Farlig medisin

Thore K. Aalberg har et farlig innlegg i Adresseavisen 5.2 (se faksimile). Han åpner med å glede seg over økt bevissthet rundt antibiotikaresistens. Det er det liten grunn til ikke å være enig med ham i.

Det skurrer derimot når han presenterer “homøopatisk medisin” som et alternativ til behandling med antibiotika. Det er riktig at homøopatisk medisin er ufarlig. Den har ingen bivirkninger fordi den overhode ikke har noen virkninger.

Aalberg antyder at det finnes forskning som viser effekt av homeopati. Det denne forskningen har til felles er at den ikke oppfyller minimumskravene til vitenskapelig forskning: den baserer seg på for små utvalg, den mangler kontrollgrupper eller blindning. I motsetning til hva Aalberg påstår er det forsket grundig på Homøopati. Det forskningen viser er at homøopatisk medisin ikke har noen effekt i det hele tatt.

Om den hadde hatt det, hadde det også vært oppsiktsvekkende. Homøopati baserer seg på en teori fra 1800-tallet, før molekylteorien, om at medisinen blir mer virkningsfull jo mer fortynnet den blir. Resultatet er blitt at de fleste homeopatiske medisiner ikke inneholder noe virkestoff overhode. De er bare sukkerpiller.

Selv om Aalberg dermed har rett i at homøopatimedisin i seg selv er ufarlig, er det Aalberg promoterer derimot slett ikke ufarlig. Dersom man ikke har en bakterieinfeksjon som trenger antibiotikabehandling skal man selvsagt ikke ta antibiotika. Dersom man har det, skal man like selvsagt ta antibiotika. Å foreslå en virkningsløs homeopatibehandling til mennesker med potensielt farlige bakterieinfeksjoner, er å sette menneskers liv og helse i fare.

Vi har nå sett hvordan vaksineskepsis i alternativmiljøer har ført til oppblomstring av tidligere nesten utryddede sykdommer i vestlige land. Denne utviklingen har tatt liv. Dersom Aalberg lykkes i sin promotering av homøopati som alternativ til skolemedisin for alvorlige bakterieinfeksjoner, kan han også gjøre det.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering