Lokalsykehus under press

Denne viktige rapporten fra DeFacto bør hentes fram før valgkampen i alle kommuner og fylker hvor det finnes lokalsykehus:
http://www.de-facto.no/bilder/103612Lokalsykehus-1.doc

Noen av konklusjonene fra rapporten (sitert fra DeFactos hjemmesider):

I løpet av årene etter 2002 har nedbyggingen av lokalsykehusene blant annet omfattet dette:

1 lokalsykehus er lagt helt ned (Farsund sykehus, Helse Sør)

2 lokalsykehus har mistet alle akuttfunksjoner (Florø sjukehus, Helse Vest er gjort om til såkalt ”nærsjukehus” og Mandal sykehus, Helse Sør er gjort om til rehabiliteringsavdeling under Sørlandet sykehus)

4 lokalsykehus har mistet den kirurgiske akuttberedskapen helt eller delvis; (helt lagt ned ved Lærdal sjukehus (Helse Vest), og delvis lagt ned ved Larvik sykehus (Helse Sør), Moss sykehus (Helse Øst) og Mosjøen sykehus (Helse Nord))

2 lokalsykehus (av de som fortsatt har akuttfunksjoner) har fått innskrenket fødetilbudet (fra fødeavdeling til fødestue); Mosjøen sykehus (Helse Nord) og Lærdal sjukehus (Helse Vest).

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering