Disiplin og profesjon


Faksimile fra Klassekampen 8.2.2016

Det er en problemstilling som har vært bærende for meg hele veien i fusjonsprosessen mellom HiST, HiÅ, HiG og NTNU - det er at den ikke må føre til at mangfoldet vi tilbyr studentene blir mindre. Det må ikke bety at verken de mer teoritunge eller de mer praksisorienterte studiene mister noe av særpreget sitt. Resultatet av det vil være at færre studenter vil kunne finne et tilbud som passer dem, og vi vil ha et snevrere tilfang av ulike typer kandidater å tilby samfunnet etter endt studieløp.

Les mer om det f.eks. her:
Muligheter og farer med et gigant-NTNU http://venstresida.net/?q=node/3678
Likhet og mangfold i nye NTNU http://venstresida.net/?q=node/3762
Vitenskap og profesjon: Teknologiutdanningene etter fusjonen http://venstresida.net/?q=node/3755

Etter at rektors innstilling til ny fakultetsstruktur nå er klar, kan det se ut til at mine bange anelser delvis er i ferd med å slå til. Særlig på ingeniørsiden kan det se ut til at NTNUs tradisjonelle disiplintenking og orientering har fått fullt gjennomslag. Miljø som har vært organisert sammen i 100 år blir splittet opp.

Hvor alvorlig, og potensielt negativt dette blir for utdanningene avhenger selvsagt av hvor langt denne tenkingen får gjennomslag, og da særlig ned på instituttnivå. Dersom oppsplittingen fortsetter også der, er det stor fare for at utdanningskvaliteten vil lide.

Nettopp utdanningskvalitet har vært noe NTNUs rektor jevnlig har sagt at NTNU kunne lære av høgskolene i denne fusjonsprosessen. Men dersom det var noe ektefølt og ikke bare et verbalt glidemiddel i fusjonen, er det synd hvis han ikke ser sammenhengen mellom kvaliteten på utdanningen, og nettopp det å organisere seg rundt den. Selvsagt vil det måtte være en balanse mellom å organisere seg etter disiplin og profesjon, det er neppe heldig med en ensom matematiker på hvert sitt institutt. Men det er heller ikke gunstig å gå for langt motsatt vei. NTNU-modellen med rendyrket disiplinorganisering fungerer dårlig for profesjonsutdanninger som krever tett samarbeid om utdanningen på tvers av fagdisipliner.

Jeg har kommentert noen av disse momentene i en sak i dagens Klassekampen (se faksimile under) - og kjøp avisen for å lese hele saken:

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering