Vaghet, vaghet og atter vaghet

Debatten om kildebruk og konspirasjonstenking fortsetter. 11.5.2016 er innlegget under på trykk i Klassekampen. Siden internett har noe bedre plass enn en avis, kan jeg koste på meg noen ekstra poenger her.

To spørsmål
Pål Steigan påstår i et innlegg i Klassekampen 7.5 at jeg feilsiterer meg selv i mitt svar til ham fra 4.5. Det er imponerende i et innlegg hvor jeg ikke siterer meg selv en eneste gang. Dessverre er dette talende for Steigans presisjonsnivå.

Jeg kritiserer ham heller ikke for å ha "pekt på imperialismens rolle i å skape og opprettholde Den islamske staten", som han skriver. Det er derimot interessant at Steigans påstander om Vesten og IS blir vagere for hver runde som går i denne debatten. Det kan danne et naturlig utgangspunkt for en klargjøring.

Om Steigan ønsker å bli tatt på alvor foreslår jeg at han svarer på to konkrete spørsmål: Mener han på ramme alvor at IS blir kontrollert, helt eller delvis av vestlig etterretning, og at vestlig etteretning unnlater å stoppe terrorangrep de har kunnskap til å kunne stoppe? Eller er han enig i at slike påstander er absurde når de mangler enhver seriøs dokumentasjon?

Mener Steigan det er greit å bruke slin blogg til å spre lenker til useriøse nettsider som "Voltairenet", “21st Century Wire” og "Globalresearch", når han vet at dette vil bidra til å spre bl.a. klimabenektelse, vaksine- og 9/11-konspirasjoner i søkemotorer og i sosiale medier? Og mener han virkelig at slike nettsteder er gode kilder til kunnskap?

Dersom Steigan kan svare nei på disse to enkle utfordringene er han på rett vei. Men da må han også endre praksis på nettstedet sitt.

I tillegg kan jeg utdype enda litt til om metodeproblemene jeg har skrevet mye om tidligere. Det er alltid lurt å stille spørsmål. Reelt åpne spørsmål, selvsagt - ikke rekke på rekke med ledende spørsmål som ikke er annet enn en feig måte å komme med en påstand på.

Men man må ikke stoppe der. Skal et spørsmål ha noen verdi, må det jo føre til at problemstillingen undersøkes nøyere og man finner dokumentasjon som av- eller bekrefter hypotesen.

Fram til man har bevis, holder Sherlock Holmes gamle tese fra "A Study in Scarlet" seg fortsatt: “It is a capital mistake to theorize before you have all the evidence. It biases the judgment.”

Følger vi ikke det rådet, ender vi fort opp i det som er standarden for pseudovitenskapelig metode: konklusjonen kommer først, og så leter man i etterkant etter de bevisene som passer, og negliserer alle de andre. I seg selv er ikke dette så spesielt. Det er en metode som jevnlig brukes av f.eks. politikere fra de fleste parti. Man plukker ut de forskningsrapportene som passer fra en større mengde som ofte er sprikende.

Steigan begrenser seg likevel ikke til det. Han velger å lete etter dokumentasjon og vinklinger blant de mest useriøse nettstedene internett har avfødt, fulle av tull om 9/11-angrepene, vaksiner og alt det andre jeg dokumenterte i mitt opprinnelige innlegg.

Skal man finne gode kilder er den redaksjonelle praksisen til en publikasjonskanal alfa og omega. For at noe skal kalles forskning kreves f.eks. anonyme fagfellevurderinger av andre toppforskere på feltet før publisering. Også avis- og tidsskriftredaksjoner lar enkeltskribenters tekster siles, og brynes på andre med andre synsvinkler, noe som gir en kvalitativ sikring. Mange av nettstedene Steigen bruker dokumenterer at de har en svært forvridd redaksjonell profil som ligger langt fra vår beste kunnskap om emnene de skriver om. Bruker man slike som kilde til kunnskap, blir resultatet deretter.

Et klassisk eksempel på hangen til å se sammensvergelser er hvordan Steigan i sitt innlegg bruker Braanens tilsvar som en bekreftelse på at dette er en kampanje mot ham fra avisen. Det virker ikke en gang som han har vurdert at det kanskje var Steigans egne påstander i sitt innlegg om at Klassekampen ikke bedrev gravende journalistikk, som fikk Braanen til å si noen tydelige ord om hva som skiller seriøs journalistikk fra Steigans virksomhet. Det er ganske talende.

Kjelsberg inkluderer Globalresearch blant nettsider som vi skal unngå, mens jeg bruker denne nettsiden til å lese professor Tim Andersons innlegg om Syria. Der kan en også kjøpe hans utmerkete bok, The dirty war on Syria. Jeg vil gjerne ha opplyst av Kjelsberg hvor Anderson tar feil i sin analyse av Syria, hvilken sammenheng det er mellom andre artikler på samme nettsted og Andersons artikler som betinger at vi ikke skal lese Anderson, evt hvilke konspirasjonsteorier han sprer om Syria.

Det er beklagelig at jeg oppfatter din debattstil mer til å ta personen Pål Steigan enn gjennom konkret å gå inn i en argumentasjon.
Det å forsøke å svekke en meningsmotstanders troverdighet i steden for å føre egen argumentasjon i marken, svekker både debatten og den personen som forsøker dette.

Hva du eller andre måtte synes, Grape, er strengt tatt ikke det sentrale her. Kritikken er konkret og dokumentert. Jeg har ingenting imot Steigan som person, men hans måte å komme fram til erkjennelse på er veldig problematisk, og som en konsekvens av dette blir en del av synspunkltene hans likeså.

Poengene som kommer over her er forøvrig detaljert besvart både i det opprinnelige innlegget og i svaret til Brendberg under her. Vennligst les disse før de samme påstandene gjentas på nytt og på nytt.

Jeg lette forøvrig opp litt informasjon om Tim Anderson. Han er ikke professor, men "senoir lecturer", noe som tilsvarer førsteamanuensis på norsk. Han driver heller ingen forskning på Syria, men har som sine fagområder "Rights in development, Melanesian land, Economic integration in Latin America". Dvs at han har omtrent like lite eller mye bakgrunn for å synse om Syria som hvemsomhelst andre. Det er vel derfor han er henvist til Globalresearch (og det viser svært dårlig dømmekraft av ham at han velger å publisere der). Forsøket på et slags "appeal to authority" blir dermed ganske feilslått når det gjelder Anderson.

James Randi er på tinnfolienettstedet YouTube. (Konspifolkets paradis.) Ergo er "skeptikeren" Randi også en konspinisse som ikke kan tas på alvor. Bare se her: https://www.youtube.com/watch?v=M9w7jHYriFo

Fordi YouTube er en KILDE. Ikke et medium. Akkurat slik GlobalResearch, steigan.no og alle andre nettsteder også er KILDER, ikke medier.

Forøvrig er det ikke bare Randi som er på konspihøyborgen YouTube, men absolutt ALLE kjente "skeptikere". Konspinisser og tinnfolietullinger hele gjengen.

Sånn argumenterer Ronny Kjelsberg, Gunnar Tjomlid og andre "skeptikere". Nettsteder (såkalte "kilder") blir automatisk useriøse og alt som skrives der er useriøst konspitull -- hvis nettsiden en eller gang i fortiden har publisert en tekst som "skeptikerne" regner som "konspirasjonsteoretisk". (Som f.eks. 60 Minutes' og Dagbladets påstander om at Saudi-Arabia var involvert i 9/11.)

Eller for å si det med Kjelsbergs ord: Publiserer man en såkalt skeptisk tekst (kanel) på en ellers konspirasjonsteoretisk nettside (skitt), blir kanelen automatisk omgjort til skitt.

Dersom jeg bruker samme debattknep som Ronny Kjellsberg bruker mot Pål Steigan, så ender jeg raskt opp på ville veier.
Ronny Kjellsberg skriver dette i sitt åpningsangrep:
Der gjør han [Pål Steigan] det enkle pedagogiske grepet med å forklare hva “Falsk Flagg”-operasjoner er gjennom fem eksempler fra 1700-tallet fram til i dag. Han framstiller det nok som et mer vanlig fenomen enn det er. Selv blant de få han bruker finner du spekulative eksempler. Det er for eksempel ingen enighet blant historikere om at Riksdagsbrannen var igangsatt av nazistene, konsensusen heller tvert om mot at de ikke gjorde det.

Her videreformidler Kjellsberg en kjent påstand fra Der Spiegel-gründeren Rudolf Augstein, som har har gjort det til en livsoppgave å forsvare tesen om Marinus van der Lubbes skyld. Problemet er at Augstein fylte redaksjonslokalene i Der Spiegel med tidligere SS-folk inn i ledende stillinger. Og de hadde jo all verdens interesse av å frikjenne naziztene fra å være skyldig i Riksdagsbrannen.

Slik har jeg altså koblet Kjellsberg opp mot gammelnazister med samme teknikk som han bruker mot Steigan.

De fleste oppegående folk forstår selvsagt hvor urimelig en slik kobling er. Jeg håper at Kjellsberg etterhvert også forstår dette.

Beklager at etternavnet ditt feilskrevet, skal kun være én l, ikke to. Dessverre tillater ikke dette forumet å redigere kommentarer.

Jeg har ikke benyttet noen gammelnazister for å høre hva som er flertallsposisjonen i faghistoriske miljø i spørsmålet rundt Riksdagsbrannen, men en faghistoriker godt plantet på venstresiden. Jeg klargjør uansett at det er faglige uenigheter her, og det er uansett tilstrekkelig for poenget jf. Steigan.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering