La olja ligge

Rødt var eneste parti som stemte mot da Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag 26/11 avleverte et høringssvar som var positivt til mer oljeutvinning utenfor Trøndelag.

Det er et vitenskapelig faktum at dersom vi skal løse klimaproblemene må 2/3 av dagens kjente reserver av fossilt brensel bli liggende. Dersom vi i rike Norge, som har og kan skaffe oss andre bein å stå på enklere enn de aller fleste andre land ikke skal kunne la vår olje ligge, hvem skal da gjøre det? Og med hvilken tyngde kan vi da tale klimaets sak internasjonalt?

Norsk utvinning av olje og gass fører til utslipp av om lag 500 millioner tonn CO2. Det er et enormt tall for et lite land.

Etter det svært slappe klimatoppmøtet i Polen, er det tydelig at nasjoner må ta selvstendig ansvar for kutt og ikke vente på internasjonale avtaler som kommer med alt for lite, alt for sent.

Det er mye vikarierende argumentasjon i norsk politisk debatt for å rettferdiggjøre stadig høyt trykk i oljenæringen. Det kommer påstander om at kutt ikke vil ha klimaeffekt, og at det vil være negativt for fattige land. Disse påstandene har SSB-forskerne Fæhn, Hagem og Rosendahl nylig undersøkt i en rapport. Konklusjonen: Kutt vil ha positiv klimaeffekt, og ikke påvirke fattige lands tilgang på energi.

Norske oljekutt ville også bremse omleggingen av norsk økonomi til en stadig mer oljeavhengig Gulfstat-modell, hvor oljenæringen presser opp prisen på kvalifisert arbeidskraft slik at annen industri går dukken.

Fylkeskommunen burde gå foran og fronte det presserende behovet for å la olja ligge.

Innlegg i Fjell-Ljom 5/12 2013.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering