Sluttord...

Sluttsvar til Steigan, på trykk i Klassekampen 14.5.2016.

Gitt Pål Steigans svært selektive kildebruk, burde det neppe overrasket meg at han i stedet for å svare på min utfordring om IS og vestlig etterretning 13/5 gjør et tilsvarende selektivt utdrag fra sine egne skriverier for å framstille det som han ikke har skrevet de tingene jeg tidligere har sitert ham på gjentatte ganger.

Jeg tror heller ikke Steigan er så dum at han ikke ser forskjellen på at massemedia innimellom kan trykke vås, og de nettsidene han selv bruker hvor klimabenektelse, vaksine- og 911-konspirasjonsteorier er modus operandi. Jeg tror han gjør seg dummere enn han er, fordi synspunktene hans er vanskeligere å forsvare overfor et bredere og mer kritisk publikum.

Steigan har rett i at jeg ikke anbefaler slike nettsider, og heller ikke bloggen hans. Å forsøke å gjøre dette til "pavelig sensur", er det vanskelig for meg å ikke oppfatte som en smule sutrete.

Til sist forsøker han å dra mine faglige kvalifikasjoner i tvil. Det har ikke jeg tenkt å kommentere utover at han i så fall får ta opp det med NTNU som setter meg til å undervise både om kildekritikk og forskjellen på vitenskap og pseudovitenskap. Jeg tviler på at han kommer langt med det.

Tidligere innlegg:
En trist sorti... (den opprinnelige gjennomgangen med lenker til dokumentasjon): http://venstresida.net/?q=node/3798
Uffda… (Svar til Brendberg på Steigans blogg): http://venstresida.net/?q=node/3799
Flere falske flagg (svar til en 9/11-konspirasjonsteoretiker i Klassekampen): http://venstresida.net/?q=node/3800
"Møkkagraver" på feil jorde (1. svar til Steigan): http://venstresida.net/?q=node/3801
Vaghet, vaghet og atter vaghet (2. svar til Steigan): http://venstresida.net/?q=node/3802

For oss som ikke er medlemmer av en sosialistisk sekt av de siste dagers hellige, så er du og Steigan samme sak.

Det eneste dere er uenige om, er høyere teologi om hvordan djevelens natur, da dere er begge enige i at venstremenighetene er uskyldige i forræderiet dere har begått mot den norske arbeiderklassen.

HEI RONNY
Jeg mener at Pål Steigan har svart på din utfordring om IS og vestlig etterretning, men hvis du ikke er fornøyd med svarene du har fått fra Pål, så kan du jo lese hva Dagbladet skriver:
"En rettssak i Storbritannia i sommer illustrerer hvor hul og motsetningsfyllt særlig den amerikanske og britiske politikken har vært i den arabiske verden siden invasjonen av Irak i 2003. 1. juni kollapset rettsaken mot den svenske statsborgeren Bherlin Gildo i London, ifølge The Guardian. Han var beskyldt for terrorisme i Syria, men rettssaken viste at både britisk og amerikansk etterretning var dypt involvert i våpenleveranser og annen hjelp til gruppa som Gildo var anklaget for å drive terror for."

http://www.dagbladet.no/2015/09/07/kultur/meninger/kommentar/putin/russl...
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/jun/01/trial-swedish-man-accused...

The Guardian skriver også om USA`s betydning for ISIS i Syria og Irak.
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/03/us-isis-syria-iraq

Det er dessverre et godt dokumentert faktum at ISIS har "blitt brukt" av flere land (England, USA, Saudi Arabia, Jordan, Qatar og Tyrkia) i krigen mot Assad. Det var jo Klassekampen som skrev om de hemmelige dokumentene fra UD, der det ble bekreftet at IS smuglet olje inn i Tyrkia.

mvh
Johnny

Hei.
Jeg håper dette innlegget her som er i lengste laget kan inspirere til refleksjon.
Jeg antar at du kanskje mener at om det signaliseres "tåkeheim" på venstresiden, så vil den svekkes rekrutteringen, og venstresiden vil miste mye av sin tyngde, siden den da anses å mangle dømmekraft og troverdighet av utenforstående, og at det er et rasjonellt ståsted for deg.At poenget trolig er at venstresiden må ha bakkekontakt, og at du er den som skal slå med hyrdestaven på en "vill-sau" som er på vei for langt fra folden, fordi du kanskje forholder deg til et marginaliserings- stup der framme i det politiske landskapet .
Det er også et spørsmål hos meg om du mener at veien til sosialismen går gjennom de multinasjonale selskapene,slik andre sosialister i tidligere tider kan ha tenkt, siden du jobber for boikott av de nettsidene som kan føre reduksjon av inntektene fra varer og tjenester fra enkelte 10 trillioner dollar selskap. Da må man tro veldig på "the open conspiracy" som en tidligere sosialist vel kalte det. Dersom nettsider som er svært kritiske til varer som de store globale selskapene reklamerer for,får for stor oppmerksomhet, og som i siste instans kan bety arbeidsplasser tapt for dem, og derfor redusert konkurranseevne ,så er det ikke rart om de vil føre kundestrømmen utenom disse, via svartelisting av slike.Jeg kjenner ikke disse nettsidene godt nok, jeg kjenner bare litt til rivalisering og kamp om ressurser.De bruker mye penger på reklame, og de ønsker ikke negativ omtale. Det må jo bety at de tenker på sine markedsandeler, som betyr arbeid, som betyr en bedre tilværelse for de som har jobb.I tillegg er det en filosofi om en bedre verden lengre framme. Siden budskapet om å beskytte markedet ikke er klart og tydelig,at man frykter for konkurranseevnen for eksempel,og i tillegg drømmen, og derfor bruker sensur som
en strategi kan jo være et av motivene.Men det har jeg ikke rett til å påstå.Det er bare mulig alternativ.
Den menneskelige natur er likevel nysgjerrig på hva som forbys, og det kan føre til motsatt resultat, man vil da vite hva man ikke skal se. Det er også noe umyndiggjørende over det, for folk er også istand til å danne seg egne meninger.Det er ikke sikkert man er bare en bevisstløs saueflokk.
Hva som ellers vedkommer sakens kjerne, er om det er hold i at det finnes maktgrupperinger eller nettverk som jobber for en ny verdensorden. En anonym kilde, og der man ikke vet graden av seriøsitet , selv den kan få en på sporet av noe faktabasert.
Det er bare å sjekke ut og se. Man må få lov å grave og snuse, det betyr ikke at man går god for alt, men i motsatt tilfelle kan man komme over noe veldig viktig, som man ellers ikke ville sett. Det er ikke slik med voksne mennesker at de skal ha ting gjennom en guru eller en journalist.
Jeg la merke til for lenge siden at noen tok til orde for å lære ungdom kritisk sans, men det likte ikke noen i høyre stod det. Det sies at Stavanger Universitet har Tormod Torfeus som samlet skrifter og skrev en rekke bind med Norgeshistorie, at han er en slags forløper der. Man ser i bøkene hvordan han argumenterte og vurderte ulike kilder, og selvom man er uenig i hans konklusjoner, kan man ihvertfall si at han aktiviserte sine analytiske evner og sin dømmekraft, og at det sansynligvis på hans tid var en større grad av trenet evne enn i våre dager der inntrykkene er så kollosale at vi sjelden rekker dypere refleksjon.

Det er ikke alle kilder som har like stor vekt,noen er jo også "røyktepper"med en og annen sannhet, blandet med løgn,med det for øye å tildekke sannheten, og da kan man ta dem med, samtidig som man presiserer nettopp det, og selvsagt foretrekker de mest seriøse nettstedene, men hos de profesjonelle kan det jo også vise seg at de er politiske "presstitutes" . Journalister forholder seg jo til eierne sine vel, selv om det også er retningslinjer faglig. Et par eksempler på ting jeg ikke har funnet så mange andre steder. Globalresearch hadde en interessant artikkel om hvilke familier som eide "The federal reserve".
"The Federal Reserve Cartel: The Eight Families"
"J. W. McCallister, an oil industry insider with House of Saud connections", wrote in "The Grim Reaper" that information he acquired from Saudi bankers" cited 80% ownership of the New York Federal Reserve Bank- by far the most powerful Fed branch- by just eight families, four of which reside in the US.
They are the Goldman Sachs, Rockefellers, Lehmans and Kuhn Loebs of New York; the Rothschilds of Paris and London; the Warburgs of Hamburg; the Lazards of Paris; and the Israel Moses Seifs of Rome.
Dette må da være interessant å sjekke ut.

Da kan man jo bare ta utgangspunkt i det for å sjekke om man finner at det er hold i disse påstandene, ved å gå andre steder.
De hadde også en artikkel om dansken Niels Harriet som utifra den utdannelsen han har fått, hadde gjordt undersøkelser av partikkel-støvet som la seg etter 911, det kom jo også i lungene hos folk som havnet hos legene på grunn av dette, iden de pustet det inn.Det var på den tiden mulig å få tak i det , og undersøke det vitenskapelig. Han hadde ihvertfall gjordt det, og det arbeidet hans viste jo interessante funn. Han ble også sett på som useriøs, og tok hetsingen til retten.
Det var i hans interesse å slå tilbake da han jo forsket på dette støvet på en seriøs måte. Så hvorfor skal man ikke høre på folk som har fagkunnskap gjennom universitetsutdanning og bare hevder det de ble lært på skolen ? Når disse bare sier det vitenskapen har lært dem, så skal man heller tro på irrasjonelle forklaringer ? Det han hevder er at Nist rapporten i en fotnote presisererer at rapporten ikke forteller noe om hvordan bygningene falt sammen. Så da konkluderer jeg foreløpig at det er verd å lese deres uttalelser. Den kategoriske stemplingen av dette som useriøst rimer vel ikke da helt med virkeligheten, siden vi vel skal ha respekt for den fagkunnskapen som folk har, de som underviser, og det pensumet som de presenterer. Da møter man seg selv i døra. Jeg tenker på de fagfolka som har uttalt seg.

Ellers er det interessant å jobbe utifra hypoteser, men antakelser noen gjør seg utifra overfladisk synsing det gjør at jeg må spørre om de kjenner grundig nok til det de snakker om. Når man researcher over lengre tid, så vil man finne endel bekreftelser på at det er hold i det. Sier det på bakgrunn av at jeg har forsket på slekt med bygdebøker , kirkebøker og slektstrær. etter noen år med detaljene blir man sikker.
Kanskje det likevel er visse relevante fakta man er i mangel av for å ha rett til å trekke bombastiske konklusjoner i visse sammenhenger. Da håper jeg at det ikke viser seg at man skulle har kjørt seg så fast at om det skulle vise seg at man tok feil, så er det ikke maska man skal redde.Jeg vil heller tro at ens egen evne til oppdatering på ting man ikke visste , redder maska mye bedre og gir langt større respekt folkesjelen vil jeg tro.

Når folk angriper budbringeren fremfor å tilbakevise budskapet, da er det et varsku om at man bør være skeptisk. Vedkommende har tydeligvis spilt falitt når de ikke lenger kan diskutere sak.

Til Grimsmos siste kommentar her er jeg jo helt enig. Man bør åpenbart være skeptisk til Steigan og flere av hans støttespillere som har henfalt til slike metoder.

Hva angår Johnnys kommentar: Steigan har aldri engang forsøkt å foklare sin proklamasjon av at "IS er det falske flagget", og heller ikke presentert noe svar på hva han mener når han sier at vestlig etterretning kunne stoppet terrorangrepene, men ikke har gjort det og at det "ikke er amatørskap". Sitatet over om at de kan ha "mistet kontroll over et monster de har skapt" sier ingenting om hva han mener med disse spørsmålene, og det er heller ikke konsistent med påstanden om IS som et "falsk flagg" - et falsk flagg har man jo kontroll over. Så Steigan forsøker å backe fra det han har skrevet. Han har åpenbart skjønt at det ikke gjør seg så bra overfor et større publikum, men det hadde vært mer redelig å innrømmet at han hadde dratt det for langt. Dette blir bare feigt.

Til Anonym sitt lange innlegg over her, må jeg bare konstatere at han har skjønt lite av konsekvensene av at vi har fått internett. Og tendenser til å se agency, patternicity, confirmation bias og alt det andre som leder oss på avveie er dessverre ikke forbeholdt barn. Også voksne mennesker trenger jevnt over et mye mer kritisk blikk på det de leser enn de stort sett har. Ja det er vel en del forskning som tilsier at vi kan bli særere og særere med årene og dermed trenge det stadig mer. Det er selvsagt ikke så hyggelig å høre for mennesker med et noe overdrevet selvbilde, men slik er det. Det finnes forøvrig mer godt kvalitetssikret radikalt stoff å lese som ikke ligger på noe i nærheten av konspirasjonssider enn noen rekker å lese i løpet av sin levetid. Dersom informasjonen du vil ha ikke finnes andre steder enn på disse søplesidene er det nok lite i den. Det er ingen unnskyldning for å tråle internetts søppeldynger så lenge det er f.eks. haugevis av relevante vitenskapelige journaler du aldri har kikket i en gang, og bøker på seriøse forlag du aldri har lest.

Dette er hva Ronny Kjelsberg skrev i startinnlegget, En trist sorti ..., http://venstresida.net/?q=node/3798, hvor han forsøkte å begå karakterdrap på Steigan:
Steigans blogg er altså et nettsted som sprer konspirasjonsteorier og desinformasjon i et rimelig systematisk omfang. Jeg anbefaler alle å holde seg unna, og å - om man må lenke - bruk verktøy som gjør at siden ikke blir promotert ytterligere.

Dette er hva han har endret det til i åpningsinnlegget for denne tråden, Sluttord...,:
Steigan har rett i at jeg ikke anbefaler slike nettsider, og heller ikke bloggen hans. Å forsøke å gjøre dette til "pavelig sensur", er det vanskelig for meg å ikke oppfatte som en smule sutrete.

Dersom ikke Kjelsberg selv skjønner det: Det er en viss forskjell på oppfordring til boikott, slik det først ble oppfordret til, og det å ikke anbefale.

Dessverre har slike endringer i meningsinnhold både i egne uttalelser og spesielt i Steigans uttalelser vært gjennomgående fra Kjelsbergs side. Jeg oppfatter slikt som en svært dårlig debattskikk.

En boikott brukes vanligvis om en organisert kampanje. Dette er en enkeltperson som kommer med anbefalinger om hvilke kilder man bør holde seg unna og ikke, en normal del av et ordskifte om kildekritikk. Jeg jobber med dette, og står fjellstøtt på alt jeg har skrevet. Kildekritikk og siling av kilder er alfa og omega når man skal navigere på internett. At enkelte eldre menn ikke har skjønt dette er ikke så overraskende.

Men denne paranoide halmstrågripingen og sutringen om boikott og "pavelig sensur" for å forsøke å snakke om noe annet enn det kritikken faktisk går på er bare pinlig å se på.

"Kildekritikk og siling av kilder er alfa og omega når man skal navigere på internett. At enkelte eldre menn ikke har skjønt dette er ikke så overraskende."
Denne kommentaren er så til de grader under beltestedet at du bør anse deg diskvalifisert til å undervise i det du med brask og bram skryter av. Du påberoper deg å være en besserwisser ut fra din egen alder, som om skillelinjene i denne debatten går på alder. Du som jublende hang deg på verdens dummeste konspirasjonsteori, at regimet i Syria samarbeidet med IS. fordi det passet med din agenda at Assad og co er noen blodtørstige massemordere. Du forsøker å diskreditere noen av de beste nettstedene vi har på venstresiden fordi de angivelig har kommet med teorier som ikke holder. Mulig det, men da må jeg si som Lenin sa da han forsvarte Rosa Luxemburg mot angrep fra tyske sosialdemokrater: "En ørn kan fly så lavt som ei høne, men ei høne kan aldri fly så høyt som en ørn". vi andre lever godt med at noen tar feil en gang, vi lever ikke godt med at en som sier å høre til på venstresiden forsøker å nekte oss å bruke det materialet vi har mot de store ensrettete kapitalkreftene som styrer informasjonsstrømmen.

Nok en gang klarer du, Ronny Kjelsberg å være upresis i din språkbruk.
Du framstiller det som om jeg angriper deg for å boikotte Pål Steigans nettblogg.
Poenget er at du OPPFORDRER til boikott.
En slik oppfordring er noe annet enn en personlig boikott fra din side. En slik personlig boikott er knapt nok verdt et skuldertrekk.

Kommentaren din ellers også sier noe om det nivået du legger deg på.

Hvis det beste vi på venstresiden har av informasjon er det som er tilgjengelig på sider som globalresearch.ca, så står det dårlig til med venstresiden intellektuelt. Det vitner om latskap når man ikke kan finne eller skape "nyhetsportaler" som kan forholde seg til et grunnleggende nivå av vitenskapelig korrekthet. Grunnleggeren av globalresearch Michel Chossudovsky har blant annet skrevet om chemtrails og konspirasjoner rundt HAARP.

Når de fleste som dras frem som alibier for den sidens kvalitet ikke er originalt publisert der, så skjønner jeg ikke vitsen med å benytte siden i det hele tatt.

Det må da virkelig være mulig å finne/lage nettmagasiner/portaler som styrer unna konspirasjonene.

Og at en privatperson som Ronny oppfordrer til boikott er da virkelig ikke noe å ta på vei for, han har da ingen sanksjonsmuligheter overfor Steigan. Boikott, og oppfordring til boikott er det eneste virkemiddelet man har hvis debatt ikke fører frem.

Jeg skal være enig med deg i en sak, en skal være svært forsiktig med å bruke Global Research som kilde. Noen av artiklene er skrevet av vel renommerte skribenter med svært stor troverdighet, andre har adskillig mindre troverdighet, noen har også tema og innretning som det hersker svært stor enighet om er såkalte konspirasjonsteorier. Altså er jeg enig i at Global Research inneholder både hummer og kanari. Men gjelder ikke dette også for norske media (uten sammenligning forøvrig)?

Ronny Kjelsberg forsøker å begå karakterdrap på Pål Steigan gjennom å klistre han til veggen som konspirasjonsteoretiker.
Derfor var det trist å se at det nå tydeligvis hadde bikket fullstendig over for Steigan, skrev Kjelsberg. Har Kjelsberg dokumentert sine påstander og er Hans Brenna enig i denne påstanden?

Har Pål Steigan brukt Global Research som kilde?
Jeg kan i hvert fall ikke se at Kjelsberg har dokumentert verken denne påstanden eller andre tilsvarende. Tvertimot, etter min oppfatning er det Kjelsberg som opptrer på en slik måte at han uten dokumentasjon sprer sine påstander både gjennom Klassekampen, gjennom denne bloggen og gjennom sine kommentarer.

Kjelsberg har selvsagt rett til å boikotte hvilken nettside han måtte ønske og til å ytre slikt, men da må han også tåle å bli imøtegått, og til å forsvare seg, da gjerne uten personkarakteristikker, som han flittig bruker.

Erling Grape: 1. Som jeg skriver over brukes boikott om organiserte kanpanjer. Dette er ikke en organisert kampanje, det er en enkeltperson (meg) som anbefaler folk å holde seg unna bestemte nettsider (hvis ikke man har lyst til å bidra til spredning av desinformasjon på internett selvsagt, da blir jo saken en annen men det tok jeg for gitt at folk i utgangspunktet ikke ønsket). Jeg anbefaler forøvrig folk å holde seg unna alle nettsider som har desinformasjon, konspirasjonstenking og annen pseudovitenskap av et visst omfang.

Så, når du 1. flisespikker på min ordbruk og deretter 2. selv bruker ordbruk som "boikott", tror jeg - hvis du ser skikkelig nøye på deg selv - at du ser at du har gravd en grav for andre, og deretter plumpet uti den med begge føtter. Mitt råd til deg: Gå hjem, tørk deg på beina og husk vadestøvler neste gang du skal ro deg ut på dypt vann.

2. Til det du skriver om kildebruk: Jeg har aldri påstått at Steigan selv har grukt Globalresearch (selv om han bruker andre kilder av tilsvarende kvalitet), det kommer tydelig fram fra åpningsinnlegget. Det kom fra en "gjesteblogg". Men som redaktør er han ansvarlig for at han sprer lenker til slike sider. Og det er langt fra noe enkelttilfelle. Det er side opp og side ned med referanser til globalresearch på steigan dått no: https://www.google.no/?client=firefox-b-ab#q=site%3Asteigan.no+globalres...

All denne lenkingen er et bidrag til at globalresearch sin klimafornektelse og vaksinemotstand spres over det ganske internett (pga. algoritmene til bl.a. søkemotorer, slik jeg har presisert tidligere). Dette har alle som har forsøkt å forsvare Steigan omgått i all mulig stillhet. Kanskje er årsaken noe jeg kommer inn på til Aune under her. Ellers ser jeg du faller tilbake til at "gjelder ikke dette også for norske media". Da må jeg nesten sitere fra det svært korte innlegget du svarer på her:

"Jeg tror heller ikke Steigan er så dum at han ikke ser forskjellen på at massemedia innimellom kan trykke vås, og de nettsidene han selv bruker hvor klimabenektelse, vaksine- og 911-konspirasjonsteorier er modus operandi. Jeg tror han gjør seg dummere enn han er, fordi synspunktene hans er vanskeligere å forsvare overfor et bredere og mer kritisk publikum."

Du har lest før du kommenterte?

3. Ja - jeg skrev at det nå tydeligvis hadde bikket over for Steigan - etter å ha balansert på grensen har han nå tippet over og utenfor grensen for hva man kan anse som rasjonell og saklig debatt. Det er trist, og ingenting ville glede meg mer enn om han justerte kursen og kom seg på bedre tanker. Forsøkene mine på å ta dette på tomannshånd med ham, har likevel vist meg at han ikke er særlig mottakelig for tips om kursjustering. Dermed må jeg dessverre advare andre mot bloggen hans.

Roald Aune: Jeg registrerer at Steigans støttespillere i all hovedsak kommer fra gruppa "menn 60+". Utover denne gruppa har jeg (med unntak av noen få folk jeg har registrert har hatt betydelig sans for konspirasjonstenking tidligere) opplevd stor støtte, og fått mange takk for å orke å ta tak i dette. Årsakene til dette kan sikkert være mange. Det kan være personlig vennskap og kjennskap. I en slags Bourdieu-variant, kan man sikkert også si at han veksler inn gammel ml-kapital med ny konspi-kapital. Men jeg tror nok også, som nevnt over, at litt av årsaken er at vi har en aldersgruppe her som i mindre grad enn de litt yngre har skjønt konsekvensene eksistensen av internett har for informasjonsspredning. Det har jeg beskrevet relativt detaljert her, men det går tydeligvis ikke helt inn.

Vet du hvem Bjørn Samseth er? Hvordan forholder du deg til at han og andre seriøse fysikere har snakket om geoengineering?

Trist å se at Aftenposten også er blitt en konspiranoid tinnfolieblekke, full av påstander om overvåkning og andre tullete vrangforestillinger om kaldfusjon og små grønne menn. Avisa kan liksågodt skifte navn til Nyhetsspeilet og ansette konspitullingene Snowden og Assange som redaktører:

http://www.aftenposten.no/norge/Slik-blir-politiets-nye-overvakingshverd...

Her må Tjomlid, Kjelsberg og resten av skepsisbevegelsen snarest komme på banen og rydde opp i tinnfolieteoriene. Før det går helt over styr.

Akk ja. Disse desperate forsøkene på å tilsløre de åpenbare forskjellene mellom konspirasjonstenking og helt ordinær forskning og journalistikk viser vel bare desperasjonen her.

At stater (og særlig USA) har bedrevet overvåkning av nettet i relativt stor stil har vært kjent lenge, og jeg har ikke sett noen omtalt det som konspirasjonsteorier. Snowden bare viste at omfanget var større enn mange hadde trodd, og ikke minst - han kom med dokumenatsjon på det - du vet sånn som mangler i konspirasjonsmiljøene.

Jeg kjenner Samset sånn halvveis. Vi var på UiO samtidig i en kort periode. Det han snakker om er selvsagt (og åpenbart) noe helt annet enn chemtrails-galningene snakker om. Man må enten være stokk dum eller ha noen mentale problemer som jeg ikke skal spekulere i for å ikke skjønne det, så jeg holder meg til at man nok misforstår med vilje for å forsøke å lage billige retoriske poeng. #fail

Vel, denne skitten her gjør at eventuell kanel som må ha kommet fra Aftenposten før, nå får en bismak av skitt:

http://www.aftenposten.no/kultur/Er-dette-losningen-pa-alle-vare-energip...

Og derfor kan ikke Aftenposten tas på alvor.

Kaldfusjon er, som alle vi skeptikere vet, woo og bullshit.

Jeg siterer fra trådstarten:
"Jeg tror heller ikke "insertn navn på kommentatoren over" er så dum at han ikke ser forskjellen på at massemedia innimellom kan trykke vås, og de nettsidene han selv bruker hvor klimabenektelse, vaksine- og 911-konspirasjonsteorier er modus operandi. Jeg tror han gjør seg dummere enn han er, fordi synspunktene hans er vanskeligere å forsvare overfor et bredere og mer kritisk publikum."

Det er selvsagt mulig at jeg vurderer feil, og at vedkommende som kaller seg "James Randi" faktisk ER så dum. I så fall beklager jeg.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering