Studie viser: USA er ikke et demokrati

Jeg vil rette en takk til dagens Klassekampen som gjorde meg oppmerksom på studien "Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens" av Martin Gilens og Benjamin I. Page.

https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/mgilens/files/gilens_a...

Her bruker forskerne tilgjengelig data for å teste statistisk ulike modeller for det politiske systemet i USA. Problemstillingen er hvor mye makt som finnes blant "vanlige folk" på politiske beslutninger (demokrati) målt opp mot ulike typer av elitemakt (oligarki?). Konklusjonen er nedlående:

"When the preferences of economic elites and the stands of organized interest groups are controlled for, the preferences of the average American appear to have only a minuscule, near-zero, statistically non-significant impact upon public policy."

Dette er USA, og landet er kanskje mer ekstremt enn mange andre vestlige "demokratier" (ja, om denne studien er i nærheten av rett bør man sette det i anførselstegn), men resultatene er såpass tydelige at konklusjonen om enn i en mildere form, godt kan være gyldig også i f.eks. Norge.

For også her har vi mennesker med mye mer ressurser enn andre, som gir milliongaver til politiske partier og etablerer tenketanker for å spre sine ideer i offentligheten. (Olav Thon er et nærliggende eksempel som rykket inn helsidesannonser til støtte for Frp i større norske aviser før sist valg, og som også sponser den xenofobe tenketanken "HRS", men det er jo ellers bare å se på pengegavene til Høyre og Frp samt sponsorene til Civita for å få eksempler.) At vi i Norge også har en sterk fagbevegelse som har forsøkt å demme opp for dette med lignende strategier og egne tenketanker har kanskje hjulpet, men neppe løst problemet.

Min tese: Når noen har mye mer ressurser og makt enn andre, vil de bruke disse ressursene og denne makten til å forsvare og øke sin mengde ressurser og makt. En påstand om at de stort sett vil agere nettopp slik, kan også finne støtte i forskning. Flere nyere studier har vist en sterk korrelasjon mellom velstand, egoisme, grådighet og manglende empati (Gordon Gekko var ikke bare en parodi.). Se f.eks.:
http://www.pnas.org/content/109/11/4086.abstract
http://cdp.sagepub.com/content/20/4/246.abstract

Eller et par mer populærvitenskapelige framstillinger av (noe av) forskningen:
http://business.time.com/2011/08/12/study-the-rich-really-are-more-selfi...
http://www.scientificamerican.com/article/how-wealth-reduces-compassion/

Og fordi de nettopp har mer ressurser og makt vil de lykkes i en større grad enn de som ikke har det. Demokrati (uten anførselstegn) er derfor neppe kompatibelt med store sosiale ulikheter i et samfunn.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering