En trist sorti …


MAKTEN BAK MAKTEN: Helt ordinær liten eller stor korrupsjon mellom verdens rike og mektige er aldri nok for konspirasjonsteoretikere. Det må alltid være en makt bak makten. "New World Order" eller "Illuminati" får innimellom skylda, jøder og muslimer er vanlige mål når høyreekstreme leter etter skjulte agendaer, eller også får vestlige myndigheter skylda for ting de tross alt neppe har gjort.

Som lesere av dette nettstedet vet, har jeg lenge vært en tydelig kritiker av konspirasjonstenkning hvor den nå måtte dukke opp. All forskning på menneskesinnet viser at vi har en svært sterk tendens til å se mønstre, og ikke minste såkalt agency - handlende aktører - også der det ikke er noen. Det kan være en evolusjonær begrunnelse for det. Det kan være bedre å mistenke renkespill der det ikke er noe, enn å risikere at noe går deg hus forbi, og du ender med en dolk i ryggen. Tilsvarende har vi en tendens til å systematisk undervurdere tilfeldighetenes spill.

Dersom målet er best mulig kunnskap om virkeligheten vi lever i, må vi altså være ekstra skeptiske til slike mønster vi tror vi ser. Enda mer om det passer med fordommer vi allerede har. Dette er helt grunnleggende menneskelig psykologi, og udiskutabelt. Vitenskapelig metode handler jo nettopp blant annet om å minimere denne type biaser gjennom strukturerte måter å innhente kunnskap på, og å f.eks. gjøre statistikk på denne slik at våre fordommer ikke påvirker resultatet.

Selv om man ikke driver forskning, men bare drodler litt rundt f.eks. politikk og samfunnsspørsmål, kan man likevel motvirke tendenser til irrasjonalitet ved særskilt skepsis til bl.a. hypoteser om at ulike hendelser er resultater av hemmelige konspirasjoner. Å henfalle til konspirasjonsteorier gjør selvsagt at man kaster bort tid og ressurser på ting som ikke har noen påvirkning på den virkelige verden, eller også er de farlige om de f.eks. gir minoritetsgrupper skylda for samfunnsproblemer. I tillegg er selvsagt det å henfalle til konspirasjonsteorier en garanti for at ingen vil ta deg på alvor lenger. Heller ikke i helt andre saker hvor du kunne ha noe å komme med.

Tilfellet Steigan
Jeg har ikke vært politisk aktiv samtidig med Pål Steigan. Da jeg ble med i daværende RV og senere Rødt var den eneste politiske konflikten jeg husker han fra en arbeidskonflikt på Parkteateret, hvor han stod på arbeidsgiversiden.

Etter han gikk inn i pensjonistenes rekker begynte han derimot en svært aktiv skrivetilværelse. Det begynte med en bok om globale klimaendringer, og en tilhørende blogg. Det syntes jeg jo for å være helt ærlig var en positiv måte å bruke pensjonisttilværelsen sin på - globale klimaendringer er utvilsomt den største utfordringen vår verden står overfor.

Etter hvert begynte bloggen å ta opp mange forskjellige tema. Jeg leste den sjelden i en travel hverdag, men la merke til at Steigan hadde en svært aggressiv propagandastrategi (av typen “brute force attack”) hvor han systematisk delte lenker til den på alt av venstreradikale epostlister, facebookgrupper og kommentarfelt - ofte med oppfordringer til å dele videre. Personlig opplever jeg vel den slags strategi som spamming og dårlig nettikette, men jeg har aldri ment at mine etiske refleksjoner nødvendigvis skal være bindende for alle andre. Men strategien virket tydeligvis, og han skaffet seg en del lesere, og ikke bare blant gamle ml-venner.

“Falsk flagg”
Derfor var det trist å se at det nå tydeligvis hadde bikket fullstendig over for Steigan. En av konspirasjonsteoretikernes yndlingsøvelser er nemlig å spekulere i at voldelige aksjoner og terrorhandlinger egentlig er en såkalt “falsk flagg” -operasjon - at det egentlig er noen helt andre (gjerne gruppen som blir angrepet) som står bak. Det er blitt påstått om omtrent hvert eneste voldelige angrep i nyere tid av konspirasjonsmiljøene, fra 9/11 til 22/7. Det virker som det eneste som er sikkert er at det ikke er de som tilsynelatende står bak som er ansvarlige.

Det finnes noen få historiske eksempler på dette, men i tråd med de kjente psykologiske mekanismene nevnt over er det vanvittig få, særlig sammenlignet med alt som påstås å være det i konspirasjonsmiljøer.

2. april publiserte Steigan bloggposten “Brussel – var det falsk flagg?“

Der gjør han det enkle pedagogiske grepet med å forklare hva “Falsk Flagg”-operasjoner er gjennom fem eksempler fra 1700-tallet fram til i dag. Han framstiller det nok som et mer vanlig fenomen enn det er. Selv blant de få han bruker finner du spekulative eksempler. Det er for eksempel ingen enighet blant historikere om at Riksdagsbrannen var igangsatt av nazistene, konsensusen heller tvert om mot at de ikke gjorde det.

En smule selvpromoterende er det kanskje også å si at en “har sjøl påvist” at en bitteliten nederlandsk ml-gruppe var opprettet av etterretningstjenesten, når han selv i lenken han viser til peker på det samme som andre kilder har slått fast - at dette ble gjort kjent i en bok av en tidligere etterretningsagent i 2004. I samme bok kommer det også fram at det ikke var etterretningens plan i utgangspunktet, men heller en litt overraskende mulighet som de grep.

Snudd bevisbyrde
Her kommer også dessverre et retorisk grep som er kjent fra pseudovitenskapelige miljø - å snu bevisbyrden, når Steigan skriver: “Derfor er det som oftest vanskelig å avvise en teori om falsk flagg. Det kan jo ikke gjøres a priori, men bare på grunnlag av fakta.”

Alt fra kreasjonister til 911-konspirasjonsteoretikere har gjort seg til tilsynelatende spesialister på detaljerte diskusjoner om genetikk og konstruksjonsteknikk, alt for å finne små hull i “den offisielle teorien”. Det de glemmer er at det ikke holder å peke på svakheter i noen andres teori - man må faktisk bevise sin egen. Det er de stort sett dårlige til. Så Steigan tar grunnleggende feil. Det finnes teorier som kan avvises uten motbevis. Det er teorier det ikke er ført noe overbevisende bevis for.

Brüssel og Paris
Steigan fortsetter så med temaet - å spørre om angrepene på Paris og Brüssel kunne ha vært falsk flagg-angrep. Etter en kort gjennomgang med selektiv kildebruk ender han opp med følgende konklusjon:

“Det drepes massevis av mennesker i europeiske hovedsteder. Dette gjøres av kjente terrorister og ett terrornettverk som etterretningstjenestene har ganske god oversikt over. Og de lykkes gang på gang. Jeg spurte retorisk om dette skyldes konsekvent inkompetanse. Men all sannsynlighet taler for at svaret på det spørsmålet er nei.”

“Tilfeldig? Neppe!”, med andre ord.

Problemet med å danne en konspirasjonsteori her er jo at jihadistene har tatt på seg ansvaret åpent, noe Steigan kommenterer. Hvordan kan vi da lage et “falskt flagg” av det?

Steigans løsning er at det er IS selv som er “det falske flagget”. Som han skriver mot avslutningen:

“Det produktive spørsmålet blir derfor ikke om Den islamske staten har utført terroraksjoner som Den islamske staten sjøl har tatt ansvaret for. Det produktive spørsmålet er: Hva er forbindelsene mellom Den islamske staten og de ulike hemmelige tjenestene? Og ikke minst: Hva er forbindelsen mellom IS og Tyrkia/Saudi Arabia i dag? Og hvor tett jobber de amerikanske etterretningstjenestene med sine kolleger i Ankara og Riyadh med dette?

Og hvis det så er IS som er det falske flagget, hvem er så tjent med det? Cui bono?”

Dette innlegget kommer som en oppfølging av et tilsvarende usannsynlig innlegg om at “50 IS-sympatisører jobber på Brussel lufthavn”.

Det er ifølge Steigan rett og slett vestlig etterretning som styrer IS, med hjelp av enkelte allierte i regionen, og de gjør det for å skape kaos i Midtøsten og Europa. Han sier det i hovedsak med svært ledende spørsmål, men han sier det klart. Den strategien er så velbrukt i konspirasjonskretser at den har fått et eget navn: “Just asking questions”, eller det litt mer ufine “JAQing off”.

Om vi kikker tilbake på utdraget lenger oppe blir den eneste logiske konklusjonen at vestlige etterretning lar IS gjennomføre terrororaksjoner fordi de selv står bak IS, og de gjør det på vegne av noen uuttalte krefter som ønsker å spre kaos. Dette er helt klassisk og ytterliggående konspirasjonstenkning, slik vi kjenner den fra amerikanske høyreekstreme grupper, eller hjemlige mer alternative nettsteder som “Nyhetsspeilet”.

Et varslet fall
Det er dessverre ikke helt uventet at dette kommer fra Steigan. Jeg fulgte ikke bloggen hans tett i starten, men etter at han begynte å skrive om helt andre ting enn klimatrusselen begynte det tydeligvis å skli utover. For et par år siden ble jeg oppmerksom på denne saken fra en sk. “gjesteblogger” - MH17 – Enda et falskt flagg.

Her var konspirasjonsteorien at det Malaysiske passasjerflyet MH17 som ble skutt ned over Ukraina egentlig ble skutt ned av et jagerfly - presumtivt et vestlig et. Det som fikk det til å tippe over for mange var likevel leddsetningen “11. september 2001, en annen falskt flagg-operasjon”.

Artikkelforfatteren spekulerer ikke bare vilt i relativt ferske hendelser som tross alt ikke var så grundig undersøkt på det tidspunktet. Han har konkludert med at 911 var en “inside job”. For den som ikke er kjent med den såkalte “truther”-bevegelsen, holder det å si at 1) de mener Bush-administrasjonen selv arrangerte angrepene mot USA, og at byggene ble revet i en planlagt sprengning 2) de mangler noe som helst bevis for sine påstander 3) av den grunn gjemmer de seg da også bak de nevnte strategiene med snudd bevisbyrde og “just asking questions” 4) hele ideen er også så absurd at den faller på egen urimelighet. USA har aldri trengt å drepe tusener av egen innbyggere for å gå til krig. Helt ordinær propaganda, løgn og agitasjon (som mot Irak) har alltid holdt. Med tanke på konsekvensene om det skulle bli avslørt (riksrett, vanære og kanskje dødsstraff), ville jo et slikt forsøk være helt absurd 5) med tanke på alle som ville måtte være involvert (f.eks. for å plassere tusenvis av sprengladninger for en planlagt sprenging i så stort bygg, ville det heller ikke være mulig å holde hemmelig.

Uansett - i etterkant av denne saken reagerte både undertegnede og flere andre både i kommentarfeltet og på Facebook. Siden jeg håpet og trodde at dette var en glipp fra Steigan og han hadde sluppet til en gjesteskribent uten å kontrollere skikkelig, tok jeg kontakt med ham direkte på epost slik at han kunne rydde opp. Konstruktiv kritikk er derimot ikke så enkelt for folk som er krigsskadd fra ml-bevegelsen på 70-tallet. Steigan gikk rett i motangrepsmodus, og ville heller diskutere hvorfor ikke jeg hadde skrevet noe om Ukraina enn sin egen kildekritikk.

Etter å ha gått artikkelen videre etter i sømmene fant jeg ut at ikke bare 911-referansen var det reneste vås, men også at hovedkilden til artikkelen var av samme kaliber, noe jeg postet i kommentarfeltet:

Jeg ser forøvrig at hovedkilden her, Globalresearch.ca, også er en konspirasjonsside.

Her er litt om 911.

De sprer også den svært farlige konspirasjonsteorien om vaksiner.

Og om helsefarer med GMO (Jf. min siste lengre artikkel i Rødt! http://marxisme.no/index.php/2014/nr-2-2014/1074-vitenskap-og-politikk )

Og – selvsagt – de er klimafornektere.

– Dette er en fullstendig useriøs nettside, og det tok meg et svært kjapt googlesøk å finne det ut. Det er en nettside hvor forfatteren havner i den vanlige konspifella: 100% kritisk til all «offisiell» informasjon. 100% ukritisk til all informasjon som passer inn i konspirasjonsteorien de allerede har skaffet seg. Denne er ikke stort bedre enn Nyhetsspeilet.

Systematisk villedning
Etter å ha begynt å få kritikk for konspirasjonstenkning, begynte Steigan selv å skrive om temaet. Dessverre ikke i noe ønske om å lære eller utvikle seg gjennom å ta innover seg noe av kritikken. Bare gjennom å forsøke å delegitimere konspirasjonsteorier som et analytisk begrep.

Dette ser vi bl.a. tydelig i bloggposten fra mars 2015. “Hollande vil forby «konspirasjonsteorier»“ Her vil vi se at han i tillegg til kvalitativt svak og systematisk skjev kildebruk også systematisk drar kildene mye lengre enn de gir grunnlag for.

Han begynner med en gjennomgang av mediekonsentrasjon, noe som kan virke irrelevant til temaet, men poenget er selvsagt å framstille det som om “verdens herskere” som kontrollerer alle massemedia, nå ønsker å kneble alternative nyhetskilder ved å framstille de som “konspirasjonsteoretiske” og innføre autoritære tiltak mot disse. Det er jo konspirasjonsteoretisk nok i seg selv, men la oss se på de to eksemplene han har klart å finne.

Den første, som har gitt navnet til bloggposten, er en tale Francois Hollande holdt i forbindelse med en Holocaustmarkering, hvor Steigan selv har med følgende utdrag:

“Det er nødvendig å være klar over at teser basert på konspirasjonsteorier blir spredd via internett og i sosiale medier. …. Vi må reagere på europeisk og til og med internasjonalt nivå for å skape et juridisk rammeverk for internettplattformer som driver sosiale medier slik at de gjøres ansvarlige og at det iverksettes sanksjoner i tilfelle brudd på rammeverket.”

Frankrike er et av landene som lenge har hatt forbud mot Holocaustbenektelse. Det er gode grunner til å være mot også denne eksisterende innskrenkingen av ytringsfriheten, men gitt konteksten for uttalelsene, er det svært merkelig å ikke lese sitatet i forbindelse med nettopp det. Det er altså ingen grunn til å tro at Hollande er ute etter konspirasjonsteorier i noen alminnelighet - det ville uansett vært både umulig å håndheve og en absurd tanke. Han snakker også om “et juridisk rammeverk for internettplattformer som driver sosiale medier” og ikke engang på noe nivå om juridiske grep mot de som ytrer seg. En nøktern vurdering vil se disse sitatene fra Hollande som et ønske om å håndheve eksisterende lovverk.

Men nøkterne vurderinger er ikke Steigans sterke side. Han kobler det heller til et dokument fra “Fondation Jean-Jaurés”, gjennom en artikkel på nettsiden “voltairenet.org” som innleder med å omtale terroraksjonene mot USA 11.september 2001 som et statskupp av Bush-administrasjonen… Ja - vi er dessverre igjen på det nivået… Voltaire.net er et nettsted som er såpass langt ute at vi også har finner ting som ville vaksinekonspirasjonsteorier, tilsvarende om GMO, og på tross av artikler som også peker i motsatt retning finner vi også her klima"skeptikere" i fri utfoldelse. Nettsiden har ellers mye av varierende kvalitet, men skjemmes av at det i tillegg til forfatteren F. William Engdahl virker som det er særlig selve grunnleggeren av nettsiden, Thierry Meyssan som står for de mest konspiranoide innleggene.

Etter å ha lett litt fant jeg også ut at hele Steigans post bare er en nedkortet oversettelse av en bloggpost fra nettopp Voltairenets Meyssan.

Hans andre kilde er et utdrag fra boken “Conspiracy Theories and Other Dangerous Ideas” av Cass R. Sunstein og Adrian Vermeule fra 2014. I motsetning til Steigans blogg er det en bok som kan anbefales. I en del av boken ramser de på akademisk vis opp hva en regjering teoretisk kan gjøre med slike teorier.

Her siterer Steigan deler av denne oppsummeringen, som mer helhetlig er slikt:
"We can readily imagine a series of possible responses. (1) Government might ban conspiracy theorizing. (2) Government might impose some kind of tax, financial or otherwise, on those who disseminate such theories. (3) Government might itself engage in counterspeech, marshaling arguments to discredit conspiracy theories. (4) Government might formally hire credible private parties to engage in counterspeech. (5) Government might engage in informal communication with such parties, encouraging them to help."

Som en som har lest hele boken og ikke bare fått den omtalt via nettsider med det misvisende navnet “Voltaire”, er det enkelt å slå fast at dette er en akademisk oppramsing av hva som teoretisk er mulig fra et par akademikere. Det er overhode ikke noe forslag. Forslagene fra Sunstein og Vermeule går på de punktene som handler om motargumentasjon mot konspirasjonstenkning (3-5). (Mitt forslag er forøvrig økt fokus på kildekritikk og kritisk tenkning i skolen …) Selv om en av forfatterne tidligere har vært politisk rådgiver for Obama er selvsagt heller ikke dette noe som er amerikanske policy-forslag noe mer enn ethvert annet forslag fra ulike akademikere om ulike tema er. Igjen ser vi at Steigan drar ting helt ut av kontekst og får selv kilder han har systematisk plukket ut for å skape et bestemt bilde til å se ut som noe helt annet enn det de er.

Steigans metode er dessverre blitt en studie i systematisk villeding av leserne.

Hvorfor kildekritikk?
Da jeg og alle som er eldre enn meg vokste opp, var utfordringen stort sett alltid å finne informasjon om et tema. Vi leste leksikon og de samme tekstene opp igjen. Vi lette i skolebiblioteket etter informasjon til skoleoppgaver og fant kanskje noe litt utdatert og bare delvis relevant og kjente oss heldige.

I dag er situasjonen motsatt. Det er stort sett aldri mangel på informasjon. Tvert imot finnes det for alle med tilgang på internett mer informasjon om de fleste større tema tilgjengelig enn vi vil rekke å lese i løpet av vår levetid. For de som kjenner til ymse piratsider som gir tilgang til bøker og artikler som ellers er belagt av åndsverksbegrensninger, finnes det enda mye mer.

Samtidig betyr internett at hvem som helst - uavhengig av kunnskap om et emne (eller om man er i psykisk balanse for den del) - kan skrive hva som helst om hvilket som helst tema. Med litt kyndighet i webdesign, eller med litt hjelp, kan også hvem som helst klare å få hva som helst til å se profesjonelt ut på overflaten.

Det har gjort at det florerer med nettsider som sprer uvitenskapelig propaganda om ulike emner - og er man på villspor på et felt er man det ofte på andre også. Temaene jeg ramset opp om nettstedet “globalresearch” er eksempler på ting som ofte opptrer sammen - konspirasjonsteorier om 911, uvitenskapelig GMO-kritikk, ditto vaksinemotstand og klimabenektelse. De siste to er også livsfarlige - vaksinemotstand for mennesker på kort sikt, klimabenektelse for hele planeten på litt lengre sikt.

Velkommen til internett. I en slik situasjon, hvor ~90% av alt du finner er tull eller i beste fall halvsannheter, er ikke kildekritikk lenger bare noe man må passe på å gjøre en kjapp sjekk innom. Det er blitt det aller viktigste man gjør. Det er alfa og omega om man vil sette seg inn i en problemstilling. Dessverre er også søkemotorer som Google optimalisert slik at også lenker bidrar til å løfte fram tvilsomme nettsider og desinformasjon, også om lenkene er til skrekk og advarsel. Vi har dermed alle en plikt til å ikke spre lenker til slike nettsteder, selv om de skulle finne på å skrive en enkelt sak som ikke er full av desinformasjon. Om man må lenke - f.eks. for å demonstrere nettopp denne desinformasjonen - finnes det verktøy man kan bruke som hindrer lenken i å bli indeksert av søkemotorene. Det enkleste er å inkludere tagen “nofollow” i html-koden til lenken. Det er gjennomgående gjort i denne saken.

En stikkprøve
Vi har vist noen eksempler hvor vi har gått relativt grundig igjennom både kilder og kildebruk og vist helt grunnleggende svakheter. Men er dette et problem bare på noen enkeltposter? En tilsvarende systematisk gjennomgang av store mengder av poster fra nettsiden vil åpenbart bli alt for langt og omfattende, men la oss illustrere med en relativt tilfeldig stikkprøve - den bloggposten om “internasjonale politikk” som kom rett før den som er hovedtema her. Om det bare er enkelteksempler burde ikke en post som kommer umiddelbart før ha tilsvarende symptomer.

Om vi så kikker på bloggposten med tittelen “Google samarbeidet med US State Department for regimeskifte i Syria“ er innholdet i saken grei nok. En av Clintons offentliggjorte eposter viser at en gruppe innenfor Google vurderte å lage et verktøy som registrerte avhoppere fra Assad-regimet i Syria, og sendte en epost om det til amerikansk UD. Overskrift kunne derimot like godt vært “Google utvikler verktøy for å systematisere digital informasjon” eller “Kontakter mellom amerikansk UD og næringsliv om prosjekter med åpenbar felles interesse”. I utgangspunktet er jo saken kanskje småinteressant, men verken overraskende eller sensasjonell, og på mange måter en “ikke-nyhet”. Nok et eksempel på å trekke kildene lengre enn det er saklig grunnlag for, altså. Men heller ikke denne gangen har Steigan funnet på det selv.

Vinklingen sin henter Steigan fra det han kaller “nettavisa” “21st Century Wire”, som blir bredt sitert og framstår som hovedkilden til saken.

La oss gjøre den samme enkel operasjonen på dette nettstedet som vi gjorde på Globalresearch:

Vaksinemotstand?
Check!

Uvitenskapelig GMO-konspi?
Check!

9/11-konspi?
Check!

Klimabenektelse?
Check!

Og dette er altså bare et lite eksempel av mange fra hver kategori - dette er åpenbart nettstedets modus operandi.

Oppsummert
Hva skal man si når denne type nettsteder dukker opp igjen, også ved slike stikkprøver? Det er fristene å hente fram igjen begrepet “Tilfeldig? Neppe!” Konsekvensene av å spre dette er som påpekt over at denne typer nettsider og ståstedene deres promoteres mer gjennom søkemotorer som Google.

Og det tragisk-ironiske: Det som startet som en OK klimablogg har altså blitt til et sted som promoterer og sprer klimabenektersider.

Mye av dette tankegodset og konspirasjonstenkningen kommer opprinnelig fra amerikansk ytre høyreside - skepsisen til amerikanske myndigheter er nemlig vel så stor der som på europeisk venstreside, om enn av helt andre årsaker. Det virker dessverre også som bloggen har begynt å kolportere andre standpunkter som ellers er best kjent fra ytre høyre, som når det forsøker å delegitimere fenomenet anti-muslimsk rasisme (et av de større rasismeproblemene i vesten i dag, jf. Donald Trump m.fl.), ved å i hovedsak kopiere en framstilling fra det sterkt konservative og høyreorienterte nettstedet Breitbart. Steigans nettsted er også kritisert for å spre rasistisk tenking tidligere, men en større undersøkelse av dette temaet får evt. bli til en senere post.


NYE STØTTESPILLERE: Konspirasjonssiden Nyhetsspeilet (venstre) og den høyreekstreme gruppen SIAN (høyre) er blant de som har omfavnet Staigans teorier.

Denne glideflukten over i konspirasjonstenkning og høyreorienterte har også gitt Steigan nye støttespillere og venner. I skrivende stund (17.4) opptar f.eks. Steigans blogg 4 av 6 lenker i den norske konspirasjonssiden Nyhetsspeilets lenkeliste over "Våkne nyheter ellers på nett". Blant andre saker som finnes verdig til slik presentasjon er "Secret Nazi Space Program joined Reptilian Alliance in Interstellar Conquest" (nei, det er ingen spøk). Tilsvarende har Steigans innvandringsmotstand og anti-antirasisme gjort at han nå deles og leses av høyreekstreme miljøer (se illustrasjon over).

Steigans blogg er altså et nettsted som sprer konspirasjonsteorier og desinformasjon i et rimelig systematisk omfang. Jeg anbefaler alle å holde seg unna, og å - om man må lenke - bruk verktøy som gjør at siden ikke blir promotert ytterligere.

Cui Bono?
Et av Steigans favorittomgrep er "Cui Bono?" - hvem tjener på det. Med bakgrunn i det er han glad i å forsøke å peke på hvem som "egentlig kan stå bak". Det er fristende å forsøke det grepet på hans egen blogg. Hvem tjener på at venstresiden bruker tid og krefter på å jakte spøkelser og konspirasjoner heller enn å gå etter reelt eksisterende og velkjente maktstrukturer? Hvem tjener på at venstresiden blir assosiert med spinnville konspirasjonsteorier, og dermed ikke vil bli tatt på alvor heller i andre spørsmål? Hvem tjener på at nettsteder som sprer klimaskepsis spres og promoteres? Hvem tjener på at antirasisme blir mistenkeliggjort og forklaringsmodeller basert på kultur og religion får overstyre klasse og økonomi?

Det finnes en gruppe som tjener på alt dette: Den politiske ytre høyresiden. Etter Steigans egen logikk burde jeg dermed konkludere at det er de som står bak bloggen. Det tror jeg derimot ikke det er. Jeg tror det er Steigan sjøl, og i tillegg til å vise begrensningene i Cui Bono-tenkinga, er det bare trist.

Forkortet versjon på trykk i Klassekampen 23.4.2016.

“Falsk flagg”
Derfor var det trist å se at det nå tydeligvis hadde bikket fullstendig over for Steigan. En av konspirasjonsteoretikernes yndlingsøvelser er nemlig å spekulere i at voldelige aksjoner og terrorhandlinger egentlig er en såkalt “falsk flagg” -operasjon - at det egentlig er noen helt andre (gjerne gruppen som blir angrepet) som står bak. Det er blitt påstått om omtrent hvert eneste voldelige angrep i nyere tid av konspirasjonsmiljøene, fra 9/11 til 22/7. Det virker som det eneste som er sikkert er at det ikke er de som tilsynelatende står bak som er ansvarlige

Dette var så langt jeg gadd å lese, hva vill du egentlig frem til? Vi mennesker er et flokkdyr, og i alle sammenhenger der vi er flere enn 2 personer starter konspirasjonene, så jeg spør deg, når slutter politikere eller andre maktstrukturer å konspirere?
9/11 er tydeligvis ikke presentert korrekt, etter hva som skrives om "hemmelige sider" i avisene, så hvordan kan du si så klart at konspirasjonsteoretikernes kilder ikke var satt sammen rett?

Det er helt greit å være politisk uenig med både Steigan og andre, men dette er søppel så langt jeg gadd engasjere meg.

Kanskje du kan tolke verden bedre ? Behovet er stort.Du vet selv at det finns ulike vinklinger når historiebøker skal skrives. Jeg kan anbefale deg å lese "Tragedy and Hope" av Carroll Quigley.

"Jeg gidder ikke lese alt, men jeg vet det er søppel".

Høres ut som du ikke hadde trengt å lese noe som helst, du har jo bestemt deg på forhånd.

Trist å registrere at Kjelstad fører vidare denne typen stalinistisk heksejeger-mentalitet i partiet Raudt. Tjen folket skal tydeligvis ikkje få monopol på å vidareføre dei svartaste sidene frå akp-tradisjonen.

Men bimbo-retorikken er så billig at ingen av dei angripne har grunn til å bry seg nemneverdig om dette antisaklege fjolleriet.

Flere kommentarer. Ingen som så langt kan peke på en eneste feil i det som står i innlegget, ergo ingen substansiell kritikk.

Selvsagt driver verdens rike og mektige og rotter seg sammen både her og der. Men det skjer i alle hovedsak gjennom velkjente strukturer. De trenger ingen hemmelige nettverk, akkurat som vestlige land ikke trenger å igangsette massedrap på egne borgere for å få gjennomført politikken sin.

Dette er ingen "heksejakt". Det er en politisk og saklig fundert kritikk, i hovedsak på kildebruk. At folk går inn i en slags "krenket"-modus heller enn å ta tak i kritikken ser jeg bare på som et tegn på at de ikke har saklige argumenter.

Hei Ronny

Jeg er glad for at noen skriver dette. Jeg har over tid opplevd at det har blitt mer og mer ubehagelig å følge Steigans blogg og skriverier, og jeg skulle ønske hans gjennomslag i deler av Rødt, der jeg selv er medlem, var mindre. Konspirasjonsteorier, av den typen som Steigan har begynt med, og som kildene han bruker i stor grad er eksperter på, er farlige for en politisk bevegelse som er nødt til å være fundert i virkeligheten.

Jeg jobber med klimaforskning på UiO og, skriver dette fra konferansen European Geosciences Union 2016 i Wien, så det å se at Steigan er med på å legitimere klimafornektende nettsteder var for meg svært skuffende.

Takk for det, Hans.

Jeg har tidligere ikke brydd meg så mye om Steigans blogg, selv om jeg vel har kommentert noen av punktene over i enkelte debatter på FB. Jeg har regnet den som en av en hel haug med nettsider som sprer desinformasjon på internett. Men jeg har sett det samme som deg. Flere som jeg ellers regner som presumtivt oppegående sprer denne nettsiden ukritisk, og da kan den bli oppfattet som representativ for deler av venstresiden. Det ville vært ekstremt skadelig for den som faktisk vil ha mer radikal politikk.

Ser ut til at noe likevel mangler: "Check! " på disse :
Libertè Check!
Egalitè Check!
Fraternitè ?

Ja, det er gjerne lite av slikt på konspirasjonssider, Anonym. Derfor er det jo fint du har kommet deg hit til venstresida.net!

Nå har CBS (60 Minutes) og Dagbladet også blitt tinnfoliehattbrukende konspitullinger. De påstår at Saudi-Arabia var involvert i 9/11, og at amerikanske myndigheter kan ha prøvd å dekke over sannheten.

Gaustad neste.

Sammensurim av New world order i taler bla presidenter og andre vip personer.
https://m.youtube.com/watch?v=RMVrxgvR_Xw
https://m.youtube.com/watch?v=OxPYa5mVlYU
https://m.youtube.com/watch?v=q1r-3q9PXoM
SV Kristin Halvorsen snakker om en FN/UN ledet verdensordre.
https://m.youtube.com/watch?v=caaugWo4UAo

Da bør jo NWO konspirasjonen være plukket ned å lagt i graven ?

Her er en veldig kortfattet og vel dokumentert sammenfattning av rare ting i den offesielle 9/11 versjonen. Som absolutt burde stikke hull på noen myter og lage grunnlag til kritiske spørsmål rettet mot de offesielle sannheter rundt hendelsene på 9/11. Før du kritiserer bør du sjekke fakta i video.
https://m.youtube.com/watch?v=hgrunnLcG9Q

Du snakker om falsk flagg som om du faktisk viste hva det var?
Du får lese litt om de som står i texsten her.
naval warfare, a “false flag” refers to an attack where a vessel flies a flag other than their true battle flag before engaging their enemy. It is a trick, designed to deceive the enemy about the true nature and origin of an attack.

In the democratic era, where governments require at least a plausible pretext before sending their nation to war, it has been adapted as a psychological warfare tactic to deceive a government’s own population into believing that an enemy nation has attacked them.

In the 1780s, Swedish King Gustav III was looking for a way to unite an increasingly divided nation and raise his own falling political fortunes. Deciding that a war with Russia would be a sufficient distraction but lacking the political authority to send the nation to war unilaterally, he arranged for the head tailor of the Swedish Opera House to sew some Russian military uniforms. Swedish troops were then dressed in the uniforms and sent to attack Sweden’s own Finnish border post along the Russian border. The citizens in Stockholm, believing it to be a genuine Russian attack, were suitably outraged, and the Swedish-Russian War of 1788-1790 began.

In 1931 the Japan was looking for a pretext to invade Manchuria. On September 18th of that year, a Lieutenant in the Imperial Japanese Army detonated a small amount of TNT along a Japanese-owned railway in the Manchurian city of Mukden. The act was blamed on Chinese dissidents and used to justify the occupation of Manchuria just six months later. When the deception was later exposed, Japan was diplomatically shunned and forced to withdraw from the League of Nations.

In 1939 Heinrich Himmler masterminded a plan to convince the public that Germany was the victim of Polish aggression in order to justify the invasion of Poland. It culminated in an attack on Sender Gleiwitz, a German radio station near the Polish border, by Polish prisoners who were dressed up in Polish military uniforms, shot dead, and left at the station. The Germans then broadcast an anti-German message in Polish from the station, pretended that it had come from a Polish military unit that had attacked Sender Gleiwitz, and presented the dead bodies as evidence of the attack. Hitler invaded Poland immediately thereafter, starting World War II.

In 1954 the Israelis hired a number of Egyptian Jews to plant bombs in American and British cinemas, libraries, and other civilian targets to be blamed on the Muslim Brotherhood or other malcontents. The plan, known as the Lavon Affair, was part of an effort to convince the British to retain their military presence in the occupied Suez Canal zone. Several bombings took place, but the British were ultimately forced out after Nasser nationalized the canal in 1956.

In 1962 the US Joint Chiefs of Staff authored a document called Operation Northwoods calling for the US government to stage a series of fake attacks, including the shooting down of military or civilian US aircraft, the destruction of a US ship, sniper attacks in Washington, and other atrocities, to blame on the Cubans as an excuse for launching an invasion. President Kennedy refused to sign off on the plan and was killed in Dallas the next year.

In August 1964 the USS Maddox, a US destroyer on patrol in the Gulf of Tonkin, believed it had come under attack from North Vietnamese Navy torpedo boats, engaging in evasive action and returning fire. The incident led to the Gulf of Tonkin resolution authorizing President Johnson to begin open warfare in Vietnam. It was later admitted that no attack had occurred, and in 2005 it was revealed that the NSA had manipulated their information to make it look like an attack had taken place.

In June 1967 the Israelis attacked the USS Liberty, a US Navy technical research ship, off the coast of Egypt. The ship was strafed relentlessly for hours in an apparent attempt to blame the attack on Egypt and draw the Americans into the Six Day War, but amazingly the crew managed to keep it afloat. In 2007 newly released NSA intercepts confirmed that the Israelis knew they were attacking an American ship, not an Egyptian ship as their cover story has maintained.

In the fall of 1999, a wave of bloody apartment bombings swept through Russian cities, killing 293 people and causing widespread panic. Although blamed on the Chechen terrorists that the Russians were fighting in the Second Chechen War, FSB agents were caught planting the exact same type of bombs as in the other blasts later that month. The government claimed that the bomb was part of a security exercise and Vladimir Putin came to power as the next Russian President on the back of the terror wave later that year.

Én ting er selve bloggen – en annen ting er kommentarfeltet, som har blitt en boltreplass for alt fra nazister til ymse konspirasjonslokoer hvor alt fra Illuminati til NWO til satanisme til klimafornektelse er gjengs. Det burde lyse noen varsellamper når man tiltrekker seg den typen folk.

Pål Steigan svarer: http://steigan.no/2016/04/13/skapte-begrepet-islamofobi-sier-na-vi-tok-f...

For øvrig er det flere tråder som diskuterer denne artikkelen og oppslaget på bakgrunn av den i dagens KK i Facebook-gruppa «Vi som bryr oss om avisa Klassekampen» (blant annet med KK-redaktør Braanen som deltaker i diskusjonen).

Det handler om 28 sider som ikke er offentliggjordt, og som ofrene etter de som døde vil ha frigitt. Slik det er nå, er det
noen få som får tilgang i spesialrom hvor de kan lese dem.Det lekker ut noe fra dem som har lest dette.
https://28pages.org/2014/07/17/video-rep-massie-on-the-experience-of-rea...
28 pages are only one way government has stonewalled us – 9/11 widow
https://www.youtube.com/watch?v=y8SU42--AN4

Utrolig bra skrevet, Ronny.
Håper noen på høyresida tar seg tid til å gjøre det samme med tullingene i Sian og andre konspirasjonssider.
Vi har mer enn nok av reelle utfordringer og problemer å debattere om vi ikke skal bruke tiden på tøv og usannheter.

Eg har skrive eit utførleg svar til Ronny Kjelsbergs åtak på Steigan her:

http://steigan.no/2016/04/24/uro-i-konsensusland/

Det er flere momenter som er årsak til at folk stiller spørsmål og lager teorier.
Det at de ikke får skikkelig informasjon. Tåkeleggingen som foregår i media, med kryptiske budskap der man sier ting på en diffus måte. Under er 3 eksempler.
Når det mangler informasjon, så forårsaker det spekulasjon.

Eksempel 1: Tema Libyakrigen i Aftenposten:

Støre skriver kryptisk at «det kan stilles spørsmål ved mangfoldet av drivkrefter i beslutningsprosessen i blant annet Paris og London.» Hva betyr det? Ble Norge presset av franske og britiske myndigheter?
«Det kan sies mye om opptakten til aksjonen,» skriver Støre videre. Dessuten kan det «sies mye om gjennomføringen». Problemet er, ganske enkelt, at det ikke gjør det.Hva hadde skjedd? Endret Støre mening? Gikk Norge til krig mot utenriksministerens vilje? En diplomat i UD, som får være anonym, sier det slik: «Krigen kom fra et annet hold.»
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/For-a-fa-svar-om-Norges-bom...

Eksempel 2: Hillary Clinton på Norgesbesøk. ( Ikke helt ny, men ganske underholdende)

Da f eks Hillary Clinton var i Norge, så ble det skrevet lite å bli klok på om hvorfor hun skulle til Tromsø. Nordlys skriver en plass kun EN setning : Tema for båtturen er fokus på nordområdespørsmål. (Nok om det!) Handlet det om alternativ handelsrute via Nordøstpassasjen til Kina med 40 % lavere driftsutgifter for handelsflåten pga. global oppvarming? Handlet det om Millitære interesser ? Hva sa det oss? Hva var overskriften ?
Nordlys kunne fortelle mer : " Hillary spiste drømmemiddag". Trenger vi å vite mer ?
http://www.nordlys.no/nyheter/hillary-spiste-drommemiddag/s/1-79-6087546
Nå har vi sagt det! Vi slapp katta ut av sekken der.
De skriver også veldig diffust, man blir ikke blir noe klokere: Et eksempel.Utdrag :"Her vil de to utenriksministrene, Clinton og Støre, diskutere ulike aspekter av nordområdene med nøkkelpersoner innenfor ulike sektorer."Hva sier det oss ? Her skulle vi vite at hun skulle til Tromsø. Ja nå har vi sagt det folkens. La oss holde på med politikk. Stol på oss.

Eksempel 3:
"Damebladet" VG : ( les den underholdende artikkelen så skjønner du nok om det som er deg forunt å forstå)
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stoltenberg-regjeringen/jens-til-hill...
(Stoltenberg )- Og så snakket dere om ferie?
- Ja, hun sa hvor viktig det var å ha ferie. At hun passet på at de skulle ha ferie da Bill var president, og at hun er opptatt av å få det til nå. Men en person i en posisjon som hennes, har ikke noe særlig tid til ferie, sier Stoltenberg.
I kveld reiste Clinton videre til Tromsø, hvor hun etter det offisielle programmet skal spise en privat middag med utenriksminister Jonas Gahr Støre - den norske politikeren som trolig kjenner Clinton best.
- Hun har et veldig nærvær og er veldig til stede i rommet. Hun er lett og snakke med og er veldig inviterende, sier Støre."
Saklig informasjon og nok informasjon :)

Definition of being smart:
Its about beeing like a submissive to the dominant ruling class ,not about beeing smart. To the dominant rulig class, you are smart if you act like a submissive. "
http://i2.wp.com/gmmuk.com/wp-content/uploads/2015/05/MSM-BS-e1439169225...

Jeg skal bare kommentere et par kjappe ting her:

1) verken jeg eller andre har det jeg har sett betegnet spekulasjoner om at noe av det som står i de hemmeligholdte sidene fra 911-rapporten kan implisere noen fra den Saudiske kongefamilien som "konspirasjonsteorier". Som alle andre teorier krever den selvsagt bevis, men den er jo langt fra helt usannsynlig gitt kjente bånd mellom Al Quaeda og Saudi-Arabia, nasjonaliteten til kaprerne go USAs geopolitiske interesser.

2) På ingen måte må denne artikkelen leses som noe forsvar for kvaliteten på VG, Dagbladet eller den generelle vestlige dagspressen. Der kan man finne mye rart (om enn sjelden direkte konspiranoia) og det kan jeg godt skrive om, og det har jeg også gjort, men denne gangen var det noe annet som var temaet.

Den er grei. Der var VG jammen ute i dag med nytt i saken :)
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/usa/hemmelige-dokumenter-kan-kaste-nyt...

Forøvrig så har jeg (sikkert mot bedre vitende hva angår å kaste bort tid, men hva gjør man ikke for å beholde statusen som yrkeskverulant) svart på teksten Brendberg lenket opp over: http://venstresida.net/?q=node/3799

Jeg er sjokkert over den "analysen" du gjør.
Den må sies å være minst like konspiratorisk (i betydning "uten bevisførsel") som du beskylder Steigan for å være.
Jeg har fulgt med på Steigans blogg lenge, og ingen kan beskylde Steigan for ikke å underbygge sine meninger.
Denne bloggen er langt mer informativ enn mye av det som flyter rundt på nettet.
Du kan jo mene hva du vil om kildene, men da må du ta med alle - både vestlige/internasjonale hovedaviser, vitenskapelige tidsskrifter og "konspiratoriske" nettsteder. Og så må man ikke glemme at dette er en blogg - ikke en avis.

Det ser ikke ut til at du har lagt merke til alt undersøkende arbeid som gjøres omkring flere av disse "konspirasjonene", og hva disse har avdekket. Det er f.eks. i 911-"konspirasjonen" gjort meget dyktige undersøkelser, av faglig høyt kompetente folk, og involverte personer har gitt klare vitnesbyrd. I sum er det all grunn til å tro at alt ikke er som det synes. Så hva gjør man? Holder kjeft?
Det hadde kanskje passet deg.

For å sette det litt på spissen:
Det virker som at du er såre fornøyd med den historien som blåses ut av papptrompetene hos de offisielle "nyhets"-formidlerne.
Vår deltakelse i våre alliertes halsløse politikk bør ikke spørsmålsstilles, av frykt for å virke konspiratorisk.
Våre verdenskapitalister og verdenspolitikere snakker ikke sammen i lukkede selskaper - overhode ikke.
Hva som foregår i politiske og økonomiske lønnkamre får vi alle vite gjennom daglig presse.
Alternative teorier krever du nærmest empiriske bevis for (men slikt finnes ikke i politikken).

Jeg har lenge undret meg på hvorfor venstresida ikke klarer å konsolidere seg.
Ditt innlegg gir meg faktisk endel svar (selv om du ikke direkte besvarer noe).
Dersom din holdning til det som burde være meningsfeller skal være premiss i dagens Rødt står det svært dårlig til på "vestresida".
Men du klarer deg nok.

Sandnes - se 3 kommentarer opp der jeg skriver "Jeg skal bare kommentere et par kjappe ting her:

1) verken jeg eller andre har det jeg har sett betegnet spekulasjoner om at noe av det som står i de hemmeligholdte sidene fra 911-rapporten kan implisere noen fra den Saudiske kongefamilien som "konspirasjonsteorier". Som alle andre teorier krever den selvsagt bevis, men den er jo langt fra helt usannsynlig gitt kjente bånd mellom Al Quaeda og Saudi-Arabia, nasjonaliteten til kaprerne go USAs geopolitiske interesser.

2) På ingen måte må denne artikkelen leses som noe forsvar for kvaliteten på VG, Dagbladet eller den generelle vestlige dagspressen. Der kan man finne mye rart (om enn sjelden direkte konspiranoia) og det kan jeg godt skrive om, og det har jeg også gjort, men denne gangen var det noe annet som var temaet."

Ja, jeg har faktisk lest hele linken - helt unødvendig for deg å klippe/lime! Eller er dette en standard klausul du vedlegger?

Rent logisk: Hvordan tolker vi det som nå kommer fram om 9/11, i forhold til hva tidligere "konspirasjoner" allerede har avdekket?
Dersom én tråd i konspirasjonen holder, er det all grunn til å forske videre, synes du ikke?
Og dersom én konspirajonsteori skulle vise seg å være sann, følger det vel at andre også kan ha kvaliteter?
-Du gir jo ikke noen særlig klar definisjon av "konspirasjon" - kan du gjøre det?
-Hva tenker du om "korrupsjon" som et rent binært begrep? Finnes det grader av korrupsjon?

Det er helt nødvendig for oss "ikke-akademikere" å forstå måten du ordlegger deg på, dersom vi skal kunne kommunisere.
Og så får vi ikke glemme: Utgangspunktet her er Steigans blogg.
Allerede i hans svarartikkel 30.april faller dine angrep sørgelig til marken.

Du behøver ikke å klippe/lime inn tidligere digresjoner, bare svare direkte.

Dersom du leser den første lenken i artikkelen, vil du komme til en artikkel hvor jeg diskuterer konspirasjonsteorier på et mer overordnet plan. Den svarer på en del av disse spørsmålene dine.

I denne saken har ellers det jeg har karakterisert som konspirasjonsteorier handlet om at europeiske eller amerikanske myndigheter lar haugevis av egne sivile drepe under "falsk flagg" for å fremme ulike politisk agendaer, uten at det betyr at alle slike teorier handler om det selvsagt.

Med den kvalitet 'venstreside' har højresiden i dag alt, alt for let spil. (Min kommentar på artiklens hjemmeside)

Ronny, du er vel godt klar over, at du selv (og alle andre), der accepterer den officielle version af 9/11 køber en 'konspirationsteori'? Det er så blot det dybt korrupte amerikanske establishment's version af en konspiration om Al Qaeda. Du tror altså på CIA, Cheney og Bush? - Jeg betragter CIA og folk som Cheney og Bush som de mindste troværdige mennesker i verden. Din tilgang synes ikke lige frem skarp.

Mht. falske flag og konspirationsteori generelt så ligger det i sagens natur, at man er nødt til at spekulere og undersøge ting, der er vanskelige at finde mange bekræftelser på - alene for at kunne sætte spørgsmålstegn ved de officielle versioner. Men at sætte generelt spørgsmålstegn ved selve ideen om 'konspirationsteorier' og 'falske flag' er uendeligt anti-intellektuelt og dybt konservativt.

Når det gælder om at implementere 'falske flag', så er CIA verdensmestre i 'falske flag' operationer. Hvor de siden anden verdenskrig konstant har støttet 'oppositioner' i alverdens lande og på den måde fået styrtet 'regimer', som ikke ville tjene USAs korporative interesser (der er en god del seriøs) litteratur omkring dette. Men den kender du vel, når du fører dig frem som velorienteret). Ja, CIA er et instrument for amerikanske korporative magtforhold. Det sagde Bernie Sanders allerede for fyrre år siden og han har stået ved det i den nærværende valgkamp. Og du trækker Cass Sunsteins bog frem som argument. Suk...

Jeg skal ikke bruge hele dagen på dette her. Så jeg vil nøjes med et par link nedenfor, jeg lige har googlet frem efter hukommelsen på et par minutter. Her først et link til min egen artikel om USAs korrupte politiske system, USAs korporative imperialisme og vores mediers propaganda for USAs krig i Syrien lige nu: http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/USAs-politiske-system-er-korr...

Martin Luther Kings familie vandt i 1999 en retssag mod den amerikanske regering for en eller anden form for medvirken i MLK's drab: "Dr. Martin Luther King’s family and personal friend/attorney, William F. Pepper, won a civil trial that found US government agencies guilty of assassination/wrongful death. The 1999 trial, King Family versus Jowers and Other Unknown Co-Conspirators, is the only trial ever conducted on the assassination of Dr. King. The King Center fully documents the case, with full trial transcript (to more fully explain the following summary of evidence, here is the best article I’ve found)."

Selvom Kings familie bad om, at medierne skulle sprede denne historie, så er det vist aldrig sket (fortæl mig endelig, hvis jeg tager fejl!): "Coretta Scott King: “We have done what we can to reveal the truth, and we now urge you as members of the media, and we call upon elected officials, and other persons of influence to do what they can to share the revelation of this case to the widest possible audience.” – King Family Press Conference, Dec. 9, 1999."
http://www.washingtonsblog.com/2015/01/martin-luther-king-assassinated-u...

I 2013 fik en engelsk statsborger rettens ord for, at BBC havde lavet falske repræsentationer af 9/11. Her et citat fra artiklen:
"Tony Rooke refused to pay a TV license fee because the BBC intentionally misrepresented facts about the 9/11 attacks, he alleged. It is widely known that the BBC reported the collapse of World Trade Center Building 7 over 20 minutes before it occurred. WTC 7 was a 47-story skyscraper that was not hit by a plane on 9/11 but collapsed at free-fall speed later that day.

So Rooke said the BBC had to have had prior knowledge to a terror attack making them complicit in the attack. He presented the BBC footage to the judge along with a slew of other evidence, and the judge agreed that Rooke had a reasonable case to protest. Rooke was found not guilty and he was not fined for failure to pay the licensing fee."
https://www.sott.net/article/266268-UK-man-wins-court-case-against-BBC-f...

Læs om den canadiske filosof og fredsaktivist John McMurtry her https://en.wikipedia.org/wiki/John_McMurtry
Se denne video hvor han går kritisk til den officielle 9/11 konspirationsteori: https://www.youtube.com/watch?v=93qmlKH_d8c

Der er meget, der tyder på, at John F. Kennedy også blev myrdet af højtstående amerikanske folk - sammen med CIA og/eller FBI. Læs nogle af de (mange) vigtige bøger til belysning af sagen. Eller læs blot dette interview med Oliver Stone i 2013:

"Were there any revelations that were so shocking that you left them out?
[Stone:] No. The most shocking part is in the film and very clearly outlined. It's the sequence of the shooting, the timing, the case the Zapruder film makes for our film, the wounds and the autopsy. It's all quite shocking when you think about it – think seriously about it. It doesn't make any sense the way they described it. That's the most shocking part of the case.

"Will the government ever release all of the assassination records?
[Stone:] That's a tough question. We don't even know how many there are. But we know from former Washington Post writer Jefferson Morley that, on October 25 in the Dallas Morning News, the CIA has acknowledged that, in a sworn affidavit, the agency retains 1,100 records related to the assassination that have never been made public. These files are not believed relevant to the death, but they concern the operation with six CIA employees involved in the JFK story who reported directly to James Angleton, the head of the CIA's counterintelligence staff, and Deputy Director Richard Helms, who attacked the film. These people were not investigated and they all hated Kennedy." http://www.rollingstone.com/movies/news/oliver-stone-looks-back-at-jfk-2...

Og bekreftelsene på at denne tenkingen faktisk *er* et problem for venstresiden, noe enkelte som har kritisert meg ikke vil innse, kommer det villig stadig flere eksempler på.

Huff. Folk som pusher sånt glemmer det helt vesentlige - den absolutt sterkeste psykologiske mekanismen blant mennesker flest er IKKE det å lage kronglete forklaringsmodeller - det er benektelsen. "Så ille kan det da ikke være" , "Joda det er fælt med krig, men de bombene _vi_ slipper er det jo ikke så farlig med", etc. etc. ad infinitum. Bortforklaringer og det å slippe motbør på arbeidsplassen, sosialt, i familien, i omgangskretsen, og det å bedrive spyttslikking og bortforklaring for maktapparat er hundrevis av ganger sterkere psykologiske mekanismer og en sterkere sosial og mental kontroll enn de aller aller fleste klarer å engang forestille seg. Det er derfor det er så FÅ av folk som Albert Camus, Sokrates, Semmelweiss og de få fyrtårnene som stikker seg ut godt nok til at vi ikke kan unngå å få øye på dem av og til.

https://www.google.no/search?q=Albert+Camus+quote&newwindow=1&rlz=1C1GGG...

Når det gjelder det helt grunnleggende håpløse argumentet om at "det finnes flere eksempler på at folk som har møtt stor motbør og mange innenfor fagmiljø har vært uenige med, som har vist seg å få rett, derfor er det at mange er uenig med deg en indikasjon på at du har rett", kan jeg anbefale slutten av denne artikkelen: http://venstresida.net/?q=node/3614

Hva angår de andre påstandene her, så har disse konspirasjonsmiljøene laget seg helt flotte ekkokammer på internett hvor de kan "bedrive spyttslikking og bortforklaring" for hverandre uten å møte plagsomme motstemmer, så det ville jeg ikke bekymret meg for. Gruppa "Vi som bryr oss om avisa...." som avisa det er snakk om har måttet gått ut og tatt aktivt avstand fra er et svært godt eksempel på det.

Kan vi vente annet? Mannen har - i likhet med resten av Akp ml - støtta aller verdens verste massemordere som Pol Pot, Kim il-Sung, Stalin, Mao osv osv. Syke ekstremister med en løs skrue. Dette dokumenterer jo Steigan til fulle nå. Men det er jo ikke noe forbud mot å være gal...

Sie sind Unternehmer/Partner, Politiker, Pfarrer, brauchen Strom, eine freistehende Person, ein Musiker, ein Student ab 18 und alle Sportler, die dringend Geld brauchen? Fällt es Ihnen schwer, Ihre finanziellen Verpflichtungen zu begleichen, um ein gesünderes oder ausgeglicheneres Leben zu führen? Wollen Sie Ihre Träume als erfolgreicher Mensch mit Reichtum, Macht und Berühmtheit in dem verwirklichen, was Ihr Herz begehrt? Als Neumitglied profitieren Sie von tollen Vorteilen des Vereins. Jedes Mitglied erhält sofort eine Summe von 1.000.000 US-Dollar, ein Auto Ihrer Wahl und ein kostenloses Zuhause an einem beliebigen Ort, national oder international, einschließlich eines monatlichen Einkommens von 3.000 US-Dollar. Als Mitglied dieser großartigen Gesellschaft ist alles, was Sie im Leben erreichen möchten, mit der Illuminati Brotherhood Society grenzenlos. Es gibt keine Verbindung zu menschlichem Blut. Keine Geldgebühr für den Beitritt, sondern nur die Kosten für alle Gegenstände, die für Ihre erfolgreichen Initiationsrituale benötigt werden. Wenn Sie für die Verarbeitung bereit sind, wenden Sie sich bitte noch heute an den großen Initiator Lord Gibson Washington DC USA
an
oder WhatsApp; +15596663909 oder noch besser rufen Sie ihn für weitere Informationen an unter +14083894666
Heil dem Licht
Grüße!
Zone 4 Bürgerkontakt.
DER ILLUMINATI-TEMPEL.?

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering