Anbud er løsningen. Hva var spørsmålet?


Ingen støtte fra andre parti til anbudsstopp. Faksimile fra Arbeidets Rett 27.2.

For n'te gang var anbudsutsetting av kollektivtrafikken og trafikkselskapet AtB oppe som sak i Fylkestinget i forrige uke, etter at kontrollkomiteen rettet en tydelig kritikk til flere parter.

Undertegnede har flere ganger på pekt hvor sårbar og uhensiktsmessig en modell hvor ansvaret fordeles mellom, og kommunikasjonen må gå gjennom svært mange ulike nivå og selskaper er. Slik det når er har vi et politisk nivå, som kan instruere fylkesrådmannen, som igjen må kommunisere med det heleide fylkeskommunale aksjelselskapet AtB, som til sist lager anbudsdokumenter og gjør avtaler med en rekke ulike private kollektivselskap som står for den faktiske busskjøringen.

Gang på gang, har Rødt i Fylkestinget foreslått å avvikle både AtB og anbudsutsettingen for å drive kollektivtrafikken direkte i egen organisasjon. Da ville evt. feilvalg kunne rettes opp i direkte, siden man ikke har forpliktet seg til ulike aktører i mangeårige anbudsavtaler. Akkurat det er det få som ahr hatt gode svar på i debatten, men de stemmer for å fortsette anbudseksperimentet likevel - gang på gang.

Saksdokumenter finner du her:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/stfk/AgendaItems/Details/226116

Video fra Fylkestinget. Denne saken starter på ca 26 minutter:

Nettsak i Arbeidets Rett: http://www.retten.no/Krass_AtB_kritikk-5-44-15177.html

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering