Mangler vi kunnskap i skolen?

Erfaringsbasert kunnskap har sin plass og rolle i samfunnet. Også i skolen. Erfaringsbasert kunnskap har likevel sine store svakheter. Den er f.eks. sjelden i stand til å endre allerede etablerte oppfatninger. Derfor fortsatte f.eks. leger med massevis av erfaring i flere hundre år å årelate pasienter selv om det i realiteten gjorde dem svakere og drepte dem. Velkjente psykologiske mekanismer som “confirmation bias” gjorde at erfaringen bekreftet den allerede etablerte oppfatningen om at dette var en god behandlingsmåte.

Årelatingen ble først avskaffet etter at man fikk etablert kontrollerte studier, hvor denne type bias kunne sjaltes ut. Erfaringsbasert kunnskap kan brukes til å stille spørsmål, men når det
gjelder å finne svar, bør vi i større grad vende oss mot den forskningsbaserte.

Når avtroppende rektor ved Marienlyst skole, Leif Ersnes, går hardt ut mot lærere, flat lederstruktur og likhetstenkning, og foreslår innføring av økonomiske belønningssystemer for lærerne og konkurranse for å bedre ytelsen og resultatene, er det på bakgrunn av en kunnskap basert på tiår med erfaring.

Dessverre er ikke Ersnes erfaringsbaserte kunnskap stort bedre enn den til de årelatende legene fra 1600-tallet. For å ta det kort: Grundig forskning, gjentatt igjen og igjen av yrkesgrupper så ulike som økonomer, psykologer og sosiologer, viser entydig at for arbeidsoppgaver som krever en kognitiv ytelse, fører innføring av økonomiske belønningsmodeller til dårligere resultater. Kortversjonen av forklaringen på dette er at vi mennesker ikke er behavioristiske maskiner, men mennesker, og når man innfører slike regimer dreper man den viktige indre motivasjonen vi mennesker har - oppgaven blir et middel, og ikke et mål. Dette er mainstreamforskning

Det er overraskende at en rektor som har så sterke meninger om skole, belønning og motivasjon, åpenbart overhode ikke har satt seg inn i forskningen på feltet. Dersom han er representativ for flere enn seg selv, tyder det på at noe alvorlig er galt i norsk skole, men ikke det Ersnes tror: Det er en skremmende kunnskapsmangel i ledelsen. Utspill fra enkelte sentrale politikere og fra KS, kan tyde på at den samme kunnskapsmangelen finnes også der.

Ansatte yter best når de får ansvar, tillit og frihet. Det er noe man tradisjonelt har hatt i læreryrket. Når arbeidsgiver over tid har redusert den makten lærere har over egen arbeidshverdag, er det ikke rart om yrket synker i status. Mye tyder på at det er tanker som de Ersnes fremmer som ødelegger for læreryrket. Når man framstiller det som om lærere må tvinges av rigide arbeidstidsordninger, belønningsmodeller og mer makt til rektor for å samarbeide og tenke nytt, er det i hvert fall ikke rart om lærerne opplever en viss mistillit.

Lenker:
Ersnes kronikk: http://morgenbladet.no/ideer/2014/jeg_forlater_skolen#.U6wkQvl_t8M
Enkel populærvitenskapelig audiovisuell framstilling av forskningen på motivasjon: http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering