Kreativ regnskapsføring i Statsbudsjettet

Et statsbudsjett kan være et vanskelig dokument å lese. Selve hoveddokumentet er såpass overordnet på statistikknivå, og preget av gladnyheter på tekstnivå, at de reelle konskevensene av budsjettet på et område kan være vanskelige å se.

Derfor må vi gå ned på de enkelte områdene for å finne ut noe vettugt. For eksempel på høyere utdanning. Her finner vi en oversikt på http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Statsbudsjettet/Orientering_...

Dersom vi kikker på tallene der, ser vi at svært mye av satsningene regjeringa skryter av tas ved å gjøre generelle kutt (151 mill) samt å innføre skolepenger for utenlandske studenter (81 mill).

Dette er fra følgende poster på s 11 i orienteringen:

Reduksjon knyttet til avbyråkratisering og effektivisering (kap. 260 post 50 og 70) -151.283
Reduksjon knyttet til studieavgift for studenter utenfor EØS-området (kap. 260 post 50) -80.521

Det siste er et alvorlig angrep på gratisprinsippet, som forhåpentligvis ikke har støtte på Stortinget. Det andre er rett og slett et bokføringsknep. (I den grad regjeringen vet at skolepenger ikke har støtte på Stortinget blir jo også det i realiteten et bokføringsknep.) Jeg
kan nemlig ikke se noe sted at regjeringen kommer med noen forslag til oppgaver som institusjonene ikke lenger skal gjøre som bidrar til "effektivisering og avbyråkratisering".

Resultatet for HiST sin del, kan vi se på s 24. Her blir det kutt på tilsammen 6,8 millioner på grunn av disse to triksene. Høgskolen får også en god del tillegg, men disse er i hovedsak knyttet til flere stillinger og studieplasser - dvs. nye oppgaver som medfører seg økte kostnader. Det er på den annen side (som sagt) ingen oppgaver som faller bort sammen med kuttene. Det vil i sum bety en strammere hverdag med mindre ressurser til forskning og undervisning for de fleste. Men HiST er langt fra av de høgskolene som kommer verst ut.

Man skal satse i toppen ved å kutte i bredden. Det er en svært kortsiktig strategi for å oppnå de brede samfunnsmålene for forskning og høyere utdanning.

Mangfoldet i sektoren er viktig både for næringslivet over hele landet, for forskningen som er tett knyttet opp til mange profesjonsmiljø, og for den brede og mangfoldige rekrutteringen vi
trenger til framtidas kunnskapssamfunn.

Alvorlig er det også at denne utviklingen med flate kutt, sannsynligvis vil forverre kårene for den frie forskerinitierte forskningen, den tradisjonelle ryggraden i akademia, og garantisten for den akademiske friheten.

Oppdatert:
Det ble ikke den store mediedekningen av undertegnedes budsjettkommentarer, men jeg fikk i det minste inn denne korte kommentaren i Adresseavisens nettdekning:

Og et innlegg i Adresseavisen mandag 27.10:

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering