Kunnskapsløs kunnskapspolitikk

Man kan selvsagt ikke forvente at alle som åpner munnen om et tema skal ha sett seg inn i forskningsfronten på nevnte emne. Jeg hadde likevel håpet at politikere på nasjonalt toppnivå i det minste hadde et grovt begrep om godt etablert kunnskap innen de områdene de uttaler seg. Dessverre blir man skuffet gang på gang.

Denne gangen er det Frp´s Sylvi Listhaug som har rotet seg ut på den tankemessige vidotta når hun som leder for et internt kunnskapsutvalg i Frp nå går inn for økonomiske belønningsmidler til elever som fullfører videregående skole på to år. Ideen er selvsagt basert på at økonomiske insentiver skal få flere til å gjøre et bedre arbeid og gjennomfører hurtigere, noe som igjen vil spare samfunnet for ressurser.

Hva er problemet med dette resonnementet? La meg referere et par studier og resultatene fra dem.

Økonomen Dan Ariely m. tre kolleger gjorde i 2005 en studie av en gruppe MIT-studenter. De ga studentene en mengde oppgaver som involverte både kreativitet, motorikk og konsentrasjon. De forsøkte også å innføre belønningssystemer av ulike slag. For rent motoriske oppgaver førte belønningene til bedre ytelse, men for oppgaver som krevde selv helt enkle kognitive ferdigheter ble resultatet omvendt. Studentene som ble tilbudt belønning løste oppgaven dårligere enn de som ikke ble det. Og jo større belønningen ble - jo dårligere ble resultatet.

For å forsøke å undersøke om disse resultatene var kulturspesifikke eller avhengige av det økonomiske nivået på deltageren ble forsøket replisert i Mumbai, India. Det gjorde ingen forskjell. De som ble lovt de største belønningene gjorde det aller dårligst også her. De beste resultatene kom fra de som jobbet uten slike belønningssystemer.

For de som er vokst opp innenfor det menneskebildet som deler av høyresiden fortsatt hegner til - homo economicus - hvor mennesket er mer eller mindre en maskin som alltid søker det som gir mest økonomisk gevinst, kan dette virke kontraintuitivt. Men det er det egentlig ikke. Resultatene er bekreftet av mange studier innen både økonomi, psykologi og sosiologi og er mainstream: Vi mennesker er i utgangspunktet interesserte i å jobbe, lære og løse problemer. Innføring av eksterne belønningssystemer flytter fokuset over på økonomi, dreper dermed den viktige indre motivasjonen og senker prestasjonene. For den som vil en lettfattet innføring i forskningen på feltet kan Daniel Pinks bok "Drive" anbefales.

Det er liten grunn til å tro at norske videregåendeelever er vesensforskjellige fra alle andre mennesker på dette området.

Frp sitt forslag vil ha en tydelig effekt: Det vil svekke læringen i norsk skole. Det ville Listaug visst om hun hadde tatt seg tid til å kikke bare bitelitt på fagliteraturen på området før hun foreslo tiltak. Da hadde vi kanskje sluppet dette pinlige utspillet.

Innlegg i Klassekampen 11.8.15 (se faksimile)

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering