Storhaugs metode


KRIG OM HJØRNET: Krigsretorikken var klar allerede i 2006. Siden har det bare fortsatt. (Faksimile fra Dagbladet, 2006)

Etter at Kjetil Rollnes har gått ut i et slags forsvar for kontrajihadismens norske statsfinansierte tenketank "HRS" sin frontfigur Hege Storhaug, har det gått litt debatt.

Lars Gule kommenterte i en artikkel følgende: "Hege Storhaugs kunnskaper synes å bestå i å generalisere ut i fra enkeltsaker og personlige erfaringer, såkalt anekdotisk kunnskap som kan være relevant som supplerende kunnskap, men det blir et uholdbart grunnlag for å si noe generelt om et område".

HRS' metode er enkelt sagt det vi kan kalle anekdotisk akkumulasjon. Alt som kan finnes av negative saker samles og presenteres, og alt vinkles mest mulig negativt til "Islam" (som er en sekkebetegnelse som er så vid at det knappest er mulig å si noe presist eller meningsfullt om den).

I tillegg kommer ofte den etter hvert mye omtalte "essensialiseringen" - Islam blir gjort til en ene altomfattende forklaringen, og til det helt sentrale trekket ved alle som kommer fra områder hvor det er majoritetsreligionen.

Dette gir selvsagt et bilde som er fullstendig feil, men for de som allerede er på islamfryktkjøret fører jo som kjent bekreftelsesskjevheten (confirmation bias) til at det sklir rett inn.

Det er overhode ingenting verdifullt med den type bidrag til debatten - de er bare fordummende. (Og bidrar til mer hat og ekstremisme selvsagt, men det er en annen sak...)

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering