Prinsipprogram-sjefen taler

Klassekampen har i dag et stort tosidig oppslag om Rødts prinsipprogramarbeid. Det synes jeg er svært positivt. Rødt er en av få aktører som virkelig utfordrer høyresida på de helt grunnleggende ideologiske prinsippene, så prinsipprogramdebatten er selvsagt viktig.


Faksimile fra Klassekampen 20/2 2014.

I den forbindelse er jeg intervjuet som leder av prinsipprogramkomiteen. Nå er dessverre også Klassekampen preget av den journalistiske syken det er at alt skal framstilles med størst mulig konfliktfokus, med dramatiske overskrifter, slik vi ser av bildet over. Jeg tenker likevel ikke det er så viktig. Dersom det bidrar til engasjement og involvering fra medlemmer og andre som er sympatiske til Rødt, er jo det bare positivt.

Jeg var i og for seg også forberedt på et slikt fokus, så jeg ba om en sitatsjekk. Likevel er det sneket seg med i hvert fall en beskrivelse av mine standpunkter som er misvisende (og som jeg ikke fikk til sitatsjekk, da det ikke var et sitat).

Klassekampen skriver nemlig om meg at "Han er også opptatt av at det nye programmet må åpne Rødt for nye ideer, og ikke låse partiets ideologi fast til marxismen." Det jeg mener, og som jeg har sagt i mange sammenhenger, er at det mange tenker på som marxismen, i realiteten er en ganske smal marxistisk tradisjon, i et mangfold av ulike marxistiske tradisjoner. Det mangfoldet av marxistiske tradisjoner synes jeg vi skal åpne opp for, i tillegg til andre radikale tradisjoner som ikke kaller seg marxistiske.

Men for meg er ikke dette å ta oss bort fra marxismen. Det er tvert om ei mye mer åpen og marxistisk holdning. Å låse seg fast, oppfatter jeg ikke som marxistisk i det hele tatt.

Men det ligger selvsagt i journalistens frihet å ha sin egen, litt snevrere, tolkning av hva som er marxisme.

Uansett håper jeg medlemmer utnytter dagen i dag til å skrive forslag, samt tiden framover til å delta i en fri, åpen og kameratslig debatt om ideologi. Det trenger både Rødt og venstresida forøvrig. Mitt viktigste bidrag i så måte har vært pamfletten "Sosialisme på norsk", som du kan lese her: http://venstresida.net/?q=node/3560

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering