Gjenopprett tilliten i skolen

Streiken mellom lærernes organisasjoner og arbeidsgiverforeningen KS, synliggjorde en betydelig tillitskrise i norsk skole. Et overveldende
flertall av lærerne gav gjennom uravstemmingen til Utdanningsforbundet uttrykk for at de opplevde en manglende tillit til seg selv som fagpersoner, særlig eksemplifisert gjennom KS krav om mer bunden tid.

Kommuner og fylkeskommuner bør i perioden som kommer legge til rette for at tilliten gjenopprettes. Det er et langsiktig arbeid som må skje langs flere spor.

For det første må vi jobbe innad i KS for at organisasjonen får bedre og mer demokratiske interne prosesser, og endrer sin holdning til lærerne og deres arbeidstid, slik at det er mer i tråd med lærernes egen opplevelse av deres arbeidshverdag.

For det andre må vi innta en positiv holdning til lærernes organisasjoner under den nye tariffavtalen som trår i kraft over jul. I eventuelle lokale forhandlinger om arbeidstidsordninger som blir anket opp til kommune- og fylkesnivå, bør de enkelte kommuner og fylker ikke jobbe for økt bundet tid for lærerne.

For det tredje må vi legge til rette for at lærerne kan utøve sin profesjon uten detaljert inngripen ovenfra, som f.eks. generelle krav om anonym retting (Rogaland), eller stringente målstyrings-, og tilbakemeldingsregimer (Sandefjord, Oslo). Elevgrupper er ulike, og
pedagogiske profesjonsutøvere må ha mulighet til å tilpasse opplæringen etter sine kunnskaper, og sitt eget faglige skjønn.

Vi må også jobbe for at kontrollsystemer og tilsynsordninger ikke praktiseres på en måte som griper inn i og stjeler tid fra lærernes pedagogiske arbeid, i tillegg til at vi må ha et kontinuerlig arbeid på å identifisere nye tidstyver og krav som bidrar til å begrense
lærernes tid og frihet til å utøve sin rolle som profesjonelle yrkesutøvere.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering