Uffda…

Jaja, Steigan. Dersom målet var å tilbakevise et bilde av nettsiden din som en "konspirasjonsblogg", var kanskje ikke det å poste en kommentar hvor min artikkel ble presentert som et planlagt og koordinert svar fra "konsensuskreftene" det smarteste valget. Det hjelper heller ikke at den er skrevet av H. O. Brendberg som ble vedtatt ekskludert fra daværende RV for å spre antisemittiske konspirasjonsteorier (noe som også er direkte relevant for noe av innholdet, som vi skal komme tilbake til).

Innholdet i bloggposten tyder vel også på at det har vært vanskelig å finne noen feil i artikkelen min. Han argumenterer kanskje først og fremst med at jeg "ikke vet hva en kilde er" og mener det bør være helt uproblematisk å lenke til nettsteder hvor det også spres ville 9/11-konspirasjonsteorier og alt det andre jeg har påpekt, så lenge dette ikke preger de tekstene eller forfatterne Steigan lenker til. Men det gjør det som jeg har vist også, f.eks. med Thierry Meyssan, noe Brendberg forbigår med allra största tysstnad. Jeg mener likevel det er svært problematisk, selv om man ikke gjør det, noe jeg har argumentert presist for i den opprinnelige artikkelen, en argumentasjon Brendberg også hopper glatt over.

I en debatt på en facebookgruppe utdyper Brendberg argumentasjonen med "Det eg ikkje drøftar nærmare er kvifor det er viktig å ikkje gå inn på den forma for "kjeldekritikk" som Kjelsberg går inn for. Eigarkonsentrasjonen i vestlege media blir større og større, samstundes som mangfaldet blir mindre. Dette fører til utarming. Medan ein mann som Robert Fisk alltid har hatt jobb, må ein i neste generasjon snubla seg fram i eit usikkert freelancetilvære - td. Jonathan Cook. Men då blir alternative portalar - som også inneheld tøv - viktige for å nå ut til lesarar. Nett slik sekstitalets kritikarar av sionismen i Israel fyllte blada sine med mjukporno for å nå ut. Då er den ein blindveg å vera so engsteleg moralistisk for kva som elles blir publisert som det Kjelsberg er".

Dette forsterker det poenget jeg har i min opprinnelige artikkel om at Steigans støttespillere overhode ikke har skjønt konsekvensene av at vi nå har internett. (Det kan jo kanskje også forklare noe av alderssammensetningen av dem, men det blir selvsagt spekulasjoner.)

Nå er det faktisk ikke som om unge radikalere som Owen Jones ikke slipper til i internasjonale aviser, selv om ingenting av det jeg har skrevet i denne saken må tas til inntekt for at alt som står i dagspressen er sant, og at det ikke finnes strukturelle problemer i vestlige massemedia. Det finnes, og det har jeg også skrevet om, men det var ikke det som var temaet denne gangen.

En konsekvens av Internett er uansett at dette problemet som man kan diskutere hvor reelt var tidligere, nå er fullstendig ikke-eksisterende. Som jeg påpeker kan enhver nå starte sin helt egen nettside nesten uten kostnader i det hele tatt. Det er jo nettopp årsaken til at det popper opp useriøse konspirasjonssider som paddehatter, enten helt uten, eller eventuelt med en svært outrert redaksjonell policy. Derfor er også kildekritikk og redaksjonell utsiling det viktigste kriteriet for å vurdere en kilde i dag.

Dersom man sliter med å nå fram i etablerte media, og er smart nok til å skjønne at man ikke bør bidra til å legitimere klimafornektere, vaksinekonspirasjoner etc., kan man faktisk lage sitt helt eget nettsted. Svært mange gjør det, herunder Steigan selv (selv om han åpenbart ikke tar det så nøye om han bidrar til å spre konspirasjonssider), så det er helt absurd at dette skal komme som et argument *for* Steigans praksis.

Dersom du ikke er oppegående nok til å skjønne at du ikke bør assosiere deg med klimafornektere, vaksinekonspirasjonsteoretikere og "truthers" - når det som sagt er fullstendig unødvendig for enhver med tilgang til internett - spørs det hvor mye vekt man skal legge på det du skriver.

Så er det faktisk feil at det ikke finnes tydelige kanaler med et kritisk blikk på samfunnet som ikke er belemret med konspirasjonstenkning. I Norge har vi Klassekampen, men også gode nettmagasiner som Manifest. På engelsk så finner f.eks. Democracy Now med daglige timelange TV-sendinger og i det siste har jo The Young Turks tatt av, du har Alternet som aktivt slåss mot 911- og vaksinekonspi. Og du har selvsagt haugevis av individuelle blogger og nettsider som Yanis Varoufakis sin. Denne listen over alternative, radikale ikke-konspirative kilder til informasjon kan gjøres lang.

Det er som sagt mer tekst (for ikke å snakke om det såkalte "youtube-universitetet") der ute enn noen rekker å lese i sin levetid. Da er tiden for kort til å bruke på nettsider med dårlig kildekritikk. Desinformasjon sprer seg nemlig like godt på nett som informasjon. Hvis ikke du er nøye med kildekritikken, bidrar du til det problemet. Punktum. Men dette sitter det tydeligvis langt inne for enkelte å skjønne.

Dersom du ikke finner en annen kilde til påstandene dine enn konspirasjonssider, er sannsynligheten overveldende for at det ikke er så mye i dem. Og om du lenker til slike sider, bidrar du som jeg har presisert til å gi de en høyere rangering hos ulike søkemotorer og nettjenester, og du sprer dermed siden helt generelt, med klimabenektelse og alt. Det er velkjent, ubestridelig og det hopper Brendberg (selvsagt) også glatt over.

Så kommenterer Brendberg også eksemplene jeg tar opp, med like lite hell.

1.) Han påstår at Steigan Ikke antyder at vesten står bak IS i sin bloggpost om "“Brussel – var det falsk flagg?“. Som jeg skriver sier Steigan det med svært ledende spørsmål, men skriver i tillegg rett ut at "IS er det falske flagget" – dvs. at noen andre enn IS *egentlig* står bak IS. I tillegg er det altså ikke "amatørskap" at vestlig etterretning ikke stopper terroraksjoner de visstnok vet skal skje. Da må de gjøre det med vilje. Brendberg griper etter halmstrå her for at Steigan skal høres mindre ille ut enn han gjør, når et kritisk blikk blir satt på nettsiden.

2.) I sin kommentar om Herdals bloggpost snakker han kun om det Malaysiske flyet, selv om jeg presiserer at sidekommentaren om 9/11 var den de fleste reagerte på. Likevel må man huske at en påstand om et "falsk flagg"-angrep innebærer en intensjonalitet. Ukraina skal altså ha skutt ned et passasjerfly og drept 300 sivile *med vilje* for å få noe å skylde på Russland og/eller opprørerne for. Framstår dette som fornuftige og nyttige tanker? I så fall befinner Brendberg seg på en annen planet enn de fleste av oss, (men det har han som nevnt tydelig vist at han gjør tidligere).

Så påpeker Brendberg at Steigan sier i kommentarfeltet at han selv ikke ville brukt "Gobalresearch" som kilde, og det stemmer. Men som jeg viser gjennom lenker andre steder i artikkelen min, har han senere gjentatte ganger brukt kilder av nettopp samme kaliber. Dette bygger opp under min påstand om at bloggen har hatt en negativ utvikling over tid, og gjør at Steigans proklamasjon i kommentarfeltet blir helt verdiløs.

Men dette viser også selvmotsigelsen i denne argumentasjonen. Etter å ha brukt lang tid på å (helt feilaktig) argumentere for at det er greit å dele fra slike sider, hopper Brendberg over til å unnskylde Steigan med at han har sagt det IKKE er greit. En parodi kunne knappest gjort det bedre...

3.) Brendbergs behandling av teksten om Hollandes konspirasjonsteorier er ekstra interessant. Her skriver han om hvordan fransk lovverk mot rasisme er problematisk og at han "har sjølv omsett ei bok til norsk som i Frankrike vart stoppa og brent på bål". Som jeg skrev kan det være grunner til å være kritisk til fransk lovgivning, men når Brendberg skriver om israelkritikk og bøker han har oversatt må vi huske at dette for de aller fleste på venstresida enkelt og greit kalles rasisme, og at det som sagt fikk ham ekskludert fra RV.

På ingen måte klarer han å sannsynliggjøre Steigans forsøk på å knytte Hollandes uttalelser til "Fondation Jean-Jaurés". Han bekrefter derved hovedpoenget mitt, men påstår likevel at jeg tar feil. Også gir han meg rett i Steigans behandling av Sunstein og Vermules bok. Det var sannelig en effektiv tilbakevisning…

4.) Den siste saken - min stikkprøve om Clintons eposter - bekrefter også det jeg skriver, bortsett fra at han på nytt betegner tydelige konspirasjonsnettsteder som "skitt- og kanelnettsteder", og igjen viser at han på ingen måte har skjønt verken hvordan internett eller kvalitetssikring av kunnskap fungerer. Det er et ubestridt faktum at lenking til slike kilder bidrar til at skitten blir spredt utover nett sammen med den også nokså illeluktende kanelen. Jeg vil ikke anbefale nytelse av kanel som har ligget og trukket i skitt over tid.

Med den strategien som Steigan tydeligvis har valgt kunne man nesten mistenke at bloggen hans var blitt hacket av noen som ville ham vondt. Som jeg nevnte innledningsvis: å framstille min artikkel som en planlagt strategi av "konsensuskrefter", heller enn de begrunnelsene jeg sjøl gir og i tillegg skrevet av en person som selv har skrevet seg ut til et sted i allmennheten hvor ingen utenfor konspirasjonsmiljøer (og antisemittiske og nyfascistiske/identitære miljøer) tar ham alvorlig, er knappest et godt motangrep mot anklager om å spre konspirasjonstenking.

Men igjen var det neppe andre enn Steigan (og Brendberg) selv som stod bak. Dermed blir bloggposten liggende der ute på steigan dått no - som et monument til ære for Brendbergs kunnskapsløshet og Steigans manglende dømmekraft.

Shit happens. (Og litt kanel.)

Grundig og velskrevet. Godt jobba!

Jeg har fulgt med på denne disputten mellom deg og Steigan/Brendberg. Konklusjonen er klar. Du kommer særdeles dårlig ut av den disputten.

Jeg skulle gjerne visst hvorfor du synes opptatt av å drive med splittelse på venstresiden? Din versjon gjør så absolutt ikke venstresiden bedre.

Jeg husker deg, Jørgensen. Det var deg jeg hadde en lengre diskusjon med etter at du la ut et åpenbart antisemittisk bilde på ei facebookgruppe litt tilbake, ei gruppe som du vel også senere ble kasta ut av på grunn av aktiviteten din. Når det er aktører med ditt gangsyn som synes jeg kommer dårlig ut, lever jeg eksepsjonelt godt med det.

Jeg skrev på slutten av det første innlegget hvorfor jeg gjør dette. Den aktiviteten jeg kritiserer har en, og bare en effekt: den styrker høyresida, og det tankegodset jeg kritiserer har ingenting på venstresida å gjøre.

Det mest sinnssyke jeg ser er hårreisende påstander om at IS eller andre moderate opprørere er blitt finansiert av Vesten, eller at de bruker våpen som kommer fra Vesten. Helt horribelt konspibabbel. IS og andre moderate opprørere har oppstått av seg selv, og skaffet seg våpen på egenhånd. Å påstå noe annet er omtrent like sykt som å si at Saudi-Arabia var involvert i 9/11, som jeg har sett at enkelte konspinisser påstår nå for tiden.

I disse turbulente tidene er det viktig at vi samler oss om våre ledere og stoler på dem. La oss slå hardt ned på konspitullingene.

Det vi på den norske venstresiden bør gjøre nå, er å sørge for at Norge går hardt inn mot despotene og tyrannene som bringer ufred og som bryter menneskerettene. Operasjonen i Libya var en suksess som bør gjentas mange steder. Vi på venstresiden bør bruke F-35 for å hjelpe amerikanerne med å bringe fred, demokrati og kvinnerettigheter til hele verden. Dette må være vår viktigste kampsak de neste årene. Konspitullinger som Steigan skal ikke få stå i veien for vår spredning av fred og demokrati til den tredje verden og til andre områder hvor menneskerettighetene står lavt i kurs.

Jeg vil bare skyte inn at korrupsjon er umulig. Dette ifølge en kar på Youtube som har kledd seg ut som Bin Laden.

Her er enda en antisemittisk konspirasjonsteori fra de antisemittiske rasistene i Jerusalem Post:

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Syrian-army-reportedly-seizes...

Her påstås det altså at ISIS mottar israelske våpen. Vanvittig og sinnssyk konspirasjonsteori. På tide at antisemittene i Jerusalem Post finner frem tinnfoliehattene og at de dømmes for rasisme og antisemittisk konspitull.

Disse spinnville konspirasjonsteoriene er bare løgner designet for å kaste dårlig lys over Israel, som er en høyborg hva angår menneskerettigheter, demokrati, fred og antirasistisk arbeid. Sånne konspirasjonsteorier er enda sykere enn påstandene til syke konspirasjonsteoretikere som Julian Assange og Edward Snowden. Og nesten like syke som påstandene om at Irak ikke hadde WMD. Og de er omtrent like syke som påstanden om at krigen mot despoten Saddam egentlig handlet om noe annet enn å spre fred, frihet og demokrati til det irakiske folk.

Konspinissene i CNN viderebrakte for en stund siden en syk konspirasjonsteori fra tinnfolieorganisasjonen Amnesty, som var syke nok til å påstå at ISIS har fått tak i amerikanske våpen:

http://edition.cnn.com/2015/12/08/politics/amnesty-international-isis-we...

Det er så sykt og konspirasjonsteoretisk at både Amnesty og CNN snarlig bør kjøpe noen tonn tinnfolie og starte brettingen av hatter til alle sine ansatte og frivillige, som sporenstreks bør sendes til nærmeste polstrede celle og iføres tvangstrøyer.

Alle fornuftige skeptikere vet jo at ISIS' våpen umulig kan stamme fra Israel eller USA. ISIS oppsto spontant ut av intet, og lager de primitive våpnene sine selv.

De syke tinnfolieteoriene til Jerusalem Post og CNN er på linje med påstandene om at Libya ikke er et fredeligere, bedre land nå enn før frigjøringen Vesten igangsatte i 2011.

Uffda. Denne gjennomgangen ble visst tung å svelge for en viss "Anonym" som følte et sterkt behov for å spamme kommentarfeltet med masse "ironiske" innlegg over natta. Jeg får bare repetere det jeg skrev i en kommentar under den opprinnelige saken:

1) verken jeg eller andre har det jeg har sett betegnet spekulasjoner om at noe av det som står i de hemmeligholdte sidene fra 911-rapporten kan implisere noen fra den Saudiske kongefamilien som "konspirasjonsteorier". Som alle andre teorier krever den selvsagt bevis, men den er jo langt fra helt usannsynlig gitt kjente bånd mellom Al Quaeda og Saudi-Arabia, nasjonaliteten til kaprerne go USAs geopolitiske interesser.

2) På ingen måte må denne artikkelen leses som noe forsvar for kvaliteten på VG, Dagbladet eller den generelle vestlige dagspressen. Der kan man finne mye rart (om enn sjelden direkte konspiranoia) og det kan jeg godt skrive om, og det har jeg også gjort, men denne gangen var det noe annet som var temaet.

Det er jo berre tøv å avskrive f.eks. globalresearch.ca som ein konspirasjonsnettstad. Om ein skulle dømme alle medium på grunnlag av det dummaste dei har hatt på trykk, så kunne vi sjølvsagt heller ikkja tatt i klassekampen med eldtong heller.

Eg kjenner ikkje Kjelsberg, men det vekker jo ei viss merksemd når ein klarer å stappe sitt eige hovud såpass langt opp i eiga ræv samtidig som ein slår vilt rundt seg med usaklege utstemplingsforsøk mot andre.

Kvar hentar han autoritet frå til å kreve at alle skal tru 100% på alle dei offisielle eventyra om 11.september, vere fullstendig ukritiske til all reklame frå medisin-industrien og ha eit religiøst forhold til visse teoriar om klimaforandringane. Er det så innlysande at alt dette er ein svart-kvitt-kamp mellom dei gode og dei onde?

Og kva er eigentleg logikken bak å lage eit tabu av å lese andre artiklar om andre tema og av andre forfattarar, berre fordi dei har vore publisert av media som også har publisert artiklar som Kjelsberg meiner inneheld tankebrotsverk?

Eg kan forøvrig avsløre at eg nettopp har fått i hende ein bunke ferske eksemplar av det norske konspirasjonsmagasinet "Sosialistisk Framtid", som ved fleire høve opp igjennom åra har skrive om konspirasjonar og konspirasjonsteoriar. I dette siste magasinet viser det seg at sjølvaste Ronny Kjelsberg har ein artikkel side om side med to artiklar omsett til norsk av konspirasjonsteoretikaren Asgeir Bjørkedal.

Asgeir Bjørkedal har sidan 2002 konsekvent hevda offentleg at filmoptaka av kollapsen til skyskraparen WTC7 beviser ut over all rimeleg tvil at denne skyskraparen bleir riven med sprengstoff. Dette er som kjent er langt utanfor rammene av kva det er lov å snakke om i godt selskap. Han har også skrive ein heilt kriminell artikkel om 11.september-angrepa som stod på trykk i nettopp Sosialistisk Framtid (eller den gongen "Fremtid") for berre 10-12 år sidan. i tillegg til den tredje skyskraparen pirka han her borti både Pentagon og visse dansande israelarar. At han er antisemitt må dermed vere heva over all rimeleg tvil,

At den eine artikkelen han har omsett i dette siste nummeret handlar om teoriane til den jødiske Murray Bookchin og verknadane av hans teoriar i Kurdistan i dag, må reknast for ein rein dekkoperasjon. Eller kanskje er også Bookchin sjølvhatande jøde? Den andre artikkelen om krigen mot Libya, av Alan Kuperman, ser derimot ut til å innehalde fleire eklatante brot med NATOs propaganda og må derfor reknast som reinhekla konspirasjonsteori.

Men det sluttar ikkje der. Bladet inneheld også ein artikkel av Paul Craig Roberts, tidlegare amerikansk statssekretær som har skusla vekk alt sitt truverd gjennom å vere fast bidragsytar med drøssevis av artiklar på http://www.globalresearch.ca/ sidan nettsida vart oppretta.

Som om ikkje det var nok er redaktøren i bladet Aslak Storaker. Han har blitt tatt fleire gongar i å vere usamd med både John Færseth og Hanserasmus Steinfeldt om Ukraina. For dei som ikkje umiddelbart fattar kor lugubert dette er kan eg minne om at han også er medarbeidar i Ny Tid som opptil fleire gongar opp igjennom åra har trakka feil og skrive om tabu-emne når det gjeld 11.september. For ikkje å snakke om at avisa også har konspirasjonsteologen Ola Tunander som fast skribent. Say no more.

Til og med Elisabeth Reehorst får sleppe til i bladet med sitt tankegods om Syria, som er langt frå så fiksert på Problemet Assad som vi forventa i dei meir salongfahige delane av venstresida.

Kan Kjelsberg vere så naiv at han er uvitande om alt dette?

Sosialistisk Framtid blir gitt ut av Bevegelsen for Sosialisme, ein grusom revolusjonær og/eller reformistisk konspirasjon. Kva som har gått fore seg av skummel tenking i denne ganske skjulte organisasjonen kan ein no skue i full offentlegheit på derimot.no, driven av Knut Lindtner som har vore sentral i BfS.

På grunn av spreiingsfaren kan eg ikkje legge inn link til denne konspirasjonsbloggen, men det burde vere nok å nemne at den saman med Steigans blogg, Midtifleisen og "Vi som bryr oss om Klassekampen" på facebook er dei skumlaste norskspråklege konspirasjonssidene internettet har å by på. Der fins det knapt nok grenser for kven som kan bli utsett for søkelys og kritisk tenking.

Likevel let altså Kjelsberg sine artiklar publisere i dette magasinet, for dette er slett ikkje berre eit enkelttilfelle.

Så no skulle det vel vere klart for dei fleste at Kjelsberg har bikka heilt over?

Du svarte ikke på noe av det jeg tok opp.

Skriv et innlegg om Jerusalem Posts syke konspitøys om at israelske våpen har havnet i hendene på IS.

Og skriv om Amnestys sinnssyke tinnfoliesvada om at amerikanske våpen også har havnet hos IS.

Du som er skeptiker og skikkelig kritisk og smart må jo være den beste til å debunke sånne tullete, antisemittiske tinnfolieteorier?

Også kan du jo i samme slengen debunke påstandene til Jane's Defence Weekly, verdens mest anerkjente militærtidsskrift, om at "moderate opprørere" (Al Nusra & Co.) nylig mottok 3000 tonn våpen fra USA.

Kommer ikke til å skje med det første. Enklere å kritisere på metodenivå enn å imøtegå på saksnivå, vet du.

Man kunne tatt for seg mye her, men tiden og lysten holder for øyeblikket bare til en liten kommentar om nettopp metode:

Å krydre teksten med gode og vittige formuleringer som ikke sier en dritt eller egentlig uttrykker noen sannhet i bunnen, er smart. Det gir lesbarhet og i beste fall økt troverdighet veldig billig, og kan skjule at man ikke egentlig har sagt noe av verdi. Tro meg, jeg kan den kunsten temmelig godt selv. Dette kalles ugyldige metaforer, og er et forførende retorisk verktøy.

Eksempel:

Det er et ubestridt faktum at lenking til slike kilder bidrar til at skitten blir spredt utover nett sammen med den også nokså illeluktende kanelen. Jeg vil ikke anbefale nytelse av kanel som har ligget og trukket i skitt over tid.

En artikkel på et gitt nettsted trekker overhodet ikke til seg fremmedelementer som ikke hører hjemme i teksten ved å befinne seg sammen med andre artikler på dette nettstedet, slik kanel vil trekke til seg dårlig smak og aroma i en bøtte med drit.

Men det høres jo kanskje smart ut, og vil derfor fort passere et litt dårlig bullshit-filter som en formulering som virkelig satte skapet på plass. Men det er keiserens nye skap; det eksisterer egentlig ikke.

Som jeg skriver mener altså Steigan selv at Globalresearch er ubrukelig som kilde, og Brendberg trekker fram dette til hans forsvar. Så skal altså det at Globalresearch likevel ER brukelig som kilde også brukes til Steigans forsvar. Det er jo ganske morsomt dette dobbeltløpet, men særlig overbevisende er det ikke.

Hva angår SF: Det stemmer at jeg på oppfordring fra redaktøren ga tillatelse til å trykke en kronikk om "delingsøkonomi" der som jeg tidligere har hatt i Adresseavisen. Såvidt jeg har sett har SF kun en gang sluppet til tullete 911-konspi. Redaksjonen var den gang (og det tror jeg fortsatt den er) såpass våken at den så at dette ikke kunne stå alene og trykket derfor en lengre artikkel av undertegnede om konspirasjonstenking, slik at det hele kom i kontekst. Såpass våkne er ikke nettsteder som Globalresearch og annet vissvass.

Så vil jeg gjenta: Det jeg har omtalt som "sykt konspitøys" (strengt tatt ikke det heller, men la gå) i denne diskusjonen handler om Europeiske regjeringer og USA som lar drepe haugevis av (i stor grad egne) sivile for å oppnå sine politiske mål. Å utfordre meg med alt mulig annet som jeg ikke har sagt noe om hvor konspiratorisk jeg mener er eller ikke anser jeg bare som avsporinger.

Jeg skjønner hvorfor du ikke lenker til diskusjonstråden der Steigan skal ha sagt at globalresearch.ca "er ubrukelig som kilde", Ronny. Og slik du (feil)siterer ham ute av kontekst, er det du som skaper et feilaktig eller sterkt overdrevet inntrykk av selvmotsigelse i leiren Steigan/ Brendberg på dette punktet.

http://steigan.no/2014/08/14/mh17-enda-et-falskt-flagg/#comments

Her hele dialogen deres om dette:

Ronny
15. august 2014 klokka 09:08

Jeg ser forøvrig at hovedkilden her, Globalresearch.ca, også er en konspirasjonsside. Her er litt om 911: http://www.globalresearch.ca/the-911-attacks-keeping-the-lid-on-the-lie-...

De sprer også den svært farlige konspirasjonsteorien om vaksiner: http://www.globalresearch.ca/the-vaccine-coverup-30-years-of-secret-offi...

Og om helsefarer med GMO: http://www.globalresearch.ca/ten-scientific-studies-proving-gmos-can-be-... (Jf min siste lengre artikkel i Rødt! http://marxisme.no/index.php/2014/nr-2-2014/1074-vitenskap-og-politikk )

Og – selvsagt – de er klimafornektere: http://www.globalresearch.ca/copenhagen-and-global-warming-ten-facts-and...

– Dette er en fullstendig useriøs nettside, og det tok meg et svært kjapt googlesøk å finne det ut. Det er en nettside hvor forfatteren havner i den vanlige konspifella: 100% kritisk til all «offisiell» informasjon. !00% ukritisk til all informasjon som passer inn i konspirasjonsteorien de allerede har skaffet seg. Denne er ikke stort bedre enn Nyhetsspeilet.
Svar

Pål Steigan
15. august 2014 klokka 09:58

Jeg er generelt enig i kritikk av Globalresearch. Men det betyr ikke at alt de tar opp er feil. Det finnes skitt og kanel. Jeg bruker aldri Globalresearch sjøl, nettopp av den grunn. Men jeg leser dem nå og da, for det hender at de snubler over viktig informasjon fra seriøse kilder, som ikke fanges opp andre steder.
Men hvis du går inn på det som er kildene til Globalresearch i dette tilfellet, så vil du se at dette er ting som er seriøst dokumentert andre steder. Ronny har da heller ikke prøvd å kritisere de kildene Globalresearch har brukt eller innholdet i informasjonen. Det han har kritisert er at det i det hele tatt refereres til Globalresearch. Og jeg ville som sagt ikke ha brukt dem. Men de informasjonene det er vist til her har jeg funnet andre steder. Jeg burde antakelig ha bedt Jan Herdal om å gå til primærkildene.
Svar

Pål Steigan
16. august 2014 klokka 12:18

Ronny. Det er greit at du generelt avviser Globalresearch. Men hvis du ser helt konkret på de fire artiklene som Jan har lenket til, så er de saklige og etterrettelige. Peter Haisenkos analyse av vrakdelene er for eksempel velkjente fra andre kilder, og jeg kan ikke se at noen har tilbakevist dem. Det virker på meg som om du har avvist dette stoffet a priori fordi det har stått på Globalresearch. Jeg ser også at du avviser å gå inn på andre mistenkte falsk flagg-episoder i Ukraina, slik som bakgrunnen for Maidan (CIAs rolle), snikskytterne på Maidan og forsøkene på falsk flagg i forbindelse med massakren i Odessa. Og nå avviser du også å gå konkret inn på nedskytinga av det malaysiske flyet som en sannsynlig falsk flagg-aksjon. Jeg skjønner også at du har profilert deg som en som jobber vitenskapelig mot konspirasjonsteorier. Jeg vet ikke så mye om denne forskninga, men hvis den også er a priori, så må det være en lett jobb.
Er det sånn at du mener at sammensvergelser i prinsippet ikke finnes og at de som hevder det motsatte er sprø?
Jeg kan nevne noen eksempler fra USAs falske flagg-arkiv: Det påståtte nordvietnamesiske angrepet i Tonkin-bukta i 1964, som utløste Vietnam-krigen. (Og dermed millioner av drepte.) Det fant ikke sted. Irakiske soldater som angivelig ødela kuvøser i Kuwait, bortsett fra at det var en propagandaløgn lagd av et reklamebyrå. Colin Powells «beviser» på at Saddam hadde wmd. Saringass-angrepet i Syria som høyst sannsynlig ble utført av jihadistene. Gaddafis angivelige forsøk på «å drepe sivilibefolkninga i Benghazi» som førte til at hele Stortinget støttet den katastrofale krigen mot Libya. Alt dette var denne typen sammensvergelser. Vil du avvise det også?
Svar

Ronny
17. august 2014 klokka 16:54

Det jeg avviser er debatter med utgangspunkt i kilder som fullstendig mangler troverdighet. Dersom det finnes seriøse kilder som sier det samme som globalresearch, bruk disse. Dersom det ikke gjør det, er det som står der sannsynligvis av samme kvalitet som 911- og klimaskepsisvaset som står der
Svar

Pål Steigan
18. august 2014 klokka 06:19

Som metode holder det bare på et overflatisk plan. I dette konkrete tilfellet vil du finne solid dekning for alle de fire artiklene det er referert til. Politisk er det enda verre. Du sier at du er opptatt av konspirasjonsteorier og å skille mellom faktiske konspirasjoner og vrøvl. Men du er ikke opptatt av USAs og NATOs faktiske konspirasjoner i Ukraina, som er så grove at de kan føre landet vårt i krig. Er ikke du en ledende politiker i Rødt? Er ikke Rødt opptatt av dette?
Svar

Som Steigan sier, du kritiserer ikke originalkildene, og argumenter ikke mot innholdet. Du rir den samme avledningsmanøveren som går på et ensidig fokus på fenomenet globalresearch.ca, og at det ble lenket til det for å vise frem én artikkel, en artikkel Steigansikkert i etterkant hadde foretrukket å lenke til via en annen side, hadde han visst hvordan det valget bli forsøkt brukt til å spore av en langt viktigere debatt.

Og den måten du nå tilsniker deg argumenter du ikke har, ved å feilsitere Steigan, ikke gi oss noen lenke eller et ordrett sitat i kontekst, og faktisk derved underslår den meget viktige nyanseringen og tilleggsargumentene Steigan gir i sin replikk, føyer seg inn i inntrykket av en mann med et oppdrag som skal forsøkes gjennomført for en hver pris; diskreditering av Pål Steigan og verdien av hans generelle bidrag i offentlig debatt - og på et overordnet nivå kanskje generell propagandering mot visse alternative narrativer om virkeligheten som kan være farlige for dem som profiterer på de løgnbaserte narrativene.

Jeg vet ikke om dette er noe du gjør på oppfordring eller om du bare er en nyttig fyr, og hva som er mest beklagelig er ikke godt å si. Men den gjennomgående mangelen på vilje til å diskutere sak og innhold, og den stråmannsaktige kampen mot "useriøse, konspirasjonsteorifremmende nettsteder" du skyver foran deg i stedet, gjør imidlertid "Prosjekt Ufarliggjør Steigan" veldig gjennomsiktig og dårlig gjennomført, så du får grave litt dypere i verktøykassen hvis du skal få til dette her, Ronny.

Jeg refererer strengt tatt til et poeng Brendberg selv gjør. Om det er feil framstilt er det Brendbergs ansvar, og ikke mitt. Heller ikke du er i stand til å argumentere mot innholdet i kritikken min. Jeg har en detajert gjennomgang i mitt startinnlegg om hvorfor Steigans tenking rundt kilder ikke holder mål. Jeg refererer til den igjen i innlegget over her. Verken du, Brendberg eller Steigan gjør noe annet enn å gå om grøten på de poengene og heller kverulere på uvesentlige bisetninger...

Hva angår at dette er "gjennomsiktig og dårlig gjennomført", så får det være din subjektive mening. De jeg har registrert som har støttet Steigan er i alle hovedsak enkelte folk over 60 som ikke forstår seg på internett, gamle venner fra AKP-tiden, og de få som er yngre har gjerne hatt nettopp en hang til konspirasjonstenkign sjøl. Fra alle andre grupper (dvs. de aller aller fleste) har jeg opplevd bred støtte. Det samme har jeg fra kolleger som i likhet med meg jobber faglig med dette med kildekritikk og vitenskap vs. pseudovitenskap.

Så jeg tar meg ikke så nær av slike kommentarer. Min kritikk står fjellstøtt.

Ser at det er umulig for deg å svare redelig på spørsmål. Anbefaler deg derfor et kurs i enkel folkeskikk, noe som sikkert ikke finnes i akademia lenger. Du vil sannsynligvis aldri lære noe nytt da kombinasjonen desperat forsvar, og lite stilfulle angrep skygger for enhver form for refleksjon. Den vitenskapen du driver med har jeg aldri hørt om, virker hjemmelaget, og når du i tillegg har satt deg selv på pidestall som kongen uten klær blir det hele flaut. Men jeg tipper du er en vellykket kul radddis og sånn går dagan. Jobben i sannhetsministeriet er ikke langt unna. Hepp

Å komme med upresise og generelle karakteristikker og påstander bak anonymitetens slør er enkelt, men det har selvsagt null verdi i en saklig debatt...

Pål Steigan er vel oppført som fast bidragsyter på "nyhetsspeilet. D.s. gjelder for øvrig Knut Lindtner som driver rasistbloggen "derimot".

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering