatt/populærvitenskap/formidling. I den grad debatt kan belønnes i akademia, bør det også fortrinnsvis skje med aktører som blir tatt på noe slags alvor i slike fora. Der var nok også dette et fullstendig bomskudd.

Var konspirasjonsdebatten en konspirasjon?
Noe annet som kom gjentatte ganger, var at dette måtte være organisert. Dette kunne ikke være noe jeg hadde funnet på av meg selv. Det måtte være orkestrert av andre krefter. Både Steigan sjøl, hans hvite ridder Brendberg, og mange i ymse kommentarfelt var innom denne tanken. Hvor direkte de bekrefter store deler av argumentasjonen min med å gå i den fella, klarer de antageligvis ikke å skjønne.

Det er nemlig ett engasjement jeg har som er like gammelt og like sterkt som det politiske - det er det vitenskapelige. Sannheten, eller litt mindre pompøst - vår beste tilgjengelige kunnskap om et område - må ligge under de vurderinger vi gjør på feltet. Med noe kjennskap både til forskning på menneskelig psykologi, og på den idehistoriske bakgrunnen og historikken til de konspirasjonsteoriene som florerer i dagens samfunn, er det på et slikt grunnlag enkelt å konkludere med at de må bekjempes. De er et blindspor. Koblingen fra mitt engasjement for kritisk tenking og til det politiske engasjementet har jeg hentet fra Ferdinand Lasalle-sitatet Antonio Gramsci trykket på førsteutgaven av L'Ordine Nuovo: Å fortelle sannheten er revolusjonært!

Utdypingen av dette argumentet kommer i et kjent sitat fra Stanilslav Andreski som jeg har henvist til tidligere i debatten: "So long as authority inspires awe, confusion and absurdity enhance conservative tendencies in society. Firstly, because clear and logical thinking leads to a cumulation of knowledge (of which the progress of the natural sciences provides the best example) and the advance of knowledge sooner or later undermines the traditional order. Confused thinking, on the other hand, leads nowhere in particular and can be indulged indefinitely without producing any impact upon the world."

Det er nemlig her Steigan og hans meningsfeller alt for ofte feiler. De forteller ikke sannheten. Og det er ikke revolusjonært eller radikalt å ikke gjøre det. Det fungerer bare som en konserverende kraft på samfunnet.

Nyhetsspeilet…
I min opprinnelige tekst påpekte jeg at Steigan ble videreformidlet av Nyhetsspeilet (det var ikke det jeg kritiserte ham for, men det var relevant å vise som en av konsekvensene av det jeg kritiserte ham for). En annen sak, som jeg (dessverre, eller heldigvis?) overså var at Steigan fra 2016 faktisk også har publisert direkte på Nyhetsspeilet. Det var han sikkert glad for at jeg hadde oversett… Skjønner han ikke hva slags tenking han bidrar til å fremme når han skriver for sånne sider?

Det er ikke vanskelig å se for seg en litt ukritisk ung radikaler (eller eldre for den del) som har tillit til Steigan på bakgrunn av hans radikale aktiviteter tilbake i tid, som ser at Steigan er presentert som "forfatter" på Nyhetsspeilet, og dermed tenker at "når Steigan velger å skrive her, må jo dette være et bra maktkritisk nettsted". Dermed blir vedkommende sittende og lulle seg inn i en verden av chemtrails, 9/11/vaksinekonspirasjoner og ideer om hvordan mennesker blir styrt av romøgler fra verdensrommet (nei, det er ikke en spøk - de mener det helt på alvor på Nyhetsspeilet).

Det er selvsagt mulig at Steigan har bodd i en hule uten internett de siste årene, og var helt ukjent med hva slags nettside Nyhetsspeilet er, selv om den er diskutert på hans egen blogg i diskusjoner hvor han selv har deltatt.

Har debatten hatt sin ønskede effekt?
Etter den diskusjonen vi har hatt, bl.a. i Klassekampen de siste ukene, har Steigan i hvert fall ingen unnskyldninger hva gjelder kunnskapsløshet om konspirasjonstenkning og nettsteder som Nyhetsspeilet. Jeg ser også at han ikke har latt legge ut noen artikler der etter denne debatten. Dersom Steigan har vært litt ubevisst, og debatten har gjort ham oppmerksom på, og fått han til å ta litt avstand fra i det minste de aller galeste delene av konspirasjonsverdenen, har den dermed ikke vært helt nytteløs. Dersom den i tillegg har bidratt til at de som velger å spre Steigans nettside også vet hva de gjør, og har et bevisst forhold til det, er mye av målet oppnådd.

Men vi får se om det kommer nye saker fra "Pål Steigan, Forfatter hos Nyhetsspeilet". Det vil vel være en indikasjon på om debatten har hatt en funksjon eller ikke.


Et enda mer trist sorti enn jeg trodde i min innledende tekst…

Spørsmålet er hvordan vi skal få stoppet konspinissene og tinnfolietullingene. Mediene sprer jo støtt og stadig konspitull om Saudi-Arabias påståtte rolle i 9/11, NSAs angivelige overvåkning av vanlige folk og tilogmed norsk politis påståtte overvåkning av nordmenn. I tillegg har konspinisser som Snowden og Assange fått en stadig økende mengde spalteplass, og mange nordmenn er så konspirasjonsteoretiske at de tilogmed er kritiske til norske spesialsoldaters støtte til moderate opprørere i Syria. I lys av dette er det ikke enkelt å finne ut hvordan vi skal få stoppet konspitrenden. Men vi får kontakte Tjomlid og høre om han kan hjelpe oss. Foreningen Skepsis har nok også noen gode råd. Den er jo svært velorganisert og veldrevet også, så det bør la seg gjøre å bruke den til å knuse disse tinnfoliejævlene én gang for alle -- før de rekker å gjøre uopprettelig skade på samfunnet vårt.

*gjesp* De mislykkede forsøkene på å være småmorsom ved å ironisk blande inn saker jeg aldri har betegnet for konspirasjonsteorier inn i dette for å forsøke å tilsløre galskapen, begynner å bli utslitt. Og svært gjennomsiktig. Hakk i plata...

Er du ikke ferdig ennå? Nehei.. Rødt er ikke langt nok unna sperregrensa ennå, mer sekteristisk krangling fra dere to. Akkurat hva venstresiden ikke trenger.

Ok, nyhetsspeilet har kopiert og lagt ut to av Steigan sine artikler. Du som er så "kildekritisk", har du sjekket at Steigan har gitt dem lov til å reprodusere artiklene? Når Steigan.no oppgies som kilde nederst tyder det på det motsatte.

Også må du slutte å oppgi kilder for dine egne påstander. Når du oppgir lenke til siden der nyhetsspeilet "er diskutert på hans egen blogg" så kan alle lese at Steigan selv skriver:

"Det kommer innlegg med lenker til Nyhetsspeilet og andre sider jeg ikke sympatiserer med. " og han avfeier en lenke fra nyhetsspeilet i samme diskusjon. Det kommer ganske åpenbart fram hva han synes om nettsiden.

Når du skriver om "stempling": "jeg vet i forkant at det ikke vil fungere", hva mener du da?

Jeg kan jo f.eks. berette at da jeg her kritiserte det at man bruker betegnelsen "konspirasjonsteoretiker" mot folk i et forsøk på å diskvalifisere dem fra all videre debatt, og så noe tid senere skrev en kritikk av en bok om Ukraine [1] fikk jeg høre at min kritikk ble blankt avvist med henvisning til at jeg jo er "9/11" konspirasjonsteoretiker. Jeg har slett ikke sagt noe om 9/11 og det ikke er noe tema jeg vet noe om, men det at jeg hadde gitt et forsvar for at folk fremfører teorier om konspirasjoner gjør altså at jeg selv blir konspirasjonsteoretiker og med det kan man avvise alt det jeg skriver og sier som om det var ytringene til en gal person. Dermed blir hele debatten toksisk: Hvis ikke du er med på heksebrenningen, er du nok selv en heks. Alt det du skriver om vennskaper som veier tyngre enn argumenter faller inn her for fullt.

Jeg har sagt det før, og skal gjerne si det igjen, selv om det nok betyr mer heksebrenning: Vi lever i en verden full av konspirasjoner. Og folk gjør seg sine teorier om konspirasjoner. Noen av teoriene viser seg å være sanne, mens andre viser seg å være gale. Noen teorier er utenfor det faktisk mulige (hvis vi antar at naturvitenskapens lover faktisk teller), mens andre ikke er det. Noen ting som virket langt ute en gang (typp: "5 Eyes overvåker det meste av netttrafikken") viste seg å være sanne, og omvendt var nok flere konspirasjoner som mange trodde var "åpenbare" viste seg å være feil likevel. Det som er relativt nytt nå er at folk som følger de ulike teoriene i mye høyere grad enn tidligere kan finne hverandre på internettet og at de store medier på mange måter har mistet sitt nyhetsmonopol. Det har gode og dårlige sider og jeg skjønner at mange blir frustrert over at det plutselig spres svært spesielle teorier om hvordan verden henger sammen. Men: Det blir feil å reagere med å lage en heksejakt der alle som kommer med teorier om konspirasjoner blir erklært gale og dermed utestengt fra all videre diskusjon. For vi kan nesten være sikker på at noen av dem (og bestemt ikke alle!) har rett. Vi vet bare ikke hvilke.

Hva burde gjøres? Hvis man er på "offisialismens" side med makt i medier eller stat og er interessert i at folk igjen har mer tiltro til de store offentlige institusjoner burde man nok prøve å få endret til disse mediene. På 1970-tallet gikk det kanskje å spre et verdensbilde innenfor et land om en spesifikk sak. Men nå kan ganske mange krysssjekke mellom mediene i ulike lande og når det f.eks. blir krig og NATO skal være med, er det ikke vanskelig å finne ut av at selv mediene i nabolande ofte gir svært ulike beskrivelser av situasjonen, og ofte ender det med at mediene i svært høy grad formidler krigspropaganda som tilfeldigvis er i tråd med praksisen til de som styrer landet. Det er ikke rart at mange som føler seg lurt så spør seg: "Hvis de taler usant eller manipulerer omkring det der -- kan vi i det hele tatt stole på noe av resten av det de sier?" Det er nok en praksis man må endre på. Man må i høyere grad gå inn på de andre versjoner av virkeligheten som finnes, og ikke bare ved å latterliggjøre andre måter å forstå virkeligheten på.

Ift vitenskapelig hypotetisk-deduktiv metode: Selv er du vitenskapsperson innenfor naturvitenskapene og kan derfor si at 9/11-teoriene om det tredje tårn osv. er feil. Men det er jo ikke mange av oss andre. Og som du vet har de som har andre teorier ogsw klart å få publisert en del artikler i peer-reviewede tidsskrifter. Så da blir vel den logiske slutning for mitt vedkommende å si at det er et tema som ikke jeg kan noe om og selv om jeg ikke kan si noe med sikkerhet, så har jeg ingen grunn til å sette spørsmålstegn ved teorien om at det det virkelig skjedde som det ble meldt i mediene. Hvis du derimot sier at "hvis du ikke sier at jeg har rett så er du konspirasjonsteoretiker" så er det vel samme nivå som de der gamle vennene til Steigan som følger ham av gammel vane. Et annet eksempel: Hvis noen forteller meg at Hitler døde i Argentina eller Elvis døde 15 år senere enn tidligere sagt, så er mitt logiske svar: "Jeg har så langt ikke sett noen bevis for den teori du stiller opp, og jeg har ingen grunn til å anta at den offisielle forklaringen er feil. Men jeg er heller ikke hverken Hitler eller Elvis-historiker og jeg har ikke brukt tid på å sette meg inn i saken på et nivå så jeg med 100% sikkerhet kan si at alle de offisielle opplysningene som ble publisert omkring de to har vært sanne."

Hvis noen prøver å diskvalifisere meg fra debatten neste gang fordi jeg angivelig mener at Elvis døde i 9/11 og at Hitler bor i Argentina, så håper du skjønner poenget.

Ift karriere: Jeg vet ikke nøyaktig hva din stillingsbeskrivelse er, men mange av oss skulle nok gjerne være ansatt i høyere utdanning. Som du vet er det ofte svært prekære livssituasjoner for mange akademikere så hvis du har fast jobb kan jeg godt se at mange vil se på det som at du har "made it" og at man derfor på den ene side misunner deg og på den andre side ser ditt forsvar for offisialismen som å stå i sammenheng med din yrkeskarriere.

Ift vitenskapelige publikasjoner: Jeg har jo nå fått ut et par ting som ble peer-reviewet, også i helt "aksepterte" kanaler som ville gitt uttelling hvis jeg var ansatt innenfor norsk høyere utdanning, og ikke bare innenfor samfunnsvitenskapene. Jeg kan se poenget med å få andre til å lese gjennom det du skriver, men jeg er fortsatt dypt uenig med eg i hvor bra denne prosess fungerer. Jeg skal ikke gå inn på detaljer her fordi det altfor fort blir kritikk av bestemte publiseringskanaler, men double blind peer review er alt for ofte slik ikke så objektiv og blind som det i teorien skulle være og jeg tror virkelig at for mange mange ting gjør det mer mening å legge dem ut på sin blogg (uten peer-review) enn å skrive i et tidsskrift.

Anyway. Stå på! Å få en haug med anonym negativkritikk er ikke noe gøy.

[1] https://radikalportal.no/2014/12/17/en-personlig-farget-rapport-fra-ukra...

Som raddis over seksti vil jeg nå rose deg for et grundig og saklig oppgjør med konspirasjonsteorier. Det var en glede å lese!

Dagbladet har kastet seg på konspibølgen og skriver om små grønne menn og annet sinnssykt konspitøys:

http://www.dagbladet.no/nyheter/disse-er-norges-bidrag-til-verdenseliten...

Nå kan de liksågodt skifte navn til Nyhetsspeilet. Helt sykt hva de får seg til å dikte opp.

Tom: Om du synes det er skrevet for mye om dette, kan jeg tipse deg om du finner atskillig flere poster om det på et visst annet nettsted hvor du sikkert er velkommen til å lufte din frustrasjon. Hva angår Rødt har jeg p.t. null verv i partiet. Det samme gjelder såvidt jeg vet Steigan. Jeg tror denne diskusjonen har nøyaktig null påvirkning på Rødts oppslutning. På tross av min frykt for at dette er tankesett i vekst, er det forstatt såpass små miljø det er snakk om at de ikke gir statistiske utslag for Rødts velger- og medlemsmasse engang. Når det gjelder Rødts oppslutning på meningsmålingene er jevnt større enn noensinne og medlemsmassen ditto. (Rødts snittall for mai på pollofpolls, da denne debatten pågikk er på 2,1, det største som noengang er målt). Så om du har rett og det finnes en sammenheng (noe jeg tror du ikke har) burde jeg jo virkelig fortsette med dette og øke tempoet.

Hva angår Nyhetsspeilet: Jeg har hatt en liten både faglig og politisk interesse for konspirasjonstenking som fenomen i lengre tid, og jeg har fulgt nettsiden med et halvt øye i mange år. Jeg er også jevnlig i fora som er sterkt kritiske til både denne og andre slike sider, og hvor det meste av nagative sider kommer fram, men jeg har aldri noensinne hørt Nyhetsspeilet bli beskyldt for å ha lagt ut tekster uten tillatelse. En gjennomgang av forfatterlisten deres viser heller ingen tegn til det. De som er kjente navn er kjente som nettopp konspirasjonsteoretikere/nyåndelige/alternative. Forfatterpresentasjonen av Steigan er også skrevet i jeg-form. En tilsnikelse har de gjort - de har lagt ut noe de kaller "sitater" av et dikt av Gunter Grass, og deretter lagt til Grass på forfatterlisten, men der viser de altså at de er såpass bevisste på problemene med å legge ut andres ting at de forsøker å gjemme seg bak sitatretten. Så alt peker på at dette halmstrået du har funnet for Steigan, ikke er en type høy Nyhetsspeilet bruker å tørke på hesjene sine.

Om du spør meg hva jeg tror: Jeg tror ikke at Steigan er like gal som Nyhetsspeilet. Men jeg tror han har en litt annen terskel for hva som anses som akseptabelt enn de fleste av oss. Kanskje har han heller ikke vært klar over helt hvor sprø NS er, (selv om han som jeg påpeker og lenker burde vært noe klar over det). I tillegg er han muligens preget av den tanken (som har blitt fremmet gjentatte ganger i diskusjonene) om at hva annet som finnes på et nettsted er uvesentlig for publiseringen. Når han så har blitt foresput av Nyhetsspeilet (kanskje akkopagnert av litt ros) om de kunne legget ut den eller den artikkelen av ham, tror jeg dessverre han har gitt tillatelse til det, og dermed bidratt til å legitimere et nettsted som overhode ikke burde legitimeres av noen fornuftige mennesker.

Johannes Wilm: For å ta bare det første du kommenterer, som er alt jeg rekker nå: Når jeg skriver at stempling ikke vil fungere viser jeg til det som står i forskningsartikkelen jeg lenker til: Det at noe blir betegnet som en "konspirasjonsteori" endrer ikke folks tilbøyelighet til å tro på den. Og det er jo målet her - å få folk til å tro på litt mindre outrerte og feilaktige ting.

For å ta egeneksempelet ditt: I forlengelsen av dette er det naturlig å anta at det som gjør at enkelte delegitimerer deg som diskusjonspartner handler om at du mener 9/11 er noe som er rasjonelt å diskutere på alvor og ikke noe som faller på sin egen absurditet. Det at noen har valgt å kalle dette en "konspirasjonsteori" har nok mindre med saken å gjøre. (Det er masse andre former for "alternativ tenking" som aldri vil betenges som "konspirasjonsteori" som sikkert vil kunne ha lignende effekter i uliek settinger (alternativ medisin, outrerte religiøse forestillinger, tro på spøkelser etc. etc.). Det er altså i hovedsak synspunktene i seg selv som gjør at enkelte velger å utdefinere andre, og ikke de begrepene som måtte knyttes til dem.

Jeg syns dessverre den paranoide stilen din bærer preg av "bonde i byen" eller fagperson på feil fagfelt. La oss ta det siste du skriver først:

La oss si at det du tror om 9/11 er 100% korrekt. I så fall er det suverent at du med så få setninger greier å avfeie alle som måtte mene noe annet. For noen tullinger disse personene er! Som du ganske riktig påpeker faller alt dette rælet på sin egen absurditet. Dette er jo ikke noe som er rasjonelt å diskutere på alvor. Så kort og enkelt kan det gjøres, og du fortjener stor heder og ære.

La oss så si at det du tror på er feil. I så fall har du som fysiker stilt opp til kamp mot gamle Newton væpnet ene og alene med skjellsord og besvergelser. Der Newton sier "fritt falls akselerasjon" sier du bare superprompedust! Og der Descartes sier "metodisk tvil" sier du bare "not even wrong" eller "menn 60+". I verste fall kunne du mistet ditt brød ved universitetet, dersom du fx i ramme alvor hevdet at et bygg kan akselerere i 2,5 sekunder med fritt fall–akselerasjon uten å bli sprengt av sprengstoff som er plassert der av sprengstoffeksperter.

Jeg håper for din del at alt du tror om 9/11 er 100% korrekt, ettersom ledigheten blant akademikere i Norge er stor nok som den er.

Det Newton skrev er nok rett, med unntak av på nanonivå og i relativistiske hastigheter. Det 9/11-kospirasjonsteoretikerne skriver er derimot ikke rett. Deri ligger den bittelille, men vesentlige, forskjellen.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering