Enhedslistens norske søsterparti sværger demokratiet troskab

Så søtladen overskrift. Nå blir borgerskapet fornøyde. Når det er sagt er selve artikkelen det mest nyanserte jeg har lest i medier om landsmøtet.

Nå er det bare å håpe på at det går lang tid tid til neste prinsipprogramrevisjon i Rødt, skjønt introduksjonskapitlet kan med fordel kuttes ned litt. Alt i alt er jeg fornøyd med at det fortsatt er revolusjonære rester i programmet, og ikke minst at kapittel 3 ikke ble gjenstand for nyskrivning. Det er etter mitt syn det mest revolusjonære kapitlet, men mange begreper intakt, og en klar avstandstaken til imperialisme og sosialdemokrati. Her har visst utrenskningen gått hardere for seg hos Enhedslisten.

"MED mange begreper intakt" skulle det stå, ikke "men".

Antar at det blir hyggeligere å snakke med borgerlige journalister etter denne avsvergingen av troskap til det borgerlige demokratiet. Litt spesielt da at ordlyden i overskrifta ikke er nevnt i den nylig vedtatte programteksten. Men, pytt, pytt.

Akkurat som noen har ønska statskupp. Jeg har ikke truffet et menneske som har ytra noe ønske om det noen gang. Vi unnskylder oss altså for noe vi aldri har stått for. Og lar dermed andre legge premissene. Vi kjøper borgerskapets premisser.

Ingen har påstått at noen har ønsket statskupp, men mange insisterer likevel på å formulere seg som om de gjør det. Hvorfor noen ønsker å så tvil om sin politikk på en slik måte, det vil jeg nok aldri skjønne, men det er vel et ønske om å få seile i fred mot målet om å bli det nye NKP med den fraseradikale fana til topps :)

Hvis det er setninga "En sosialistisk revolusjon kan ikke seire uten at borgerskapet avvæpnes og at folket tar kontrollen over militærmakta" du tenker på kan jeg ikke skjønne at den kan tolkes i retning av statskupp. Det er bare det marxistiske synet om et en annen klasse overtar statsmakta og dermed militærmakta. Det betyr at "den nye staten, arbeiderklassens stat" har kontroll over militæret og at borgerskapet ikke kan ha private hærer som Stay Behind-gruppene innretta for å gjøre kupp mot sosialistiske regjeringer slik det er godt dokumentert at alle NATO-land hadde (og har???).

Når det er sagt er det totalt uproblematisk for meg at setninga ikke lenger står i programmet, fordi spesielt "borgerskapet avvæpnes" kommuniserer dårlig. Etter sigende var det vel heller ikke et eneste forslag til landsmøtet som foreslo videreføring av setninga.

Hva gjelder NKP har jeg ikke lest deres prinsipprogram. Jeg kjenner heller ikke særlig til deres praksis. Så mål om å bli det nye NKP??? Neppe. Aner ikke hva de driver med.

En mer kritisk holdning til det borgerlige demokratiet fra Rødts side har jeg derimot et ønske om. Et demokratisyn som går ut på å legge en lapp i ei stemmeurne annethvert år er ikke tilfredsstillende for et revolusjonært parti. Personlig foretrekker jeg nok termen folkestyre framfor termen demokrati som er brakt i vanry av alskens amerikanske presidenter og stoltenbergere som bruker begrepet til å legitimere krig mot verdens fattige.

Syns nå det er mye fraser om demokrati i det nye kapitlet.

"Hvis det er setninga "En sosialistisk revolusjon kan ikke seire uten at borgerskapet avvæpnes og at folket tar kontrollen over militærmakta" du tenker på kan jeg ikke skjønne at den kan tolkes i retning av statskupp."

Det er mulig du ikke kan skjønne det, men det er svært mange andre som skjønner det, og det burde være nok til at du skulle kunne skjønne at den er svært problematisk. Det er forøvrig alt voldspreik. Det er akkurat som Tjen Folket - lite annet enn ekstremsekterisk aktiv rekruttering for Unge Høyre...

Om man har problemer med demokrati, mener jeg forøvrig at man ikke har noe i Rødt å gjøre.

Jeg sier jo at jeg ikke har noe problemer med at den er borte. Jeg syns også du gjør alt for stort poeng av setninga som nå er borte, og som ingen vil ha inn. Du mangler forøvrig forøvrig fullstendig en marxistisk forståelse av statens klassekarakter, men det har vært diskutert så mye i tråder her at jeg trur det forlengst er utdebattert. Du er en borgerlig-liberal dogmatiker uten klassestandpunkt. Forståelsen av "demokrati" kan vi derimot diskutere.

Også når det gjelder "demokrati" har du et borgerlig-liberalt syn. Jeg har ikke med problemer med demokrati i betydning folkestyre, men demokrati i form av bombing av fattige folk for å øke imperialistenes profitter har jeg problemer med. Jeg vil ikke være i samme gjeng som Barack Obama, George Bush, Siv Jensen og Jens Stoltenberg. Jeg foretrekker som sagt folkestyre framfor demokrati som jeg ser på som et borgerlig begrep for å lure folk til å tro de har makt. Det er konnotasjonene begrepet har skapt og ikke selve begrepet som jeg er negativ til. Illusjoner om demokrati er et viktig hinder for at folk organiserer seg for å ta over samfunnsmakta. Det jeg har en kritisk holdning til er det borgerlige demokratiet, men du skjønner antakelig ikke forskjellen på borgerlig demokrati og folkemakt/arbeidermakt, siden du overhodet ikke har noe klasseperspektiv på din "sosialisme på norsk".

Jeg syns forøvrig du har en svært indirekte og ovenfra og ned holdning til demokrati. For deg handler det kun om indirekte demokrati der man velger andre til å representere seg. Jeg vil ha mye mer direkte demokrati og folkeavstemninger. Rotasjon i verv, forbud mot å sitte i tillitsverv utover en viss periode osv. Dette for å hindre et organisasjonsaristokrati.

Hvor mye makt har vanlige medlemmer i partier og fagbevegelse? Et slikt nedenfra perspektiv burde Rødt ha hatt, men det passer kanskje ikke med ønske om å innynde seg hos borgerlige journalister? Da kan vi jo utfordre makta, og det skal vi jo ikke etter ditt syn.

Det vil være mye større makt for vanlige folk i sosialismen jeg går inn for enn den du går inn for. Dette skyldes at du er for sneversynt. De tenker bare innenfor dagens boks. Det vil nemlig kunne oppstå helt nye folkemaktsorganer.

70-80 prosent av det du skreiv i ditt opprinnelige programutkast syns jeg er helt uproblematisk. Nå veit jeg ikke hvor mye du skreiv, men jeg har forstått at det var nesten hele dokumentet.

At man ikke liker alle mulige fraser om demokrati betyr ikke at man har problemer med demokrati. Hva er dette slags stempling? Har professoren i Trondheim gått helt ut av sitt vitenskapelige virke?

Hvis man nekter på at Norge er et klassesamfunn der noen har mer makt enn andre syns jeg forøvrig ikke man har noe i Rødt å gjøre. Sjøl om den slags gjør seg blant borgerlige journalister eller hvis man drømmer om å bli statsråd i ei regjering utgått fra "venstresida" leda av Jonas. Men, hvis så skjer er Rødt dødt.

Jeg trur Ronny og andre legger alt for stor vekt på prinsipprogrammet når de skal forklare Rødts siste valgnederlag. Jeg trur angsten for sosialisme bare fins hos engstelige yrkesintellektuelle som aldri har vært utsatt for klasseundertrykking. De skjønner ikke at noen har mer makt enn andre. De ønsker ikke et annet samfunn. Arbeidsfolk flest skjønner at de ikke har makt og de må forsvare seg hvis de utsettes for vold. Dette gjelder ikke minst arbeidsfolk fra den tredje verden.

Til "Anonym": Arbeidsfolk fra den tredje verden er jo til og med ofte revolusjonære og da kan det jo tenkes at de sier noe salongradikalerne og journalistpakket i skravleklassen blir skremte av, så dem holder vi oss unna, veit du.

De fleste av disse engstelige yrkesintellektuelle blir aldri sosialister uansett om de stemmer SV aldri så mye. Merk at jeg snakker om dem som gruppe. Enkeltpersoner i denne gruppa kan sjølsagt være sosialister med en utvikla revolusjonær forståelse. Blant journalister kan nok imidlertid de ekte sosialistene telles på to hender tror jeg.

Ja. For å ikke å snakke om de ekte kommunistene. De er jo nå kommet i klart mindretall også i KK. Hva om Rødt brukte sin eiermakt til å sparke SVerne i KK?

Eller helst sparke redaktøren.

Sverne kan også omplasseres til andre oppgaver. De bør i hvert fall ikke få skrive om Rødt. Det var jo vi som bygde opp avisa.

Ja, kanskje bedre det enn å sparke dem. De har vel sitt oppsigelsesvern de også, og det bør vi vel støtte. Omplassering vil vel kunne skje innenfor det som det borgerlige "demokratiet" kaller "arbeidsgivers styringsrett". Samme vern har vel ikke redaktøren?

En liten orientering om kommentarfeltet:

Jeg har tidligere bedt folk om å holde seg til ett nick her. Folk har krav på å vite om de debatterer med en, to eller tre personer. Det er også en del av våre debattregler her på bruket: http://venstresida.net/?q=node/185#debattregler

Jeg har hatt store mistanker om at dette ikke var tilfellet i disse "prinsipprogramdebattene", derfor tok jeg nå og gikk igjennom IP-adressene som kommentarene kom fra.

At det var et samsvar mellom noen overrasket meg ikke - det kunne jo være en glipp. Det som derimot overrasket meg, var å se at kommentarer som gir inntrykk av å diskutere med, og svare på hverandre, kom fra en og samme ip-adresse (193.156.29.168 - Denne adressen tilhører forøvrig hans arbeidsgiver. Om noen ønsker bevis kan jeg gjerne legge ut skjermdumper fra loggen i en bloggpost, men jeg tviler på at den det gjelder ønsker at saken skal få mer oppmerksomhet enn dette).

Her har vi altså en person som ene og alene sitter og diskuterer med _seg selv_ i innlegg etter innlegg for å gi inntrykk av å være flere og å ha støtte for sine synspunkter.

For å gjøre det klart: "Revolusjonær", "FortsattMarxist", "Bolsjevik", "ForFolketMotMakta" og "Anonym" i denne debatten, er altså en og samme person, som diskuterer med seg selv, og kollektivt klapper seg selv på ryggen, sammen med passende kollektive ukvemsord om undertegnede. Alle de siste _elleve_ kommentarene over her, kommer altså fra samme maskin.

Jeg kunne sagt at det var ekstremt uryddig nettskikk, og det er det jo. Jeg kunne også sagt at det var ukameratslig, og svært dårlig politisk praksis, og det er det jo også. Men først og fremst er det bare trist. Skaff deg et liv, og oppfør deg ordentlig på nett. Vi vet begge hvem du er.

Og bare for å ha det helt klart: Jeg kommer ikke til å kaste bort et sekund mer på nettdebatt med folk som nedlater seg til slike debatteknikker. Framtidige innlegg fra vedkommende vil selvsagt også bli slettet. (Jeg kan evt. vurdere å la en uforbeholden unnskyldning stå.)

Fikk nettopp en telefon fra en nettdebattant. Hadde håpet på en beklagelse, men det var heller det motsatte jeg fikk. (Forsøk på å vri seg unna, og antydninger om at jeg har brutt personopplysningsloven.) Bare så saken skal være helt klar: Her er dokumentasjonen på hvilken IP-adresse som står bak alle de siste 14 kommentarene på denne bloggen: https://farm4.staticflickr.com/3809/14302823212_9334f2fca9_h.jpg

Går man tilbake og ser på enda flere kommentarer blir resultatet det samme, men jeg regner med dette holder som dokumentasjon for de fleste.

Dersom man gjør et søk på IP-adressen, kommer det også fram at det er en statisk IP (naturlig nok siden den dukker opp igjen og igjen over flere uker), slik at det er utvetydig at kommentarene kommer fra samme datamaskin. Så får vel enhver vurdere hvor sannsynlig det er at en gjeng mennesker med rimelig marginale meninger tilfeldigvis løper inn og ut av det samme kontoret og legger ut kommentarer fra den samme PC'en på de samme artiklene på denne tross alt ikke _så_ godt besøkte bloggen...

G9alt, nå må Anonym, Bolsjevik, ForFolketMotMakta og FortsattMarxist komme med sin(e) side(r) av saken, trenger mer underholdning i hverdagen. Hva med å anmelde Ronny (og nå også meg?) for netthets og trakassering, jeg tro det er veien å gå!

Jeg får bare beklage at dette tok litt av. Ble fanga litt av spillet.

Og punkt 5 i debattreglene er jo klart nok. Jeg kjente ikke disse reglene.

Jeg forventer ikke at alle skal gå og lese reglene før de debatterer. Sånn fungerer ikke verden. Det er med grunnlag i normal folkeskikk at jeg reagerer på slik opptreden på nett.

Jeg ser jo at noen av kommentarene er mer spill egentlige debattinnlegg og ble et sammensurium av saker og gjentakelser og dermed heller ikke i tråd med pkt 1 og pkt 3. Jeg ble vel bare revet for mye med av spillet og av ønsket om å provosere.

Et eller annet med deg klarer å provosere meg såpass kraftig at det koker over. Jeg tror derfor at jeg holder meg unna det uansett hvilken ip-adresse jeg bruker.

Altså holder meg unna diskusjoner her.

ForFolketMotMakta/Bolsjevik/FortsattMarxist, kan grunnen til at Ronny provoserer deg være at du, i motsetning til Ronny og de fleste andre på den venstreradikale siden, tviholder på et gammeldags og til dels autoritært tankegods?

I tilfelle du ikke visste det, det er faktisk fult mulig å ha et mer nyansert forhold til Marx, samtidig som man ønsker et fritt, klasseløst samfunn. Marx har kommet med viktige bidrag, men det er det mange andre som har gjort også. Den frihetlige sosialismen f.eks, har en lang og rik tradisjon, og har gjennom tenkere som f.eks Kropotkin, Rocker, Pannekoek, Chomsky, Michael Albert og andre kommet med ideer og forslag som vi på den radikale venstresiden også bør studere.
http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarian_socialism
http://en.wikipedia.org/wiki/Left_communism

Jeg tviholder ikke på noe autoritært tankegods. Så det er nok ikke det som provoserer meg, mer den nedlatende tonen og bruk av hersketeknikker. Andre med samme synspunkter som Ronny syns jeg det er givende å diskutere med.

Du vet heller ingenting om hva jeg har et nyansert forhold til eller ikke. Men, nå har jeg som sagt ferdig med dette forumet. Det hisser meg for mye opp til at det er utviklende for meg å være her.

Jeg må nesten si at det å bli beskyldt for å ha dårlig debattskikk, etter den runden vi nettopp har vært gjennom her - det finner jeg rimelig, tja... spesielt.

Jeg gjetter på at mye av det som oppleves frustrerende er at jeg nekter å akseptere gamle ml-premisser for debatten. F.eks. rundt hva som er "marxisme", hva som er "venstre" og "høyre" osv. Det er et oppgjør det dessverre er nødvendig å ta, for å komme oss videre fra hundre år gamle marxistiske blindveier. Det burde sikkert ikke overraske, men det er trist at folk som ønsker å skape sosial forandring i et vestlig land, er fullstendig avvisende til den viktige tradisjonen den vestlige marxismen utgjør. Da har man skutt seg selv i foten før man har startet.

Når man kobler det med å forveksle fraseradikalisme med radikalisme, så er man på stø kurs mot den politiske sekten a la Tjen Folket. Da ender man fort opp med å bare diskutere med seg selv, symptomatisk nok.

Det er ingen tvil om at min debattstil ikke har vært god en del ganger her og dette rollespillet var utvilsomt dumt og tåpelig. Det er heller ingen tvil om at innlegg jeg har hatt på dette forumet ofte har vært unødig spissformulerte. Det er ikke programutkastet jeg har vært hissig over, men mediedekninga. Raseriet mitt over mediedekninga har nok imidlertid vært for kraftig, selv om jeg mener skriveriene har vært helt uakseptable. Jeg er ikke fullstendig avvisende til den vestlige tradisjonen innen marxismen. Og så er vi nok uenige om hva som er fraseradikalisme. Det nye programkapitlet som ble vedtatt syns jeg er greit nok, ingenting der hisser meg opp, bare mediers framstilling. Jeg har ingenting med Tjen Folket å gjøre. Og det er flere trotskister som er enige med meg i deler av synspunktene mine, langt fra alle synspunktene, det skal sies.

Men, jeg tror nok at disse nettdebattene ikke passer for meg når det gjelder temaer jeg er sterkt engasjert i og dermed lett å hisse opp. Ved tastaturet skjer det noe med meg. Egentlig liker jeg å jobbe lenge med tekster før jeg slipper dem fra meg. Under møter er jeg svært sjelden spesielt hissig.

Så syns jeg at når det først eller tillatt å bruke dekknavn bør folk få lov å være anonyme, men de skal selvfølgelig forholde seg til et nick, jf. punkt 5. Nicket "Anonym" kan det nok forøvrig være flere som har brukt i disse trådene, det er jo det som kommer opp automatisk.

Nok et venstrefraksjonistisk deja vu:

http://www.youtube.com/watch?v=gb_qHP7VaZE

Du er et helt klassisk nettroll "Bolsjevik". Det virker heller ikke etter beklagelsene dine som du skjønner hvor uholdbar en slik praksis er. Normalt ville jeg ha slått opp denne saken betydelig mer, med en helt egen bloggpost dedikert til den, og jeg hadde kanskje forfulgt sporet med å identifisere pc'en videre, men etter som jeg relativt fort skjønte hvem du måtte være, framstod hele greia mer stakkarslig enn noe annet.

Jeg skal derfor også delvis imøtekomme en av tingene du ba meg om på sms i går. Jeg skal fjerne den eksplisitte referansen til arbeidsgiveren din. Det jobber tross alt en del både fornuftige og ålreite folk på instituttet ditt, som ikke fortjener å bli assosiert verken med meningene eller debattstilen som har kommet fram i disse kommentarfeltene. Men da forventer jeg til gjengjeld at "Bolsjevik"

a) Holder seg unna mine kommentarfelt for all framtid

og

b) Bruker normal folkeskikk også i andre debatter på nett, og ikke henfaller til lignende triks og trolling på andre fora i framtida.

Og bare så det er klart, "Filleproletar" som kom med den klassiske Monty Python-scena, som jeg er noe usikker på hva budskapet var med, er ikke identisk med "Bolsjevik". ip-adressa var i hvertfall fra et helt annet sted (Nesoddtangen).

Ser dette er en person som er ganske lett å identifisere, og som kan ha en del å tape, både karrieremessig ("personlig egnethet") og med hensyn til politiske verv, på å oppføre seg åpent som psykopat og drittsekk. Man slutter aldri å forundres, men dette er klart et casus som hører hjemme et annet sted enn i politikken. Fint at det kom fram! Etter å ha lest kommentarfeltet på bloggen her, begynte jeg selv nå virkelig å bli bekymret over hva slags folk Rødt tiltrakk seg.

Det er som du forhåpentligvis har skjønt, kun en person det er snakk om. Vedkommende er heldigvis ikke representativ på noe som helst vis.

Jeg beklager uforbeholdent bruken av ulike nick. Jeg har også gått gjennom kommentarfeltene og får vondt i magen av en del av kommentarene. Særlig kommentarene fra 29. mai og 17. mai. De var skrevet med betydelig grad av promille innabords uten at det er noen unnskyldning. Jeg beklager også karakteristikker som er gitt. Jeg beklager overfor alle bloggens lesere som har blitt utsatt for dette køddet.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering