Bratt læringskurve for KS

Etter min kronikk om hvordan KS sprer svært vridd informasjon til landets lokalpolitikere, fikk jeg et (lite selvkritisk) svar fra KS.

For å få presset inn mitt svar igjen til normal spaltestørrelse, måtte jeg selvsagt skamskjære førsteutkastet litt, men det trenger jeg jo ikke å gjøre her på nett. For å lese avisinnlegget, klikk på faksimilen. Under følger en litt mer utfyllende tekst.

Bratt læringskurve for KS

Kommunikasjonsdirektør i KS, Jørn Ivar Baade, svarer 20.8 på min kritikk av KS ensidige og uryddige framstilling av den pågående konflikten i sin kommunikasjon til landets lokalpolitikere.

Hans innlegg har tittelen “Vi sprer fakta”. Hans problem er selvsagt at det ikke er noen som har påstått noe annet. Som kommunikasjonsdirektør vet Baade godt at man kan gi en svært skjev framstilling av en sak uten å bedrive løgn, gjennom å velge strategisk hvilken informasjon man videreformidler, og hvilken man forbigår i taushet. Det er en strategi KS, som jeg påpekte i min kronikk 16.8, har utnyttet på grensen til det parodiske i sine eposter til lokalpolitikere.

Dette gjør de bl.a. ved å fortie lærerorganisasjonene SL, NL og MFO, men bruke plass på skryt KS har fått fra Tekna som organiserer svært få lærere, og Skolelederforbundet (som ikke overraskende vil være fornøyde med at skoleledere får mer makt over lærernes arbeidstid).

Men dette helt sentrale poenget i min kritikk, forbigår Baade (strategisk nok) i taushet.

Han bruker videre en del tid på KS mandat, og forbigår problematiseringen av dette med at “vi har full tillit til at medlemmene har behandlet dette på en ansvarlig måte”.

Han peker også på at resultatet av KS uravstemning ble 95,5 % ja. En liten detalj som han her utelater, er selvsagt at på det tidspunktet avstemningen foregikk, hadde ennå ikke 73 % av Utdanningsforbundets medlemmer rukket å pent takke nei til KS’ kompromiss. Da sitter det selvsagt langt inne for lokalpolitikere å stemme nei. Jeg skal ikke gjette på hva en avstemming i dagens situasjon ville gitt Baade, men jeg mistenker det er tall han ikke ville brukt til å skryte i Klassekampen.

Det spørs om det ikke ville gått litt bedre med KS både i forhandlingene og etterpå, dersom de hadde blitt litt flinkere til å lytte til de politiske signalene og vedtakene som har kommet både i forkant og ettertid, i stedet for å forsøke å dekke seg bak daterte og tynne mandater.

Baade forsvarer også at KS nå har sendt hele skole-Norge ut i kaos på bakgrunn av en enkelt forskningsrapport med at Sintef-rapporten fra 2002 er “den grundigste og mest omfattende evalueringen” som er gjort.

Nå faller det for langt med en lengre vitenskapsteoretisk debatt her, men la meg kort anføre følgende: Repliserbarhet ligger i kjernen av vitenskapen. En enkeltstudie vil alltid bære med seg store usikkerheter. En utfordring med å isolert se på studien KS viser til er at ikke bare de kvalitative, men også de kvantitative dataene, kommer i form av egenrapportering (spørreskjemaer). Slik forskning kan være nyttig, men bør kombineres med andre, mindre subjektive data.

Når det er sagt, viser nok også denne studien noe annet enn KS tror. Forsøkene på skolene ble i følge rapporten gjennomført etter “enighet mellom partene på alle nivåer – den enkelte skolen, i kommunen og sentralt mellom staten og lærerorganisasjonene”. Dette tilsvarer, i likhet med eksemplene Baade legger fram fra skoler som i dag har alternative arbeidstidsordninger, frivillige løsninger som er mulig med dagens avtale.

Det KS nå gjør er derimot å forsøke å presse slike ordninger ned over alle lærere, uavhengig av situasjonen og stemningen på den enkelte skole. Det er det motsatte av hva skolene som har alternative ordninger i dag har gjort, og det motsatte av skolene i Sintef-rapporten.

En av de mest siterte vitenskapelige artiklene på arbeidsliv - en metastudie av Paul Spector fra 1986, som er bekreftet mange ganger siden da, oppsummerer det slik: Ansatte som opplever kontroll over egen arbeidssituasjon har høye nivåer av jobbtilfredshet, engasjement, involvering, ytelse og motivasjon, og lave nivåer av fysiske symptomer, emosjonelle plager, stress og fravær.

Hvordan tror Baade lærere som tvert imot opplever å få presset arbeidstidsordninger de absolutt ikke ønsker nedover seg av en lite lyttende arbeidsgiver vil reagere? Får vi den skolen vi ønsker oss i Norge gjennom KS sin strategi?

-------------------
OPPDATERT: Denne kommentaren under kronikken, dokumenterer at forsøksskolene KS liker å dra fram kanskje ikke kan vise til spesielt imponerende resultater likevel: http://venstresida.net/?q=node/3637#comment-78996

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering