Ukritiske norske media hopper på kampanjejournalistikken mot Chávez

Dagbladet fortsetter sin kampanjejournalistikk for å få Venezuela til å fremstå som et diktatur når de rapporterer om at en av de private TV-kanalene i Venezuela ikke får fornyet konsesjonen sin. (Her: http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/05/20/501117.html )

Norge var vel også et diktatur da, når P4 ikke fikk fornyet sin konsesjon? Båndbredde er en knapphetsvare som må fordeles ut fra enkelte kriterier. Når en stasjon ikke oppfyller disse kriteriene, mister den konsesjonen - i Norge, og i Venezuela.

Å prøve å gjøre en stor kommunistisk konspirasjon ut av noe som er vanlig praksis i de fleste land er latterlig. Det suspekte ville være dersom de gamle herskerene kunne herje som de ville, bryte landets lover og kontinuerlig propagandere for statskupp uten at det fikk konsekvenser. Jeg skulle likt å se et TV2 med daglige oppfordringer til statskupp få fornyet konsesjonen. (De ville selvsagt blitt stengt lenge før den skulle reforhandles - her tror jeg Venezuela faktisk er betraktelig mer liberalt enn Norge.) Den gjeldende stasjonen, RCTV, vil forøvrig også i fortsettelsen kunne sende over satelitt og kabel, den blir altså ikke "stengt" som Dagbladet skriver.

I tillegg skriver Dagbladet: "Venezuelas folkevalgte ga 31. januar i år president Hugo Chávez fullmakt til fritt å styre landet som han selv vil i 18 måneder." Å styre med dekreter i perioder er vanlig praksis i Venezuela, også før Chavez (men da var det ingen som snakket om diktatur). Dekretene gjelder noen få bestemte områder og kan når som helst tilbakekalles av parlamentet. Skumlere er det ikke - nasjonalforsamlingen har fortsatt makta.

Det er latterlig å se hvordan Dagbladet hopper på denne pinlig tydelige mediekampanjen mot Chavez - en av få rundt i verden som virkelig har tatt et oppgjør med de gamle oligarkene som har holdt flertallet av befolkninga undertrykt i århundrer. En kampanje regissert av Bush-administrasjonen og Venezuelas gamle elite (som fortsatt her kontrollen over mesteparten av massemedia i Venezuela).

Legg merke til at alle (også USA) har måttet godkjenne Venezuelas valg som demokratiske, og det er få rundt om i verden som har vunnet så mange valg og avstemminger som Chavez. Kritiser gjerne Chavez, men kom da med noe mer seriøst. Ikke slikt kunnskapsløst svada.

Noen korte klipp fra Vær-varsom-plakaten:

1.2.Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.

4.14.De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.

Vi kan jo leve i et lønnlig håp om at db.no lever opp til denne:
4.13.Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.
men jeg har mine tvil.

Les forøvrig en smule mer reflektert enn Dagbladet om saken på:
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=15&ItemID=11970

Dagbladet er en latterlig avis på alle måter. Sex og shopping for alle penga. Dog morsomt hvordan noen på Høyresida har fått det for seg at de er "røde". Heldigvis går det mot konkurs.

Hei.

Skrev en kommentar til Dagbladets "artikkel" om RCTV i dag. Isfjell inviterte meg til å publisere den her, men jeg aner ikke hvordan. Noen som kan hjelpe?

Jeg har uansett ikke noe problem med om innholdet i hva jeg skrev blir publisert her av andre, med mindre det blir redigert.

Zikan:
Tanken var vel at du kunne legge den ut som en kommentar under her om du ville, men jeg kan jo gjøre det sjøl siden du har godkjent det:
---------------------------------------------------------------
Propaganda og sensur
Skrevet av Zikan

Vi ser det igjen fra avisen som ikke fant plass til å nevne My Lai-massakeren i sin 30-års markering over Vietnamkrigens slutt. En ensidig, propagandistisk dekning av begivenheter i land hvis lederskap ytrer seg kritisk til markedsliberalismen.

Dagbladet hevder at med TEVES vil Chavez kontrollere 2 av 4 riksdekkende TV-kanaler. Løgn. For det første er TEVES en uavhengig kanal. For det andre, hvem mener Dagbladet utgjør den andre kanalen Chavez kontrollerer? Per i dag har Venezuela 4 store tv-kanaler: Globovisión, Televen, Venevisión and RCTV. Alle disse 4 er anti-chavez, og kontrollerer ca 90% av media i Venezuela. Hvem er den andre kanalen som Chavez kontrollerer, Dagbladet?

Hvorfor mister RCTV lisensen? Dagbladet nøyer seg med en linje om at Chavez "anklager" dem for å ha støttet kuppet i 2002. Det er imidlertid hevet over enhver tvil at RCTV var en sentral brikke bak etableringen av tyranniet som varte fra 11. april til 14 april 2002. Delaktigheten i kuppet var såpass omfattende at RCTVs daværende produksjonssjef, Andrés Izarra, sa opp sin stilling med øyeblikkelig virkning. Etter at Chavez kom tilbake til makten og gjeninnførte ytringsfriheten i landet forklarte Izarra hva RCTVs eier, Marcel Granier, beordret de ansatte om at kanalen ikke skulle gi noen informasjon om Chavez, tilhengerne hans, ministrene hans eller noe annet i favør Chavez.

Siden Chavez kom til makten har bare en kanal blitt stengt av politiske grunner. Det var Kanal 8, som ble stengt av de som styrtet Chavez. En handling RCTV varmt sluttet opp om.

RCTV har ingenting med ytringsfrihet å gjøre. Det er en kanal som er skyldig i etableringen av et militærdiktatur, en kanal som fungerer som talerør for vold og terror, en kanal som aktivt driver politisk sensur, og som slutter opp om sensur av kanaler med en annen mening enn dem selv.

Det Dagbladet burde skrive om er hvor overraskende det er at en kanal skyldig i de kriminelle handlingene RCTV har vært med på likevel ikke har blitt straffet. Hvorfor så ensidige Dagbladet?

En annen ting som er verdt å merke seg er at Dagbladet framstiller dette som knebling av en kanal, mens det i virkeligheten kun er snakk om at RCTV mister sin statlige konsesjon. RCTV blir ikke nektet å fortsette å sende på offentlige frekvenser via kabel og satelitt. Vi hadde en lignende situasjon i Norge for noen år siden, da P4 mistet sin konsesjon til fordel for kanal 24. var det sensur? Forsvant P4?

Hvorfor lyver dere, Dagbladet? Hvorfor holder dere tilbake essensiell informasjon om saken? hvorfor dekker dere bare den ene partens synspunkter?

"RCTV will still be able to operate on public airwaves via cable and satellite, and Channel 2's concession will either be given to an RCTV worker cooperative, a public-private consortium, or to the state for use as an entertainment channel with state Channel 8 "

"The dominant private corporate media clearly and unequivocally were part of the coup plot. They colluded to promote it in advance and then incited the public with anti-Chavez propaganda encouraging it while suppressing all news and information supporting Hugo Chavez that might have helped prevent it. It's likely RCTV alone is being singled out at this time because it's VHF license expiration is imminent in a few months. But it's also known a managing producer of the station's El Observer news program testified to the Venezuelan National Assembly that he and others at the station got orders on the day of the coup from RCTV's owner that on April 11 and the following day: "No information on Chavez, his followers, his ministers, and all others" was to be allowed on-air on the station. Instead the corporate media falsely reported Hugo Chavez had resigned when, in fact, he'd been forcibly removed and was being held against his will. They all knew it because they were told in advance and were part of the scheme."

Om RCTV:

http://www.venezuelanalysis.com/articles.php?artno=1954

http://www.venezuelanalysis.com/articles.php?artno=1941

Om TEVES:

http://www.venezuelanalysis.com/news.php?newsno=2296

Synes fokuset deres (Ronny og Zikan) er feil. Problemet er vel ikke at en kanal mister sine rettigheter, men grunnen til at de mister dem.

Når P4 mistet konsesjonen sin hadde ikke det noe med at kanalen var i opposisjon til staten. Sammenligningen som Tariq Ali gjør med Thames Television som blei stengt av Thatcher etter å ha sendt ”Death on The Rock” i 1988 er mye bedre. ”It was a controversial but legal decision”, i følge Tariq. Selvfølgelig var den lovlig, det er stengningen til Chavez også, men å ha loven i hånd gjør da ikke stengningen noe bedre. Det finnes hauger av andre eksempler som er mye mer nærliggende enn P4, som f.eks. kurdisk TV i fra Danmark, tsjetsjenske aviser i London osv., som alle ”kontinuerlig propagandere[r] for statskupp”, i likhet med aviser og radio på både venstre og høyre fløy i Norge.

Hadde TV2 kommet ”med daglige oppfordringer til statskupp” så hadde virkelig tida vært inne for å forsvare konsesjonen deres, mener jeg.

Og at det er politiske grunne til at kanalen blir stengt er ganske åpenbart:
"There will be no new operating licence for this coupist TV channel called RCTV. The operating licence is over... So go and turn off the equipment," Mr Chavez said.” (http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6215815.stm)

Chavez handler her helt i tråd med hva som er vanlig for statsledere som har blitt utsatt for forsøk på å bli fratat makta (http://www.cid.harvard.edu/bread/papers/working/150.pdf)

Til Znet artikkelen:

”The Venezuelan people accepted the news positively. It has never really forgiven the private media for their attempt to overthrow the president, who rose to power democratically and has received the people's trust in 12 consecutive elections and referenda. Most people unanimously condemned the attitude of the private TV stations that, instead of reporting Chávez's return to power on April 14, 2002, broadcast movies and cartoons uninterruptedly.”

At de ikke liker de private TV-stasjonene for deres delaktighet i kuppet er klart, men det betyr ikke at de støtter at RCTV blir fratatt lisensen. Det er tross alt landets eldste og mest sette TV-stasjon. Faktisk er hele 70% av befolkningen er imot stengningen i følge en undersøkelse, og bare 16% støtter den (ja, jeg veit at de bare mister konsesjonen, men det betyr i praksis at kanalen blir stengt). Skal man sammenligne med Norge, så må en nesten sammenligne med at NRK blei stengt. En grunn til den store folkelige motstanden er at de ønsker et pluralistisk nyhetsbilde, men det er nok mye viktigere at de mister såpeoperaene sine.

cc:
- "Problemet er vel ikke at en kanal mister sine rettigheter, men grunnen til at de mister dem."
Kanalen er vel også beskyldt for over 600 brudd på konsesjonsbetingelsene (deriblant også slikt som p4 ble fratatt konsesjonen for - for lite egenprodusert materiell ol.). Og at regelrette lovbrudd (som jeg antar at å delta i statskupp er) er brudd på konsesjonsbet. og kan føre til at man mister konsesjonen vil vel gjelde i de fleste land. Det sitatet du viser til fra Chavez, viser jo nettopp at det ikke er de politiske meningene, men at man har deltatt i statskupp som er den delen av begrunnelsen. Andre, like Chavez-kritiske kanaler blir ikke fratatt konsesjonen.

- "Hadde TV2 kommet ”med daglige oppfordringer til statskupp” så hadde virkelig tida vært inne for å forsvare konsesjonen deres, mener jeg."
Oppfordring til kriminell aktivitet er nå engang forbudt i de fleste land, også norge. Jeg kan tildels være enig i at loven er for streng på dette området, men her er Venezuela _mer_ liberal enn de fleste land, ikke mindre - har du fått med deg hva Venezuelas opposisjonskanaler daglig spyr ut? - å kalle Chavez "diktator" på et slikt grunnlag blir bare latterlig.

- Det er også feil, mener jeg, å si at kanalen "i praksis blir stengt", den kan sende på kabel og satelitt (som tvnorge og tv3 her hjemme).

- "Faktisk er hele 70% av befolkningen er imot stengningen"
Hvorfor var det da så liten stemning blant kanalens støttespillere for Chavez forslag om å legge det ut til folkeavstemming? Det burde vel isåfall løst problemet på demokratisk vis.

Hvem har kalt Chavez en diktator? Hvor er stråmannen?

”Det sitatet du viser til fra Chavez, viser jo nettopp at det ikke er de politiske meningene, men at man har deltatt i statskupp som er den delen av begrunnelsen.” Tuller du? Så hvis Thatcher sier at Thames Television er delaktige i IRAs grusomme terrorhandlinger fordi de sender en film om Nord-Irland, så er det sant også? Propaganda gir deg ikke dynamitt-rester på fingrene.

Jeg trodde du klagde på vinklingen i saken, men nå får jeg følelsen av at du mener det er riktig å stenge RCTV. Mener du det?

Om folkeavstemning og stenging: Har du noen link til det med folkeavstemning? Dette virker rart. Finnes det noen grunner for at RCTV ikke vil ha en avstemning, de har jo ikke akkurat noe å tape på å ha det?

”Det er også feil, mener jeg, å si at kanalen "i praksis blir stengt", den kan sende på kabel og satelitt (som tvnorge og tv3 her hjemme).” Jeg vil tro at det store flertallet i Venezuela verken har kabel eller satellitt, i motsetning til befolkningen i Norge, så sammenligningen holder ikke.

cc:
-"Hvem har kalt Chavez en diktator?"
Veldig mange, det var ikke myntet på deg, men hele artikkelen over er skrevet som et tilsvar på den internasjonale kampanjen som føres av høyresida om dagen for å få Chavez til å fremstå nettopp som en diktator. (Søk på chavez+dictator på google news, eller les kommentarene under dagbla'artikkelen jeg lenka til f.eks.) Det er i dette lyset hele artikkelen er skrevet.

- "hvis Thatcher sier at Thames Television er delaktige i IRAs grusomme terrorhandlinger fordi de sender en film om Nord-Irland, så er det sant også?"
Nei, men RCTV var betraktelig mer impliserte enn som så. Om det er riktig å stenge RCTV, vet jeg ikke, men jeg er ikke tilhenger av at alle konsesjonsholdere skal beholde konsesjonen til evig tid uansett hva de foretar seg, så dersom mange av de 600 konsesjonsbruddene de er anklaget for er reelle, vil jeg vel svare ja. Jeg mente forøvrig også det var riktig at P4 mista konsesjonen når de ikke oppfylte sine betingelser.

- Folkeavstemning: Stod ikke det i zmag-artikkelen jeg lenka opp?

- "Jeg vil tro at det store flertallet i Venezuela verken har kabel eller satellitt"
Det kan du ha rett i, men stadig flere får nok råd til det med litt mer av Chavez politikk :) Uansett, mener jeg det er stor forskjell på det og å si at den blir "stengt". Jeg tviler det vil få de økonomiske konsekvensene for kanalen at den blir nedlagt. Jeg har ikke tallene for Venezuela, men den vil nok fremdeles nå de med stor kjøpekraft.

Fra Znet-artikkelen: "During the 2006 presidential campaign, Chávez launched the idea of submitting the renewal of concessions to private channels to a popular referendum." Som et prinsipp vil nok ikke de private støtte dette nei.

Hvordan var RCTV innblandet i kuppet? Altså, jeg veit at de dreiv en ekstremt løgnaktig og propagandistisk nyhetsdekning som støtta kuppet og fyrte oppunder demonstrasjonene mot Chavez, men var det noe mer? Var de direkte innvolvert på noen som helst måte?

Det gikk ihvertfall direkte ordre fra ledelsen i kanalen (som vel hadde direkte kontakt med kuppmakerene) om hvordan nyhetsdekningen skulle foregå, hva man skulle dekke og ikke osv.

Produksjonsansvarlig Andrés Izarra, sa bla. opp jobben sin i denne sammenhengen for ikke å bli innblandet i ulovligheter.

I så fall har de ikke gjort noe annet enn å propagandere for statsomveltning, i likhet med tusenvis av medium verden over hver dag.

"There will be no new operating licence for this coupist TV channel called RCTV. The operating licence is over... So go and turn off the equipment," Mr Chavez said."

Good night, and good luck...

Så du mener ikke det er en forskjell på å propagandere og si det man mener er viktig og riktig politisk, og å delta aktivt i planlegging og gjennomføring av et kupp med direkte ordre og stramme kommandolinjer om hva som skal dekkes?

Jeg mener det er en veldig stor og viktig prinsipiell forskjell. En fri presse skal få uttrykke de politiske sympatiene den vil, men å være propagandaapparatet til kuppmakere er noe helt annet.

Det er en viktig forskjell om man deltar i kuppet eller propaganderer for det. Å ha direkte kontakt med kuppmakerne eller å ha en autoritær redaksjonel linje er ikke å delta. Å delta er straffbart i alle land, å propagandere for kupp bør ikke være straffbart i et demokrati. Og jeg mener helt klart at man bør ha frihet til å være "propagandaapparatet til kuppmakere", eller terrorister eller bråkmakere eller putchister eller nihilister.

Et demokrati bør gi stort rom for udemokratiske krefter, slik som det nettopp var uproblematisk for AFA i Tyskland å ha offentlige fester for å feire at RAF fanger (som ikke angrer på sine handlinger) blir frigitt. Selv det å raide Rote Flora eller Blitz på jakt etter våpen (som man også finner) bør man være forsiktig med, til tross for at dette handler om brudd på loven. Men hvis man begynner å arrestere de delene av de udemokratiske kreftene som ikke har blod på fingrene (eller forbereder seg på det) så skyter man seg selv i foten, a'la McCharty eller "AP mot AKP" osv.

Hvis ikke RCTV har gjort noe annet enn å være "propagandaapparatet til kuppmakere" så mener jeg at Chavez gjør en feil ved å stenge dem, siden jeg mener det er åpenbart at de blir stengt av politiske grunner (men det gjør ikke Chavez til diktator noe mer enn Thatcer eller Gerhardsen eller ...).

Informasjonsstrømmen er kanskje det viktigste elementet i et politisk kupp i dette århundre. Å kalle det ledelsen i RCTV gjorde for ikke å være med på kuppet, er slik jeg ser det så feil som det kan bli. RCTV var en integrert (og sentral) del av kuppmakernes maktapparat, og RCTVs ledere var like mye kuppmakere som de som tok seg av andre samfunnsområder.

Jeg mener det slik sett er et klart skille mellom det RCTV gjorde og det å feire RAF, og jeg mener det er noe helt annet å ikke fornye konsesjonen enn det er å stenge en kanal.

Nå ligger det selvsagt politikk i bunnen her (det gjør det alltid i alle saker), men jeg registrerer at den formelle grunnen til stengingen er at kanalen ikke har oppfylt konsesjonsbestemmelsene (om handlingene under kuppet utgjør en del av dette vet jeg ikke). Jeg registrerer også at de andre anti-chavez-kanalene får fortsette som før.

Hei CC, du skriver:

"Hvis ikke RCTV har gjort noe annet enn å være "propagandaapparatet til kuppmakere" så mener jeg at Chavez gjør en feil ved å stenge dem, siden jeg mener det er åpenbart at de blir stengt av politiske grunner (men det gjør ikke Chavez til diktator noe mer enn Thatcer eller Gerhardsen eller ...)."

Men mye av kritikken mot RCTV var nettopp at den deltok i planleggingen av kuppet, og at ledelsen der hadde samtaler med kuppmakerne både før og under kuppet. Det er også ganske alvorlig når den eneste tv-kanalen som når ut til absolutt hele landet bevisst sensurerer eller vrir på omtrent alt som kommer fra en regjering som har flertallet av folket i ryggen. En slik frekvens er i en særstilling og bør tilhøre en kanal hvor både regjeringen og opposisjonen slipper til. Den venezuelanske regjeringen har gjentatt gang etter gang etter gang etter gang at den nye kanalen vil være inkluderende og legge til rette for en nasjonal dialog gjennom at også opposisjonen slipper til med sine programmer. Selv om den i virkeligheten sikkert til noen grad vil favorisere Chavez da de fleste uavhengige programmakere som vil bidra med programmer støtter presidenten, vil dette være en adskillig mer rimelig bruk av en så viktig frekvens på bakkenettet. Regjeringen har lagt mye prestisje i å lansere Teves (den nye kanalen) som latinamerikas første "åpne kanal etter europeisk modell" og det ville da være dumt om den ikke fulgte opp denne intensjonen og gjorde det til en propagandakanal.

RCTV har også andre brudd på sendevilkårene på samvittigheten enn deltakelsen i statskuppet, litt over seks hundre i følge myndighetene. En slik kanal kan ikke få sitte og ruge på landets beste sendesignal til evig tid.

Ellers har vel en betydelig del av befolkningen i Venezuela adgang til kabel, satelitt eller bredbånd, og andelen er raskt økende. De kan se RCTV på andre måter hvis de absolutt vil.

Sjekk også kommentaren på slutten av siste nyhetsbrev på http://albanytt.blogspot.com/.

Jeg forbereder nå en lengre sak hvor et av hovedpoengene er å vise til hvordan Chavez-regjeringen har lagt til rette for mer, ikke mindre ytringsfrihet gjennom bl.a. utbygging av gratis internett-tjenester i fattigstrøk, pressestøtte til uavhengige kanaler (som har ført til at antallet tv-kanaler har gått opp fra 30 til 78 og 368 til 617. Staten kontrollerer fortsatt bare en ørliten del av sendenettet. Grunnen til at opposisjonens tv-kanaler i noen grad har blitt mildere i kritikken mot regjeringen er ikke frykt for represalier men snarere at de må forholde seg til at befolkningen er i bevegelse og at mange av de som hadde de mest hatske holdningene mot presidenten har moderert seg etter at de ser resultatene av regjeringens arbeid.

Debatten fortsetter her: http://omicron.leftist.net/?q=node/370

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering