Når sosialisme ble kapitalisme

SU-leder Andreas Halse harselerer i VG litt over Rødts programprosess, før han i realiteten vraker alle alternativer til kapitalismen i kronikken “Eierskap fra venstre” i VG 5.5.

For å ta det første først. Dersom Halse har fulgt debatten rundt Rødts prinsipprogram, har han fått med seg at all diskusjon om vold har handlet om selvforsvar mot angrep på demokratiet, selv om enkelte har formulert seg svært klønete. De som har formulert seg dumt har da også innsett dette og signalisert støtte til endringsforslag. Dersom han ikke har fulgt debatten, burde han kanskje ikke uttalt seg.

Man kan godt kritisere den ideen enkelte i Rødt har om at krefter på høyresiden vil bruke udemokratiske midler for å stoppe den utvidelsen av demokratiet sosialisme vil være, men det blir litt merkelig når man selv bærer tilsvarende konspirasjonsteorier om hvor antidemokratiske folk til venstre for seg er, samme hva de selv sier. Både Halse og Hans Petter Sjøli (VG 24.4) titter i realiteten seg selv i speilet når de kritiserer de tidligere AKP’erne.

Så til sosialismen. Andreas Halses sosialisme er et samfunn hvor enhver fritt kan etablere eierskap over bedrifter hvor andre jobber og skaper verdiene. Eller kapitalisme, som de fleste kaller det.

Han finner lite støtte for dette i sitt moderparti. I SV’s prinsipprogramtekst om “Et sosialistisk folkestyre”, beskrives eierformer under sosialismen gjennom at “SV ønsker en økonomi med arbeidereie, samvirker og selvstendig næringsvirksomhet”. Ingen åpning for ordinære kapitalistiske bedrifter, med andre ord.

Og dette er svært klokt av SV. Problemene i et kapitalistisk samfunn, som en veksttvang som ikke er forenlig med en planet i økologisk krise og stadig økende ulikheter mellom mennesker, kommer nettopp av det private eierskapet, hvor man kan tjene penger ikke ved å jobbe - men ved å ha penger fra før.

Som et alternativ til dette finnes det en lang rekke alternativer annet enn statsstyret og de arbeidereide bedriftene Halse trekker fram. I boken min, “Sosialisme på norsk” beskriver jeg en lang rekke slike mekanismer hvor ulike hybridmodeller for eierskap sammen med samvirker og et bredt mangfold av ikke-kapitalistiske økonomiske løsninger, kan skape en økonomi hvor maktfordelingen er mye større både enn i dagens samfunn, og i halses “sosialisme”.

Halses vri, hvor sosialismen er blitt til kapitalisme er derfor, heldigvis, ikke nødvendig for å løse problemene han skisserer.

Innlegg i dagens VG

Dette har ikke noe med sosialisme å gjøre. Det er jo bare sosialliberale SV. Dette må du forstå.

Tja. Det er vel greit å forsøke å ta folk på alvor, selv om man er uenig med dem. Jeg kan nå i hvert fall prøve, selv om Halse ikke gidder.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering