Don Quijote eller Don Corleone?

Adresseavisen har endelig fått meg bak murene - betalingsmurene that is - i forbindelse med at jeg deltok på mitt siste Fylkesting i overskuelig framtid. (klikk faksimile under for lenke)

En ting jeg har oppdaget nå, er at man burde trekke seg fra verv litt oftere, for man får så mye skryt. En heldig bieffekt er jo at man slipper å bli en bitter gammel mann som tvilholder på sine verv og posisjoner ...


NEDSTEMT: Men ikke nedstemt for det!

Gunnar Okstads kommentar om mitt virke på Fylkestinget er både morsomt skrevet og overveiende positiv, så jeg skal ikke klage på den, selv om ryktene om hvor lite jeg får vedtatt i Fylkestinget er noe overdrevet.

I motsatt til det sjarmerende, men kanskje litt Don Quijote-aktige bildet som tegnes av undertegnede har jeg faktisk fått vedtatt en del.

I forrige Fylkesting hadde jeg en interpellasjon om ansattes ytringsfrihet - et svært viktig spørsmål for undertegnede i hvert fall - som endte opp i et vedtak som tok opp i seg hovedbekymringene til undertegnede.
Lenke: http://venstresida.net/?q=node/3709

Før jul fikk jeg på plass et vedtak som sikret at Fylkeskommunen ikke ville utnytte liberaliseringer av arbeidsmiljøloven til å endre sin praksis for ansettelse og midlertidighet.
Lenke: http://venstresida.net/?q=node/3720

Og slik kan jeg fortsette bakover i tid. Jeg vil slik sett påstå at Rødt har fått mer gjennomslag i forhold til størrelsen enn mange andre partigrupper i Fylkestinget.

Men det er helt riktig at jeg fremmer en del forslag som bare får en stemme. Det er forøvrig helt bevisst, og henger sammen med flere forhold.

- Jeg fremmer relativt sett mange forslag. Og jeg fremmer de selv om jeg vet jeg ikke kommer noen vei. Jeg fortsetter f.eks. å fremme forslag om å avvikle anbudsutsetting i kollektivtrafikken, radikale miljøforslag osv. der andre (f.eks. SV) har gitt seg og akseptert hva det er flertall for.

- Jeg vurderer hva det er sannsynlig å kunne få flertall for. Da lager jeg gjerne forslagsformuleringer det vil være litt smertefullt for andre parti å stemme mot, eller forsøker å nærme meg andres ståsted i retning et kompromiss. På forslag det ikke er realistisk å få flertall, er det derimot vel så relevant å synliggjøre hva som skiller Rødts politikk fra andre parti. Da får forslaget gjerne en stemme, og det er helt greit. Jeg er altså en smule strategisk når det gjelder hva slags forslag jeg fremmer, selv om det nok ikke er helt Don Corleone-hensynsløst og sleipt heller, slik overskriften antyder.

Jeg er også i den posisjonen at jeg har et valgteknisk samarbeid med posisjonen i Fylkestinget (Ap, SV Sp og KrF), uten å være en del av det formaliserte politiske samarbeidet rundt en felles politisk plattform. Det siste hadde nok vært politisk vanskelig, men jeg tror heller ikke det hadde vært lurt strategisk. Radikale juniorpartnere får gjerne en ublid skjebne i samarbeid med sentrumsorienterte større parti, selv om problemet nok er større på nasjonalt plan enn lokalt. Jeg har da også jevnlig samarbeidet politisk i enkeltsaker, men altså ikke de store altovergripende sakene som strategiplan og budsjett.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering