Få realiteter, mye konspiranoia

Tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Hallgrim Berg, gjør en strategisk unnamanøver i sitt innlegg om ekstremisme i Klassekampen 5/7. Gjennom å sause sammen “islamisme, fascisme, kommunisme og nazisme” i en enhet, og skrive at undertegnede “likar berre to av desse ideologiane” gir han et godt eksempel på hvordan forskningen til totalitarianisme-nettverket på Blindern lett kan misbrukes retorisk til politiske formål. For at hans forsøk på avsporing ikke skal ta fokuset fra debatten vil jeg kommentere dette til slutt.

La oss gå til saken. Berg bekrefter i sitt innlegg sin støtte til høyreekstreme konspirasjonsteorier om muslimer. Han gjør ingen forsøk på å skille Islam og islamisme, men sauser sammen alt til en helhetlig totalitær ideologi. Men muslimer er selvsagt like mangfoldige som oss andre. Den grundigste forskningen på området, viser at det overveldende flertall av muslimer vil det samme som de fleste av oss andre: å leve i fred og frihet i åpne og demokratiske samfunn(Esposito & Mogahed).

Han videreformidler teorien om at “Den Euro-Arabiske Dialogen” egentlig er en hemmelig plan for å skape “massive demografiske endringer”. Innvandring fra muslimske land kommer altså i motsetning til annen innvandring ikke av ønsker om arbeid, av fattigdom, nød eller kriger (hvorav flere støttet av Bergs parti). Det er en del av en plan som er avtalt mellom europeiske og muslimske ledere gjennom denne og åpenbart også Europarådet, OIS, FN, EU og “ein del nye organisasjonar”. Det er vel nærmest definisjonen av en konspirasjon, men så slår Berg om og sier det likevel ikke er bruk for noen konspirasjon siden “prosessane skrid av eiga tyngd”.

Bergs verdensbilde er altså både selvmotsigende, og mangler rot i virkeligheten. Det er et speilbilde av verdensbildet til bl.a. “Fjordman”. Et verdensbilde som kalles fascistisk etter Roger Griffins definisjon (og altså ikke brukt som skjellsord slik Berg advarer mot).

La meg til slutt presisere følgende: Undertegnede har like lite til overs for ytterliggående politisk islam som for ytterliggående kristendom eller ekstreme avarter av andre religioner. På mange måter er ytterliggående islamisme et speilbilde av den høyreekstreme ideologien Berg tilhører, bare med utgangspunkt i en annen kulturkrets.

Berg antyder også at Rødt er et ekstremt parti, så la meg derfor også rydde dette forsøket på avsporing av veien. Rødt er et demokratisk sosialistisk parti, og et fredsparti. Rødt bruker forøvrig begrepet “kommunisme” ett sted i sitt prinsipprogram - i Marx’ betydning av et samfunn uten sosiale klasseforskjeller. Dette er et samfunnsmål som både kommunister, sosialister, sosialdemokrater og anarkister opprinnelig hadde felles. Uenighetene lå om veien dit. Det er heller ikke et ekstremt mål. Tvert imot er det svært godt belagt innen forskning at samfunn med små sosiale forskjeller gjør det best på så godt som alle områder (jf. Wilkinson & Pickett).

Rødt har forøvrig det samme forhold til vold som så godt som alle andre politiske partier - det er kun legitimt i selvforsvar, og som vi har sett i ulike politiske debatter rundt NATOs angrepskriger, har vi betraktelig høyere terskel for voldsbruk enn Bergs parti, Høyre. Dersom noen forsøker å bruke vold for å fjerne eller undergrave demokratiet, må de forøvrig selvsagt “avvæpnes”. Dette er helt ukontroversielt, uansett parti.

Rødt har tatt et grundig oppgjør med ekstremister i partiet, og kastet ut Tjen Folket for flere år siden. Kanskje det er på tide at Høyre også tar et oppgjør med sine ekstremister?

Innlegg i Klassekampen 13/7 2013

Tidligere innlegg: http://venstresida.net/?q=node/3507

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering