Realfagssatire og kunnskap

Frps Sivert Bjørnstad har i Adresseavisen 21/12 en kronikk på trykk som ved første øyekast ser ut som en satirisk tekst. Hvordan skal man ellers tolke det når en representant for det politiske partiet som har gått lengst i å fornekte naturvitenskapelig kunnskap (klimaendringer), gjør seg høy og mørk på bakgrunn av Pisa-resultatene.

Ikke for det: Frp diskriminerer ikke. De fornekter gjerne samfunnsvitenskap også, dersom den kommer i veien for en av partiets hetskampanjer mot en eller annen minoritetsgruppre, om det gjelder romfolk som skal etnisk renses ut av landet med buss, eller papirløse asylsøkere som skal stenges inne i lukkede leire fordi de nekter å vise fram papirene de ikke har.

Men på tross av at den framstår som en åpenbar satire, er Bjørnstads tekst tydeligvis ment alvorlig. Teksten hans har tittelen "Pisa-sjokket". Siden tekstens tema er kunnskapsmangel hos ungdom, kan det jo være interessant å se hvordan (fortsatt relativt unge) Bjørnstads presentasjon av undersøkelsen står seg mot de forskerne som utfører og tolker den - de som har nettopp kunnskapen.

Det Pisa-rapporten undrstreker er nettopp det lite sjokkerende resultatet. Endringene er stort sett innenfor usikkerhetsmarginene. Forskjellene mellom ulike land er også overraskende små. De fleste kommer innenfor en spredning på 15 poeng, og her er også Norge - midt på treet blant de rike vestlige landene som er med på undersøkelsen.

Man kan selvsagt ønske at Norge gjør det mye bedre enn de aller fleste sammenlignbare land, men at vi ikke gjør det kan neppe kalles et "sjokk" så lenge kunnskap står i fokus, og ikke billig populistisk retorikk. Bjørnstad får trøste seg med at vi slår høyrestyrte Sverige, hvor skolen er i fritt fall etter markedsreformer og privatisering.

Bjørnstads bekymring for skolen har (selvsagt) grunnlag i en bekymring for norsk økonomi. Utdanning og kunnskap er selvsagt viktig for økonomien. Et viktig konkurransefortrinn for et høykostland som Norge er derfor at vi har gratis høyere ytdanning, noe som gir oss relativt rimelig kvalifisert arbeidskraft. Dette er det ganske bred politisk enighet om i Norge - ja bortsett fra i Frp da, hvor FpU, der Bjørnstad er nestformann, har tatt til orde for skolepenger for norske studenter.

En annen trussel mot norsk kunnskapsøkonomi er oljesektoren. I dag er tempoet så høyt at det presser opp lønningene på kvalifisert arbeidskraft og støvsuger markedet. Dette setter fastlandsøkonomien i en vanskelig situasjon og gjør at vi er i ferd med å bli stadig mer avhengig av en sektor. Også her vil Frps fri flyt (av olje)-politikk forverre problemet.

Jeg vil likevel gi Bjørnstad rett i at kunnskapsmangel er en trussel mot norsk økonomi. Med dagens regjering er kanskje kunnskapsmangelen hos Bjørnstad og hans partifeller den største trusselen.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering