Like betingelser for alle ansatte


Klikk på faksimilen for å komme til Universitetsavisa.

Jeg er intervjuet i Universitetsavisa i dag rundt spørsmålet om arbeidsvillkår for vitenskapelig ansatte ved NTNU. Utover det dere kan lese der tror jeg det er svært uklokt om NTNU som det eneste av de tradisjonelle og store norske universitetene går bort fra 50/50-fordeling av forskning og undervisning som hovedregel for vitenskapelige stillinger, til fordel for et mer ledelsesstyrt system. Det signaliserer et syn på akademisk frihet som vil skremme bort mange av de beste vitenskapelige ansatte fra å søke seg dit. I tillegg svekker det det konkrete innholdet i forskningsbasert undervisning, noe som burde bekymre en del studenter.

Utdrag av saken er sitert under. Klikk på faksimilen for å lese alt:

- På sikt er det uholdbart at nyansatte har bedre vilkår enn dem som sitter med lang erfaring og høy kompetanse. Urettferdighet går utover motivasjon og arbeidsmiljø, sier Ronny Kjelsberg, som før fusjonen var hovedtillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved HiST.

- Hvis det ikke er like betingelser, er vi ikke ett universitet. De ansatte ved de tidligere høyskolene må få mer forskningstid på sikt. Så lenge ting er midlertidig tror jeg de fleste kan leve med at det ikke er like vilkår i en overgangsfase, men det må settes en dato for når det skal bli likebehandling. Vi kan ikke leve med forskjellsbehandling, sier Kjelsberg.

- Hvis det ender opp med at vi får et skille i forskningstid for ansatte med lik stillingsbeskrivelse, er det en fare for å få et A- og B-lag. Det samme kan skje om stillingsbeskrivelser i utlysninger velges etter økonomisk handlingsrom og ikke kvalifikasjoner. Tradisjonelt har det vært mindre økonomisk handlingsrom ved høyskolene. Hvis økonomien avgjør, og stillinger ved disse miljøene utlyses som førstelektor eller dosent med mindre forskningstid enn førsteamanuensene, kan det også føre at vi får et A- og et B-lag.

- Det er ikke så mange det er snakk om at det er en uoverstigelig kostnad å rydde opp i denne urettferdigheten, sier Kjelsberg.

- Stillingsbeskrivelsene skulle beskrive ansattes kompetanse, men er i ferd med å bli et styringsverktøy for ledelsen, sier Kjelsberg med et sukk.

Han mener det virker som om NTNU-ledelsen har innsett at ordningen med forskjellsbehandling av ansatte med lik stillingsbeskrivelse ikke er akseptabel, men at de ennå ikke vet hva de skal gjøre med saken.

Kjelsberg er spent på å se hvor mange allerede fast ansatte som kommer til å søke ny jobb i NTNU for å få like rettigheter som nyansatte.

- Jeg tror antallet slike søknader kommer til å øke etter hvert hvis man for eksempel ser at nyansatte kolleger har helt andre vilkår enn man selv har. Det er svært uheldig om likebehandling skal sikres ved at man må søke jobb på nytt, sier Kjelsberg.

Saken er også en nyhetssak hos NTL: https://www.ntl.no/nyheter?p_document_id=133917
UA kommenterer: http://www.universitetsavisa.no/uamener/2016/04/08/Alle-er-like-noen-er-...

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering