Ordbruk og ekstremisme

Jeg har lenge syntes at tidligere Høyre-stortingsrepresentant, Hallgrim Berg, Har sluppet litt for lett unna i den offentlige debatten.

På tross av at han bruker posisjonen sin til å spre ytterliggående islamofobe konspirasjonsteorier, blir han holdt inne i varmen av sentrale Høyrepolitikere, og det er heller ikke så mange andre som har tatt for seg hvor forkvaklede og farlige ideene hans faktisk er. Når han blir motgått fra folk i eget parti, er det forøvrig ekstremt høflig, og med et "gratulerer med bok, Hallgrim" på slutten.

Da Berg nylig hadde et innlegg i Klassekampen om "ekstremisme", kunne jeg dermed ikke la anledningen gå fra meg, og kom med følgende svarinnlegg 1.7:

Ordbruk og ekstremisme
“Det fremjar ikkje dialogen og debatten når det blir brukt for harde og upassande ord.” skriver Hallgrim Berg i KK 28/6. Det kan virke som han i forlengelsen av Bjørgulv Braanens betimelige kritikk 18/6 av at det såkalte “totalitarisme-nettverket” på Blindern går langt utover en meningsfull definisjon av ekstremistisk, gjerne ønsker å få et stuerent-stempel på sin egen tenking.

Jeg lurer på hvordan Berg vil karakterisere baksideteksten på en av sine egen bøker, hvor blant annet “Eurabia”-konspirasjonsteorien fremmes:

“Islam er på fremmarsj. Målet til det militante og imperialistiske islam er verdensherredømme. Den første etappen er å presse Europa til å bli et Eurabia. Metoden er ikkje lenger hærstyrkar, men ein kombinasjon av olje, emigrasjon, høge fødselstal, utnytting av toleransen i demokratiet, kulturelt press, terrorisme og tolmod.”

Passende? Nyansert? Dialogfremmende?

Noen må snart si det høyt, klart og tydelig: Hallgrim Berg har blitt offer for en høyreekstrem konspirasjonsteori, og framstår i dag som en av de mest aktive forkjemperene for å videreformidle denne. Eurabia-teorien er like lallende gal, og like farlig som tilsvarende rasistiske konspirasjonsteorier mot jøder. Berg fortørnes kanskje over at ikke alle tar ham og hans likesinnede (som Fjordman som har fått ros av Berg, eller Hege Storhaug) på alvor, selv om påstandene de kommer med er grundig tilbakevist av fagfolk på området. Forskerne er kanskje en del av konspirasjonen? Dette er noe helt annet enn det å ønske seg, og jobbe for et annet samfunn, som var hva Braanen tok opp.

Virkeligheten er slik at om du oppfører deg som, og høres ut som en spinnvill konspirasjonsteoretiker, så vil du ikke bli tatt på alvor, i hvert fall ikke av folk som er opptatt av saklig debatt og rasjonell tenking.

Berg sier videre at før man kan kalle noen “ekstremist” bør man ha “ein prov for at vedkomande motstandar er viljug til å bruke vald og våpen for å fremja sine mål”. I følge Berg er det altså ikke mulig å ha ekstreme meninger, uten at en personlig også er villig til å begå ekstreme handlinger. Det er en noe spesiell oppfatning.

Bergs våpendrager Fjordman, har lenge argumentert for at vi befinner oss på randen av en borgerkrig, og oppfordret Europas folk til å bevæpne seg. Jeg har ingen indikasjoner på at verken Fjordman eller Berg personlig er villige til å ty til vold for å fremme sitt syn. Meningene deres er ekstreme uansett. Den logiske konsekvensen av at vi er i en krigstilstand, er ikke akkurat et ikkevoldsbudskap.

Hva synes du om Spetalens ide om et antisosialistisk museum?

http://www.dagbladet.no/2013/06/27/nyheter/okonomi/bolig/oppussing/rokke...

Tja, er "minst mulig" et greit svar? ;-)

på en måte jeg er glad at disse ekstremliberalistene finnes: de minner oss som vil ha en velferdsstat at den egentlig ikke er noen moralsk selvfølgelighet. Det var nødvendig at noen kjempet den frem og den er fremdeles avhengig av at noen er klar over at den er under "åndelig angrep". Det finnes(reaksjonære)krefter som vil ha velferdsstaten vekk -helt vekk -og innføre samme type styreform(et slavedriversystem) som det i Singapore og Hong Kong og USA også siden USA ligger nærmere liberalismen enn Norge.

Problemet er bare at venstresiden ikke forstår det. De går heller til angrep på den mer moderate høyresiden, fordi "de er farligere fordi de har makt". De er rett og slett ikke istand til å forstå at om argumenterer mot ekstremliberalister så rammes også de mer moderate liberalistene.

husker jeg leste et sted at en avis i Singapore som het "Asian Times"(eller noe slikt)måtte legges ned for en tid fordi de hadde kritisert forholdene rundt aksjemarkedene eller noe slikt..(har ikke den boken foran meg her så jeg tar det rett etter hukommelsen)

Men det jeg vet er at all kritikk som man mener kan ramme "den vitale økonomien" slås ned på. Det er internett sensur også slik jeg har forstått.

Noe annet som også er interessant:
nå vil jeg ikke dømme hun som kastet ut de funksjonshemmede fra kafeen uten at jeg vet alt, men det er interessant at kafeeieren som er fra singapore sier:

“Ifølge Gjetli skal Chan, som selv er fra Singapore, videre ha sagt at i hennes hjemland var det ikke lov å ta slike mennesker på offentlige steder”

http://www.abcnyheter.no/nyheter/090903/kafeleder-bortviste-psykisk-utvi...

“Her i Norge skal alt være så fritt. Der jeg kommer fra holdes slike personer unna offentligheten, og passes strengt på, sier Chan”

selve episoden vil jeg ikke ta stilling til, men det faktum at det ikke er lov å ta “slike mennesker” på offentlige steder minner litt om nazi tyskland

Singapore er på mange måter et totalitært, udemokratisk, sterkt liberalistisk og sosialdarwinistisk samfunn!!

Nobels fredspris blir i praksis gitt til folk som man mener har gjort noe veldig bra, så jeg synes at opposisjonslederen Chee Soon Juan burde få fredsprisen.

liberalisme i praksis: http://yoursdp.org/Pubs_img/Political_H_D/rich_poor.jpg

http://yoursdp.org/publ/political_hors_d_39_uvre/there_should_be_no_reti...

men når Singapore kritiseres så henvises det typisk bare til "asiatisk kultur", eller til at Singapore ikke er 100% liberalistisk(noe som sikkert er helt sant).

Jeg håper at den enkelte nordmann boikotter land som Singapore(som ikke har noe sosialt sikkerhetsnett)og Emiratene(der man kan komme i fengsel for å ha blitt voldtatt).

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering